Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

Ook een samenleving moet zich verzekeren tegen een hoog risico op armoede

‘Sinds 2004 moesten nog nooit zo veel Belgen rondkomen met een inkomen dat structureel te laag is’, schrijven Bieke Verlinden en Pieter Vandenbroucke. Ze pleiten ‘voor een zekerheidsinkomen dat mensen stabiliteit en garanties biedt, en niet afhankelijk wordt gesteld van regeltjes en komma’s.’

Dit opiniestuk verscheen op knack.be.

Pieter Vandenbroucke, ondervoorzitter OCMW Leuven
Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken stad Leuven

Continue reading

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

De armoedecijfers zijn voor een rijke regio als Vlaanderen een regelrecht schandaal

Niemand die nog iets begrijpt van N-VA-minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans wanneer die bij het lezen van de Vlaamse armoedemonitor van 2017 juicht om wat ze een trendbreuk noemt. Vandaag leven 650.000 Vlamingen waarvan 150.000 kinderen onder de armoederisicodrempel.

Dit opiniestuk verscheen op knack.be

Continue reading

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

Waar verloren we de aandacht voor elkaar?

Lees deze opinie ook op knack.be

In een tijd waarin angst en terreur de krantenkoppen bepalen en politici en experten vertellen dat we ons meer moeten ‘wapenen’ tegen extreem geweld, worden we overspoeld door repressieve voorstellen en maatregelen. Maar willen we een écht veilige samenleving – in elke betekenis van het woord – dan moeten we ook samen, van onderuit veiligheid opbouwen.

Continue reading

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen

In tegenstelling tot fraudeurs kunnen vluchtelingen niet rekenen op een of andere vorm van amnestie

Lees deze opinie ook op knack.be

Wie hier liegt over zijn naam of zijn geboorteplaats om de kans op een goedgekeurde asielaanvraag te vergoten, moet voor de rest van zijn leven vrezen voor vervolging’, schrijft Bieke Verlinden (SP.A). ‘Deze nieuwe maatregel van deze regering kan verwoestende gevolgen hebben voor kinderen van asielzoekers.

Continue reading

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Kinderopvang

We mogen meer verwachten van een minister van Gelijke Kansen

Lees deze opinie ook op dewereldmorgen.be

Bieke Verlinden reageert op de uitlatingen van Homans in De Morgen gisteren: “Als u mensen doet geloven dat de elite nu eenmaal meer recht heeft op de schaarse plaatsen omdat alleen zij de maatschappij voldoende dienen, dan werk je niet aan een gelijke kansenbeleid. Dan straf je onschuldige kinderen en ontneem je hen de kans op een gelijkwaardig bestaan.”

Continue reading