top of page

OPINIE

HET NIEUWE VLAANDEREN

08/03/2020

Je kan niet zomaar op de kap van onze kinderen blijven besparen en dan verwachten dat de volgende generatie onze samenleving zal doen excelleren', schrijft Leuvens schepen Bieke Verlinden.

26/12/2019

Sneller, efficiënter en goedkoper: populaire toverwoorden die richting geven aan onze economie. Beleidsmakers hebben er de mond van vol, maar zelden krijgen we een blik achter de schermen. Wat speelt er zich af in de machinekamer van onze Belgische arbeidsmarkt? Een wereld vol opportuniteiten voor werkgevers én werknemers? Voor wie het wil geloven. In werkelijkheid houden steeds vaker mensen in precaire situaties de motor draaiende. En daarin speelt uitzendarbeid een bedenkelijke hoofdrol.

01/10/2019

Individuele veerkracht reikt veel hoger wanneer ze kan steunen op een sterke trampoline, die we samen kunnen bouwen', schrijft Leuvens schepen Bieke Verlinden (SP.A) naar aanleiding van de Week van de Geestelijke Gezondheid.

10/08/2019

Onze sociale zekerheid is een soort ecosysteem dat er door solidariteit en herverdeling voor zorgt dat wanneer je de risico's van het leven ervaart je collectief beschermd bent', schrijft de Leuvense schepen Bieke Verlinden (SP.A).

19/05/2019

'Hoe realistisch is het om mensen langer te laten werken én tegelijk de werkbaarheid van hun werk fors te doen dalen?', schrijft Bieke Verlinden (SP.A). 'Mijn mailbox zit vol met noodkreten van mensen die schipperen tussen tijdelijke contracten, interimjobs en onmogelijke arbeidseisen.'

09/05/2019

'De droom van een betaalbaar en stipt openbaar vervoerd dreigt een nachtmerrie te worden', schrijft Leuvens schepen Bieke Verlinden (SP.A). 'Het wordt tijd dat we dit afbraakbeleid omkeren.'

12/03/2019

Dertigduizend euro, zoveel geld is een man met psychische problemen de NMBS verschuldigd. Zijn boete is een levenslange straf geworden.

18/01/2019

'Het leven verloopt niet altijd eerlijk, en de overheid zet steeds minder in op herverdeling,' schrijft Bieke Verlinden. 'Ondersteuningsmaatregelen voor de lage middenklasse en mensen in armoede worden stelselmatig afgebouwd. België krijgt zo zijn eigen working poor.'

14/06/2018

'Hadden federale en Vlaamse regering werkelijk gedacht dat door de stroom aan asociale maatregelen de armoede zou dalen?' vraagt Bieke Verlinden (SP.A) naar aanleiding van de nieuwe armoedecijfers van Kind & Gezin.

20/04/2018

'Dat de communicatie van N-VA en het echt gevoerde beleid van de partij vaak niet overeenstemmen, is al lang geen nieuws meer,' schrijft Bieke Verlinden, SP.A-schepen van Sociale Zaken in Leuven.

21/02/2018

'Empathie is niet typisch links of rechts. Toch geven beide kanten van het politieke spectrum er een eigen invulling aan', schrijft Bieke Verlinden. 'Dat merk je niet alleen aan de beleidskeuzes die eruit voortvloeien, ook in de strategische omgang met het thema tekent zich een ideologische breuklijn af. Meer nog: in een samenleving die steeds feller uit elkaar gespeeld wordt, dreigt die breuklijn een onoverbrugbare en zelfs vervaarlijke kloof te worden.'

28/01/2018

'Bart De Wever die zich plotsklaps opwerpt als verdediger ons sociaal zekerheidssysteem? Gekker moet het niet worden.' Dat schrijft Bieke Verlinden, SP.A-Schepen van Sociale Zaken, Werk en Studentenzaken in Leuven. 'Of wat zouden we ervan denken als koning Herodes zich zou opwerpen als de grote behoeder van het kinderwelzijn?'

