top of page

Leuven betaalt anticonceptie terug aan personen die recht hebben op een leefloon

OCMW Leuven wilt met deze maatregel iedereen de gelijke kans geven om aan gezinsplanning te doen en op een veilige manier seks te hebben. Momenteel wordt bijvoorbeeld het gesprek met jonge ouders aangegaan, en heel wat van hen willen graag verdere zwangerschappen goed plannen. Maar vaak zijn de financiële drempels een probleem en komt de optie op een zijspoor terecht omdat het gezin op dat moment (zeker financieel) voor andere uitdagingen staat.

Met deze maatregel willen we dat iedereen aan geboorteplanning kan doen. Bekijk het filmpje voor meer informatie. 

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page