top of page

In deze strategische nota lees je meer over de visie van het nieuwe Leuvense stadsbestuur voor de periode 2019-2024. Deze tekst legt het beleidskader en de leidende principes vast in alles wat we de komende jaren realiseren.

20160820Treinpark.jpg
bottom of page