top of page

Astronomisch hoge cijfers: stadsbestuur reserveert liefst 300 miljoen euro voor armoedebestrijding

Driehonderd miljoen. Dat is het bedrag dat het Leuvense stadsbestuur de komende jaren investeert in projecten die mensen in armoede ten goede komen. “Een stad en haar inwoners gaan pas vooruit wanneer iedereen zich er gesteund voelt”, klinkt het.

“We leggen 150 miljoen euro op tafel om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, en nog eens 150 miljoen euro om gelijke toegang te garanderen tot goede en betaalbare publieke zorg”, zegt schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden (SP.A).

Driehonderd miljoen, het klinkt als een astronomisch hoog bedrag. En toegegeven: lang niet het hele bedrag is specifiek voor mensen in armoede. Zo rekent het stadsbestuur de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf naast woonzorgcentrum Remy mee als onderdeel van de 300 miljoen, terwijl daar natuurlijk ook kinderen van welgestelde gezinnen terecht zullen kunnen. “Een heel belangrijk onderdeel van armoedebestrijding is schaarste wegwerken. Want als er plaatstekort is in bijvoorbeeld de kinderopvang, zijn minder rijke gezinnen daar vaak als eerste de dupe van omdat ze sowieso moeilijker de weg vinden. Door ons aanbod aan kinderopvang, naschoolse opvang of huiswerkbegeleiding uit te breiden, zorgen we dus ook voor meer kansen voor kinderen in armoede”, aldus Verlinden.

618 sociale woningen

De meerjarenbegroting spreekt van armoedebestrijding op acht terreinen of ‘hefbomen': inkomen, onderwijs en kinderopvang, huisvesting, buurtwerk, gezondheid, werk, vrije tijd en gelijke kansen. Hoeveel van de 300 miljoen exact om nieuwe projecten gaat, kan schepen Verlinden moeilijk zeggen. “We bouwen voor een groot deel voort op wat er al bestond. Denk maar aan Kom op voor je Wijk, huursubsidies, de huurwaarborg of de sociale kruidenier in Hal 5. Maar er komen extra kinderwerkers bij, een kinderpsycholoog en ook de werking van Casablanca wordt overgenomen door de stad met extra personeel.”

Bijkomend personeel bij de stad en bij Zorg Leuven zorgt voor een heel grote hap uit het investeringsbudget: zo'n 100 miljoen. Ook infrastructuur vraagt veel budget. Zo worden er deze legislatuur minstens 618 nieuwe sociale woningen gebouwd en komt er een Woonpunt waar Leuvenaars terecht kunnen met al hun vragen over huisvesting. In Wilsele-Dorp komt een gloednieuw buurtcentrum, bij de grondige renovatie van de sociale woningen in Schorenshof. “Buurtwerkers, maar ook wijkmanagers en maatschappelijk werkers zullen ook actiever naar mensen toegaan die nu soms onzichtbaar bleven voor de hulpverlening. Op die manier kunnen problemen sneller worden aangepakt, en kunnen we meer preventief werken”, klinkt het. “We onderzoeken samen met andere partners of er een vierde wijkgezondheidscentrum kan komen. Daar kunnen kwetsbare patiënten, zonder een persoonlijke bijdrage te betalen, een waaier aan artsen en hulpverleners consulteren.”

Tot slot blijft het stadsbestuur inzetten op projecten als Kom op voor je Wijk, lokale dienstencentra en buurtcentra om buurten samen te brengen en sociale uitsluiting en eenzaamheid te voorkomen.

Het Nieuwsblad, Hannelore Smitz, 13 december 2019

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page