top of page

"Leuven is dure, maar aantrekkelijke stad"

Leuven krijgt van de burger een goed rapport, al zien de oppositiepartijen wel pijnpunten. Duur wonen, een gestegen kinderarmoede en veel criminele feiten voeren die lijst aan maar burgemeester Tobback (sp.a) countert de kritiek. "Leuven is een dure woonstad en daar bestaat geen pasklare oplossing voor."

 

Vlaams minister voor Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) stelde zopas de resultaten van de Vlaamse Stadsmonitor voor. Voor hele wat domeinen zit Leuven bij de betere leerlingen van de klas of is het zelfs primus van dienst. Louis Tobback (sp.a) is dan ook een fiere burgemeester. "Leuven blijft een aantrekkelijke stad om te wonen. Keerzijde van de medaille is dat Leuven een dure woonstad is. Maar de prijzen van appartementen stegen door het grote aanbod minder snel dan in andere centrumsteden. Het beleid werkt maar we moeten ons bewust zijn van het feit dat een woning met een tuintje slechts is weggelegd voor een financieel sterke groep. Daar bestaat geen pasklare oplossing voor. De bevolking groeit elke jaar met zo'n duizend inwoners. Als we in de toekomst een beetje open ruimte willen behouden, zullen we vaker in de hoogte moeten bouwen zonder te vervallen in mastodonten die niet passen in de ruimtelijke ordening. We zullen ook moeten bekijken of eventuele fusies met buurgemeenten invloed kunnen hebben op betaalbaar wonen. Ik denk dat er uiteindelijk gedwongen fusies zullen komen in Vlaanderen."

Bevestiging wooncrisis

De oppositiepartijen blijven erbij dat de Stadsmonitor een bevestiging is van de wooncrisis, een woord dat burgemeester Tobback overigens niet in de mond wil nemen. PVDA Leuven blijft hameren op meer sociale woningen en wijst erop dat één kind op vijf opgroeit in een kansarm gezin.

"Het stadsbestuur laat het woonbeleid teveel over aan grote projectontwikkelaars", aldus lijsttrekker Line De Witte. Bij Groen wijst nummer twee Lies Corneillie erop dat de kinderarmoede met 20,2 % nog altijd te hoog is en Open Vld met lijsttrekker Rik Daems wijst erop dat de tevredenheid over de dienstverlening van de stad is gedaald. N-VA tot slot ziet een slecht rapport in de Stadsmonitor. "Het aantal Leuvenaars dat tevreden is over zijn stad, de voorzieningen en kinderopvang daalt. De woningprijzen en de kansarmoede bij kinderen stijgen terwijl geen enkele andere centrumstad zoveel criminele feiten per 1.000 inwoners optekent", aldus lijsttrekker Lorin Parys.

Burgemeester Tobback countert de kritiek. "Een eerste aandachtspunt is dat er geen rekening wordt gehouden met de grote studentenbevolking in Leuven. Leuven telt immers geen 100.000 inwoners maar zo'n 145.000. Dit is relevant voor indicatoren waarbij de totale bevolking wordt aangewend om percentages te berekenen, zoals de criminaliteitsgraad. Als we deze berekenen op basis van het werkelijk aantal inwoners, inclusief studenten dus, dan scoort Leuven zeer gemiddeld met 95 geregistreerde feiten per 1.000 inwoners in plaats van 143. Bovendien wordt in deze cijfers ook geen onderscheid in de ernst van de geregistreerde feiten. Die kunnen gaan van fietsdiefstallen tot moord."

Geen hoera-verhaal ophangen

Schepen Bieke Verlinden (sp.a) wijst er dan weer op dat Leuven het grootste aanbod voor kinderopvang heeft van alle centrumsteden. "De perceptie dat er een tekort aan kinderopvangplaatsen is in Leuven lijkt ten onrechte hardnekkig genesteld in de hoofden van de Leuvenaars. De wachtlijsten zijn volledig weggewerkt." De slechte score voor kansarmoede bij kinderen wijt het stadsbestuur aan de manier waarop Kind en Gezin de basisgegevens verzamelt waardoor een gezin al te snel als 'levend in kansarmoede' wordt beschouwd. "Maar we nemen zowel de positieve als de minder positieve resultaten mee in het toekomstig beleid", voegt burgemeester Tobback er nog aan toe. "Leuven wil over de resultaten geen hoera-verhaal ophangen. Het stadsbestuur wil dit onderzoek vooral aangrijpen als een kans om lessen te trekken. Wat de tevredenheid over de dienstverlening betreft staan we bijvoorbeeld voor een raadsel dat we grondig gaan onderzoeken."

Het Laatste Nieuws/Leuven-Brabant, Bart Mertens ■

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page