In de pers

Kirikou breidt uit wegens groot succes

Het Leuvense Project Kirikou breidt haar doelgroep uit van kinderen tot zes jaar naar kinderen tot 12 jaar. De inzameling van baby- en kindermateriaal verdubbelde immers op twee jaar tijd. “Kirikou verhuisde naar ook naar een nieuwe locatie”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

In 2015 lanceerde de stad Leuven project Kirikou om baby- en kindermateriaal in te zamelen voor gezinnen die het minder gemakkelijk hebben om de rekeningen betaald te krijgen. In de eerste fase legde het initiatief de nadruk op materiaal voor kinderen tussen 0 en 6 jaar. Dat bleek al snel een succes. “Wat begon als een eenvoudige formule groeide uit tot een vaste waarde in de strijd tegen kansarmoede”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

“Het ingezamelde materiaal werd door tal van partners zoals het OCMW, Kind en Gezin en ook de kraamklinieken verdeelt onder gezinnen met minder kansen. Twee jaar na de lancering blijkt Kirikou een groot succes. In 2016 hielp Kirikou liefst 221 unieke gezinnen met 1.557 geschonken kinderspullen. Dat is een verdubbeling tegenover het startjaar. Het depot barstte uit haar voegen en daarom verhuisde Kirikou naar een nieuwe locatie. Er werd ook besloten om de werking uit te breiden naar kinderen tot 12 jaar. Kirikou is overigens nog op zoek naar helpende handen. Meer info: www.huisvanhetkindleuven.be/nl/kirikou (BMK)

Bron: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-leuven/kirikou-breidt-uit-wegens-groot-succes-a3136685/

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

De armoedecijfers zijn voor een rijke regio als Vlaanderen een regelrecht schandaal

Niemand die nog iets begrijpt van N-VA-minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans wanneer die bij het lezen van de Vlaamse armoedemonitor van 2017 juicht om wat ze een trendbreuk noemt. Vandaag leven 650.000 Vlamingen waarvan 150.000 kinderen onder de armoederisicodrempel.

Dit opiniestuk verscheen op knack.be

Continue reading

Extra, Opinie, Zorg

Heel wat kwaliteit, die jarenlang in de zorgsector werd opgebouwd, dreigt verloren te gaan

viralfilm foto‘Als de informele zorg meer en meer de professionele zorg moet vervangen, dan schuift de overheid één van haar kerntaken van zich af’, schrijven Bieke Verlinden en Mario Vanhaeren naar aanleiding van de Dag van de Zorg.

Dit opiniestuk verscheen op knack.be

Continue reading

Zorg

Zorgen is geen bandwerk, maar bindwerk

Zowel patiënten als zorgverleners trekken aan de alarmbel: de zorg is overgenomen door managers die zich bekommeren om kostenefficiëntie, en niet om mensen. Het hele systeem loopt ook vast in starre regels en procedures. Dat schrijven Dorien Meulenijzer, Leuvens OCMW-raadslid en persoon met een beperking, en Bieke Verlinden, Leuvens schepen van Sociale Zaken.

Lees deze opinie ook op knack.be  

Continue reading

Opinie

Je kan niet mensen langer laten werken en tegelijk de werkbaarheid van dat werk fors doen dalen

Dit opiniestuk verscheen op knack.be

Dit weekend maakte de Stichting Innovatie & Arbeid de resultaten van de ‘werkbaarheidsmonitor’ bekend, een studie die peilt naar het welbevinden op ons werk. Twee tendensen vallen meteen op: de werkbaarheidsgraad is sterk gedaald (het aandeel werknemers met een werkbare job), en de werkdruk is fors gestegen. Erg opvallend daarbij zijn de slechte cijfers die ons bereiken vanuit het onderwijs, de overheid en de zorg. Het lijkt erop dat ook in die sectoren de fundamentele vraagstukken over de manier waarop we ons werk en bij uitbreiding onze samenleving willen organiseren ondergesneeuwd raken door het verstikkende managementdenken.

Continue reading