Opinie, Zorg

Het M-decreet: een eindejaarsrapport

Bieke Verlinden, schepen voor sp.a in Leuven, ziet in het M-decreet van minister Crevits een gapend gebrek aan gepaste ondersteuning en begeleiding voor leerlingen die niet zonder kunnen. ‘Overal een beetje maar nergens nog genoeg.’

De brief werd mee ondertekend door de ouders van inclusiefbuitengewoon.be, Leuvens OCMW-raadslid Dorien Meulenijzer en Leen Francen, mama van twee zorgenkindjes.

Continue reading

In de pers

Stad pakt tekort aan opvangplaatsen aan

Schepen Bieke Verlinden tijdens de naschoolse opvang van de Klare Bron in Heverlee

De stad Leuven verviervoudigt het budget voor naschoolse opvang in de basisscholen. De komende jaren wordt elk jaar 2,6 miljoen euro geïnvesteerd in de opvang. “Dat is noodzakelijk, want 75 procent van de drieduizend kinderen in onze basisscholen maakt gebruik van de naschoolse opvang”, weet schepen Bieke Verlinden.

Dit artikel verscheen op HLN.be

Continue reading

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

Ook een samenleving moet zich verzekeren tegen een hoog risico op armoede

‘Sinds 2004 moesten nog nooit zo veel Belgen rondkomen met een inkomen dat structureel te laag is’, schrijven Bieke Verlinden en Pieter Vandenbroucke. Ze pleiten ‘voor een zekerheidsinkomen dat mensen stabiliteit en garanties biedt, en niet afhankelijk wordt gesteld van regeltjes en komma’s.’

Dit opiniestuk verscheen op knack.be.

Pieter Vandenbroucke, ondervoorzitter OCMW Leuven
Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken stad Leuven

Continue reading

In de pers

Kirikou breidt uit wegens groot succes

Het Leuvense Project Kirikou breidt haar doelgroep uit van kinderen tot zes jaar naar kinderen tot 12 jaar. De inzameling van baby- en kindermateriaal verdubbelde immers op twee jaar tijd. “Kirikou verhuisde naar ook naar een nieuwe locatie”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

In 2015 lanceerde de stad Leuven project Kirikou om baby- en kindermateriaal in te zamelen voor gezinnen die het minder gemakkelijk hebben om de rekeningen betaald te krijgen. In de eerste fase legde het initiatief de nadruk op materiaal voor kinderen tussen 0 en 6 jaar. Dat bleek al snel een succes. “Wat begon als een eenvoudige formule groeide uit tot een vaste waarde in de strijd tegen kansarmoede”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

“Het ingezamelde materiaal werd door tal van partners zoals het OCMW, Kind en Gezin en ook de kraamklinieken verdeelt onder gezinnen met minder kansen. Twee jaar na de lancering blijkt Kirikou een groot succes. In 2016 hielp Kirikou liefst 221 unieke gezinnen met 1.557 geschonken kinderspullen. Dat is een verdubbeling tegenover het startjaar. Het depot barstte uit haar voegen en daarom verhuisde Kirikou naar een nieuwe locatie. Er werd ook besloten om de werking uit te breiden naar kinderen tot 12 jaar. Kirikou is overigens nog op zoek naar helpende handen. Meer info: www.huisvanhetkindleuven.be/nl/kirikou (BMK)

Bron: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-leuven/kirikou-breidt-uit-wegens-groot-succes-a3136685/

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

De armoedecijfers zijn voor een rijke regio als Vlaanderen een regelrecht schandaal

Niemand die nog iets begrijpt van N-VA-minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans wanneer die bij het lezen van de Vlaamse armoedemonitor van 2017 juicht om wat ze een trendbreuk noemt. Vandaag leven 650.000 Vlamingen waarvan 150.000 kinderen onder de armoederisicodrempel.

Dit opiniestuk verscheen op knack.be

Continue reading

Extra, Opinie, Zorg

Heel wat kwaliteit, die jarenlang in de zorgsector werd opgebouwd, dreigt verloren te gaan

viralfilm foto‘Als de informele zorg meer en meer de professionele zorg moet vervangen, dan schuift de overheid één van haar kerntaken van zich af’, schrijven Bieke Verlinden en Mario Vanhaeren naar aanleiding van de Dag van de Zorg.

Dit opiniestuk verscheen op knack.be

Continue reading