02/04/2017

Vlaanderen, dat is kwaliteit en efficiëntie. Zo klinken althans de codewoorden van de strenge vooruitgangsvisie die men er vandaag vooropstelt. Als Vlamingen spannen we ons voortdurend in om de vereiste standaarden te halen en ervoor te zorgen dat alles zoveel mogelijk rendeert. Dat klinkt gedegen, maar in dat streven ontwaren we ook vaak een verstikkende kijk die nauwelijks perspectief biedt. En dat vertaalt zich steeds nadrukkelijker in de praktijk: hoe meer het nieuwe Vlaanderen vormt krijgt, des te meer doemen heel wat verontrustende tendensen op.

14/09/2017

'We kunnen maar echt van winst spreken als iedereen die er mee aan heeft gewerkt dat ook op een correcte wijze in loon en zekerheden vertaald ziet', schijft Bieke Verlinden (SP.A).

30/07/2017

Met dit zomerakkoord laat de regering zien dat je als beleidsmaker kan gaan dansen net nadat je hebt beslist om die burger nog wat verder uit te kleden.

29/05/2017

‘Sinds 2004 moesten nog nooit zo veel Belgen rondkomen met een inkomen dat structureel te laag is’, schrijven Bieke Verlinden en Pieter Vandenbroucke. Ze pleiten ‘voor een zekerheidsinkomen dat mensen stabiliteit en garanties biedt, en niet afhankelijk wordt gesteld van regeltjes en komma’s.’

12/04/2017

Niemand die nog iets begrijpt van N-VA-minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans wanneer die bij het lezen van de Vlaamse armoedemonitor van 2017 juicht om wat ze een trendbreuk noemt. Vandaag leven 650.000 Vlamingen waarvan 150.000 kinderen onder de armoederisicodrempel.

22/08/2016

In een tijd waarin angst en terreur de krantenkoppen bepalen en politici en experten vertellen dat we ons meer moeten ‘wapenen’ tegen extreem geweld, worden we overspoeld door repressieve voorstellen en maatregelen. Maar willen we een écht veilige samenleving – in elke betekenis van het woord – dan moeten we ook samen, van onderuit veiligheid opbouwen.

13/06/2016

Vanavond vindt het Festival van de Gelijkheid plaats. Dat ethicus Peter Singer op de affiche staat, geeft de avond een grimmige sfeer, schrijven rolstoelgebruiker Dorien Meulenijzer, SP.A-schepen Bieke Verlinden en feministe Xanne Huybrecht.

22/04/2016

Wie hier liegt over zijn naam of zijn geboorteplaats om de kans op een goedgekeurde asielaanvraag te vergoten, moet voor de rest van zijn leven vrezen voor vervolging’, schrijft Bieke Verlinden (SP.A). ‘Deze nieuwe maatregel van deze regering kan verwoestende gevolgen hebben voor kinderen van asielzoekers.

19/04/2016

Bieke Verlinden reageert op de uitlatingen van Homans in De Morgen gisteren: “Als u mensen doet geloven dat de elite nu eenmaal meer recht heeft op de schaarse plaatsen omdat alleen zij de maatschappij voldoende dienen, dan werk je niet aan een gelijke kansenbeleid. Dan straf je onschuldige kinderen en ontneem je hen de kans op een gelijkwaardig bestaan.”

16/05/2015

‘Armoede is een probleem dat je niet oplost door de honger weg te nemen’, schrijft Bieke Verlinden van SP.A. ‘De aanpak van Vlaams mininster Liesbeth Homans brengt de discussie over liefdadigheid en rechtvaardigheid weer op de voorgrond.’

30/12/2014

‘De uitspraak van Bart De Wever – dat een heleboel parlementsleden niet zouden slagen in de privésector, of toch niet in een job met een vergelijkbare loonschaal – getuigt van een houding waarop N-VA zich wel vaker laat betrappen, namelijk de aantasting van democratische principes’, schrijft Bieke Verlinden (SP.A).

