Kinderopvang, Opinie

Stadsbestuur en KU Leuven vragen bijsturing Vlaams kinderopvangbeleid voor Leuven

Knack
6 maart 2014

Het stadsbestuur van Leuven en de KU Leuven vragen dat het Vlaamse kinderopvangbeleid bijgestuurd wordt, schrijven SP.A-schepen Bieke Verlinden en KU Leuven-rector Rik Torfs. ‘Tot 35 procent van de opvangplaatsen in onze universiteitsstad wordt intussen ingenomen door niet-Leuvenaars.’

De Leuvense sector van de kinderopvang vreest voor de toekomst. Dat lijkt vreemd. Er was toch juist het goéde nieuws dat er 9 miljoen euro vrij kwam voor betaalbare kinderopvangplaatsen? Dat klopt, Leuven kreeg recent het nieuws dat 26 plaatsten die de stad tot voorkort zelfstandig uitbaatte nu toch een subsidie zullen ontvangen. Geen uitbreiding van het aanbod maar wel een financiële tegemoetkoming. Een tegemoetkoming die met het nieuwe decreet indachtig even stilte voor de storm moet brengen? Met het nieuwe decreet dat vanaf 1 april in voege gaat vrezen we immers voor het verdwijnen van bestaande opvangplaatsen zowel in de zelfstandige, wegens niet rendabel als in de, door rigide toepassing van de eigen normen, erkende sector. Dat gecombineerd met een reeds bestaand tekort, maakt dat de Leuvense situatie des te kwetsbaarder is.

Aangezien Leuven volgens algemene Vlaamse normen onderaan de lijst voor het in aanmerking komen van bijkomende kinderopvangplaatsen staat, omdat de stad nu al de nieuwe algemene Vlaamse norm van 50 procent haalt, komt ze tot 2016 niet in aanmerking voor bijkomende kinderopvangplaatsten. Deze 50 procent-norm stelt dat de helft van alle kinderen tussen 0 en 3 jaar een opvangplaats moet gegarandeerd hebben. Volgens de Vlaamse cijfers betekent dat dat Leuven momenteel 117 plaatsen te veel heeft. Toch zoeken in Leuven 486 kinderen vruchteloos naar opvang.

verder lezen »

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

Efficiënt Vlaanderen

sp.a
Opinie – 22 novenber 2013

Efficiëntie. Je kunt er tegenwoordig alle kanten mee uit. Na voetbaltrainers en bedrijfsleiders, is ook de overheid al even in de weer met het concept. Zo spant elke sector zich vandaag in om een waterval aan statistisch materiaal te produceren, want alles moet te verantwoorden zijn en voldoen aan voorgeschreven kwaliteitsnormen. Het begrip heeft het ondertussen zelfs tot politiek toverwoord geschopt: als we de peilingen in Vlaanderen mogen geloven, wil de kiezer niets liever dan alle ballast wegsnijden en investeren in een maatschappij waarin verandering vooral meet- en controleerbaar is.

Wat we zelf doen, doen we beter. Het credo dat Vlaanderen met de dag overtuigender in zijn greep houdt, belooft dan ook een daadkrachtige cocktail van efficiëntie en kwaliteit. Duidelijke en doortastende plannen, wordt beweerd. Naast het aanlokkelijke en populaire denkbeeld dat de Vlaming er financieel beter van zal worden, biedt die streng-Vlaamse vooruitgangsvisie in de praktijk heel wat minder aantrekkelijke vooruitzichten.

verder lezen »

Kinderopvang, Opinie

Armoe troef in de Vlaamse kinderopvang

Knack
22 oktober 2013

Hoe een falend beleid de armoedekloof in stand houdt

Geachte minister Vandeurzen,

Een drietal weken geleden schreef ik u een open brief in het kader van uw plannen om het probleem van kinderopvang aan te pakken. Omdat daaruit blijkt dat provinciehoofdstad Leuven geen extra hulp van u moet verwachten, trok ik aan de alarmbel. Tot op heden is die noodkreet onbeantwoord gebleven. De situatie in onze stad is ondertussen wel veranderd. Daarom geef ik u, in de hoop op een dialoog, een update.

Kan er nog een schepje bij?

Vrijdag 18 oktober sloot een kinderopvanginitiatief in de naburige gemeente Herent de deuren. Vandaag hebben 75 kinderen plots geen opvangplaats meer. Van een kater gesproken.

verder lezen »

Kinderopvang, Opinie

Leuven is Oostrozebeke niet

De Standaard
21 September 2013

Geachte minister Vandeurzen,

Ik schrijf u in naam van jonge ouders. En daar hebben we er veel van in onze stad.

U wilt het tekort aan kinderopvang tegengaan door te maken dat tegen 2016 heel Vlaanderen aan de ‘norm van 50 procent’ voldoet: de helft van alle kinderen tussen 0 en 3 jaar moet een opvangplaats hebben. Een nobel streefdoel, dat zeker. Maar wel een dat iedere vorm van realiteitszin uit het oog verliest.

In Leuven proberen we al jaren het kinderopvangbeleid mee te sturen, zowel kwantitatief als kwalitatief. En wat blijkt? Leuven heeft momenteel een opvanggraad van 52,6 procent voor kinderen tussen 0 en 3. Dat is meer dan de helft en dus krijgen we van u goede punten. Gevolg: tot 2016 krijgt Leuven geen middelen om in extra kinderopvangplaatsen te voorzien. Logisch, toch?

Mag ik u er, met de cijfers in de hand, op wijzen dat in Leuven voor 79 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar een aanvraag voor kinderopvang is gedaan?

verder lezen »