Kinderopvang, Opinie

Kinderopvang ondersteunt niet enkel ouders maar draagt ook bij aan het floreren van onze economie

Lees deze opinie ook op knack.be

‘Minister Muyters hoort dit misschien niet graag, maar we zullen altijd systemen nodig hebben om moeilijk toeleidbare groepen een zinvolle levensinvulling te geven’, schrijft Bieke Verlinden (SP.A).

‘Het is niet onze taak om opvang te organiseren. Nee, wij willen mensen naar kwaliteitsvol werk leiden, ze sterker maken. Daarom verdwijnt dat PWA-statuut.” Ziedaar, de argumentatie van minister van werk Philippe Muyters (N-VA) om het PWA-statuut af te schaffen. Hij schoffeert daarmee zowat iedereen die tewerkgesteld is in de kinderopvang, want dat is blijkbaar geen ‘kwaliteitsvol’ werk. Als kinderen verzorgen, begeleiden, opvangen geen kwaliteitsvol werk meer is, wat dan wel?

Continue reading

In de pers, Kinderopvang

Schepen Verlinden start eerste fase van het masterplan kinderopvang

Bieke in kettefletHet valt op: Leuven heeft met schepen Verlinden iemand in de rangen die zich stevig vastgebeten heeft in de kinderopvangproblematiek. Nadat duidelijk werd dat de stad niet op Vlaamse steun kan rekenen, kaartte Verlinden dat niet alleen in verschillende opiniestukken en open brieven aan, ze besloot ook zelf in actie te komen met een doortastend masterplan.

Continue reading

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Kinderopvang

We mogen meer verwachten van een minister van Gelijke Kansen

Lees deze opinie ook op dewereldmorgen.be

Bieke Verlinden reageert op de uitlatingen van Homans in De Morgen gisteren: “Als u mensen doet geloven dat de elite nu eenmaal meer recht heeft op de schaarse plaatsen omdat alleen zij de maatschappij voldoende dienen, dan werk je niet aan een gelijke kansenbeleid. Dan straf je onschuldige kinderen en ontneem je hen de kans op een gelijkwaardig bestaan.”

Continue reading

Fiscaliteit en besparingen, Kinderopvang

Leuven in de bres bij onbetaalde schoolfacturen

Lees deze opinie ook op dewereldmorgen.be

Omdat een stijgend aantal ouders de schoolfactuur niet meer kan betalen, moeten scholen steeds vaker een incassobureau inschakelen. Terwijl de bevoegde CD&V-ministers onverzettelijk besparingen doorvoeren, merkt de Vlaamse scholierenkoepel (VSK) op dat we ons misschien de vraag moeten stellen waarom zoveel gezinnen hun schoolrekeningen niet kunnen betalen. Een terechte opmerking, want de manier waarop de Vlaamse regering ouders, kinderen en scholen laat ploeteren is ongehoord. In Leuven koos de stad er zelfs voor om zelf in de bres te spingen om iedereen te ontlasten.

Continue reading

Kinderopvang

Waarom kwalitatieve kinderopvang wat mag kosten

Lees deze opinie ook op knack.be

Kinderopvang is te kostbaar om over te laten aan de wetten van de markt, schrijft Bieke Verlinden, schepen bevoegd voor de regie van kinderopvang in Leuven.

Kinderopvanginitiatief Kids & Co lanceerde enkele ideeën voor goedkopere kinderopvang. Als schepen, bevoegd voor de regie van kinderopvang in Leuven, wens ik enkele bedenkingen te formuleren bij de gelanceerde voorstellen. Zo volgen de voorstellen het discours van een besparingslogica die kwaliteit niet vooropstelt. Bovendien kunnen de ideeën geen verbeterde betaalbaarheid garanderen en veronachtzaamt ze de problematische verhouding tussen de hoge eisen die aan kinderopvang gesteld worden en hun leefbaarheid als onderneming in een vrije markt.

Continue reading

Kinderopvang, Opinie

Minister Vandeurzen, durf uw nek uit te steken

De Leuvense schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken Bieke Verlinden (sp.a) hekelt een al te starre besparingsdrift.

De Morgen
3 september 2014

“Deze besparing treft enkel de minder gegoede Vlaming”

Stoere besparingen, efficiëntiewinst, en controledrift: het huidige Vlaamse beleid laat zich kenmerken door een wel erg starre visie. Dat de meeste maatregelen als een boomerang in het gezicht van de gemiddelde Vlaming zullen terugkeren, lijkt dan ook stilaan te dagen.

Het aanlokkelijke en populaire denkbeeld dat de Vlaming financieel beter zou worden van een doortastende en doorgedreven streng-Vlaamse vooruitgangsvisie, vertaalt zich in de praktijk niet bepaald in rooskleurige vooruitzichten.

Een beleid dat besparingsdrang en controledrift wil combineren? Faut le faire. De installatie van een stugge visie en controlerend bovenkader is dan ook helemaal niet kostenbesparend, laat staan efficiënt. Heel wat geld dat naar de essentie zou moeten vloeien, gaat immers verloren aan het bewaken van die essentie. Ook professor Standaert stelt in een opiniestuk (DS, 13 augustus) dat er heel wat bespaard kan worden op die controledrift. Daardoor zou meer geld naar de basis kunnen vloeien en kunnen nefaste besparingenmaatregelen vermeden worden.

verder lezen »