29/11/2014

Met de huidige factuurregering is het niet langer een tendens, maar een harde realiteit: de algemene, gezamenlijke belangen in onze samenleving ruimen plaats voor zuiver economische en individuele motieven. Wie denkt dat enkel zij die het al moeilijk hebben daardoor klappen krijgen, overschat zichzelf. Want deze regering geeft de ganse middenklasse een pak voor de broek.

13/10/2014

U beseft toch maar al te goed dat u liegt wanneer u zegt dat we allemáál de besparingen zullen voelen?

Waarom zegt u dat iedereen moet besparen, als u de vermogenden, de aandeelhouders, de werkgevers en de grote bedrijven ongemoeid laat? Waarom vraagt u van hen geen inspanningen terwijl u voortdurend zegt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet opnemen? Waarom vallen zij in de prijzen en moeten de werknemers en de gezinnen de rekening betalen? Denkt u écht dat u de lasten en lusten eerlijk verdeelt?

31/10/2014

‘Door het driftige taalgebruik dat het politieke landschap overspoelt, wordt beleid voeren gereduceerd tot een tactisch steekspel dat meer belang hecht aan perceptie dan aan waarheid’, schrijft SP.A-schepen Bieke Verlinden.

Sommigen spreken van een perceptieoorlog, anderen van framing. Vast staat dat door het driftige taalgebruik dat het politieke landschap overspoelt, beleid voeren gereduceerd wordt tot een tactisch steekspel dat meer belang hecht aan perceptie dan aan waarheid. Wat rest is een strategisch uitgedokterde machtsstrijd waarbij met korte en bitse twittertaal alles en iedereen die in de weg loopt of een nuance wil aanbrengen in de hoek wordt gezet. Back off!

09/10/2014

Magda is 55 en al meer dan dertig jaar ambtenaar. Magda leest de krant, en nu weet ze even niet meer waar zij aan toe is. Hoe dat komt?

16/09/2014

De voorbije week was er in de kranten heel wat te doen over het thema ongelijkheid. Het leverde een debat op met heel wat boeiende en relevante inzichten. Tussen de verschillende invalshoeken en allerhande aanbevelingen door, werd ik in de discussie getroffen door een merkwaardig principe: werken doen we voor de samenleving, maar rijk zijn doen we enkel voor onszelf. Volgt u even mee?

19/08/2014

Wat is eerlijk en wat redelijk? Het is zowat de politieke hamvraag van het moment. Of het debat nu gaat over inschrijvingsgelden voor het hoger onderwijs of voor de sportclub, over de dagtarieven van de kinderopvang , de huur van een sociale woning of het systeem van opleidingscheques, telkens weer duikt een erg individualistische kosten-batenanalyse op.

15/07/2014

Driftig taalgebruik overspoelt vandaag het politieke landschap. Oneliners doen het niet alleen goed in de media, maar ook de kiezer bedient zich er gretig van om ongenuanceerd en zonder omzien met zowat alles en iedereen de vloer aan te vegen. Een tendens die onze levenskwaliteit er allerminst op vooruit doet gaan.

21/11/2013

Efficiëntie. Je kunt er tegenwoordig alle kanten mee uit. Na voetbaltrainers en bedrijfsleiders, is ook de overheid al even in de weer met het concept. Zo spant elke sector zich vandaag in om een waterval aan statistisch materiaal te produceren, want alles moet te verantwoorden zijn en voldoen aan voorgeschreven kwaliteitsnormen. Het begrip heeft het ondertussen zelfs tot politiek toverwoord geschopt: als we de peilingen in Vlaanderen mogen geloven, wil de kiezer niets liever dan alle ballast wegsnijden en investeren in een maatschappij waarin verandering vooral meet- en controleerbaar is.

Please reload

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page