top of page
spoorwegbrug na.jpg

Mijn visie

In Leuven laten we zien dat innovatie, ondernemerschap, onderwijs en onderzoek pas echt iets betekenen als je ze verbindt met zorgzaamheid, nabijheid en duurzaamheid. Kortom: Leuven is een warme stad met oog voor iedereen.

 

Ik zie eindeloos veel mogelijkheden voor onze stad dankzij alle ervaring, kunde en kennis die hier bijeen zit. Al dat werk met elkaar verbinden en samenwerken: dat is het antwoord op veel van de vragen waar we vandaag mee zitten. Elkaar inspireren, vertellen wat we doen en wat we nodig hebben, en samenwerken om wat er nodig is uit de grond te stampen: dat doet een stad groeien!

 

Sterke publieke diensten

 

Als socialisten kiezen we voor een sterke overheid die voor haar inwoners goeie publieke diensten organiseert, zoals kinderopvang, openbaar vervoer, onderwijs of politie en brandweer. Iedereen draagt naar vermogen aan die diensten bij. En dus moet iedereen ook van die diensten gebruik kunnen maken, zodat we als samenleving vooruit kunnen gaan.
Als de hogere overheden nalaten om te investeren in de zorg, dan blijven we daar in Leuven niet op wachten. In Leuven investeren we stevig in onze eigen publieke welzijnsvereniging. Die draagt zorg voor de Leuvenaars van hun geboorte tot de laatste levensfase. Ook bij het OCMW zoeken we uit waar onze inwoners nood aan hebben, en zorgen we voor extra ondersteuning wanneer die nodig is. Een stadsbestuur kan en moet echt mee de richting aangeven voor al die belangrijke publieke diensten. Lever je als overheid zélf goede kwaliteit voor betaalbare prijzen, dan straalt dat uit naar de hele zorgsector in onze regio. 

 

Enkele voorbeelden:

 • Met mijn Masterplan Kinderopvang, dat in 2016 startte, maakten we 120 extra kinderopvangplaatsen bij. Dat deden we op het eigen budget van de stad, omdat de Vlaamse regering voor Leuven niet de nodige financiering voorziet. Met verschillende premies voor nieuwe of extra plaatsen stimuleert de stad kinderdagverblijven ook om uit te breiden. Dat zorgde ook al voor meer dan 200 extra plaatsen in de kinderopvang. 

 • Bij Zorg Leuven kiezen we er, onder mijn impuls, voor om 1 kinderbegeleider per 6,5 kinderen in te zetten in de kinderopvang. Dat is minder dan het maximum dat de Vlaamse regering toelaat. Die Vlaamse regering trok dat aantal, om te besparen, op naar 1 op 8 of zelfs 9. Dat is het hoogste aantal van alle landen in Europa... Zo moet je natuurlijk minder begeleiders aannemen en kan je meer kinderen per crèche opvangen. Maar wie kan 8 kindjes tegelijk de nodige aandacht, tijd en zorg geven? Ik kies er in Leuven voor om beter te doen, ook al kost dat meer. Onze kinderen zijn het waard. Het is een investering in hun toekomst, die zichzelf op de lange termijn meer dan terugbetaalt.  

 • OCMW Leuven geeft een huurpremie aan gezinnen die al een tijd op de wachtlijst voor sociale huisvesting staan en nog geen recht hebben op de Vlaamse huurpremie. Zo kunnen deze gezinnen in afwachting toch huren op de private markt.

 • Het Booghuys, ons nieuwste woonzorgcentrum bij Zorg Leuven, bestaat uit 8 kleine, gezellige woningen voor telkens 9 bewoners met dementie, die verzorgd worden door 1 vaste begeleider. Die kleinschalige aanpak doet mensen met dementie deugd. We kiezen met Booghuys voluit voor de beste en warmste zorg, ondersteund door spitstechnologie. En in die technologische innovatie in zorg investeren wij als stad zelf. Zodat mensen waardig en gelukkig oud kunnen worden, ook als ze zorg nodig hebben, voor een betaalbare prijs. 


 

Oog voor wie het moeilijk heeft

 

Leuven moet oog hebben voor wie het moeilijk heeft. Iedereen komt ooit in aanraking met een vorm van kwetsbaarheid: door tegenslag, ziekte, een beperking, (kans)armoede, psychische kwetsbaarheid of gewoon ouder worden. In al ons beleid waken we erover dat iedereen mee kan en dat niemand uitgesloten wordt of het moeilijker krijgt. Het leven kan soms onverwachte wendingen nemen, en dan wil ik dat iedereen de juiste ondersteuning vindt.

 

Enkele voorbeelden:

 • Op dag 1 van de lockdown van 2020 hebben we ‘Leuven Helpt’ opgestart. Dat platform om mensen te helpen tijdens de lockdown werd het voorbeeld voor een heleboel andere steden en zelfs andere landen (tot in Nieuw-Zeeland!). Leuvenaars konden er hulp vragen of hulp aanbieden. Leuven Helpt heeft ons allemaal samen door deze crisis geholpen, en wat goed is moet blijven: vandaag is Leuven Helpt een vaste dienstverlening van de stad, waar elke Leuvenaar op een eenvoudige manier hulp kan vragen. 

 • Telling van dak- en thuisloze personen en actieplan tegen dak- en thuisloosheid.
  In 2020 vroegen we LUCAS KU Leuven om dak- en thuisloosheid in onze stad in kaart te brengen. We wilden zicht hebben op waarom en hoe mensen dak- en thuisloos worden en om welke mensen het gaat, zodat we op basis van cijfers dak- en thuisloosheid kunnen tegengaan en voorkomen. Maar liefst 36 Leuvense organisaties die met dak- of thuisloze personen werken telden mee in de nacht van 21 februari 2020 en vulden samen met de mensen de vragenlijst in. Eén jaar later stelden we als stad ons actieplan voor, dat je hier kan lezen. 


 

Begraafplaatsen, rouw en verlies 

 

In een stad vol leven moeten we ook regelmatig afscheid nemen van inwoners. Op verschillende plaatsen in de stad vind je hun laatste rustplekken terug. Begraafplaatsen zijn voor mij plekken waar we samenkomen, denken aan onze geliefden, hen eren en rouwen, maar ook rust vinden, wandelen of mijmeren. Het zijn plekken die horen bij het leven. We verliezen en rouwen allemaal, maar daar leeft nog heel wat taboe rond. Op allerlei manieren wil ik rouw en verlies bespreekbaar, maar ook tastbaar maken. Delen kan helen.

 

Hoe mooi kan het bijvoorbeeld zijn om op een begraafplaats te komen waar, onder de grote treurwilg, een koor zachtjes zijn liederen studeert, of iemand viool komt oefenen. 

 

Ik wil de Leuvenaars ondersteunen in alle fasen van hun leven, ook in verdriet en verlies, ook na de dood. Mensen hebben nood aan rituelen, aan erkenning en aandacht voor hun verdriet, aan het zelf kunnen doen van bepaalde handelingen voor een overleden geliefde. Aan ruimte om, samen en alleen, te rouwen en te herdenken. ​De begraafplaats is de plek bij uitstek om die nieuwe rituelen vorm te geven, en oude rituelen zoals Allerheiligen opnieuw een belangrijk deel van het leven te maken. Ook voor rituelen uit andere culturen maken we plaats, ze kunnen een troost zijn en meer tolerantie creëren tussen gemeenschappen. 

 

Enkele voorbeelden :

 • Wereldlichtjesdag. Ieder jaar houden we een nocturne op de Stadsbegraafplaats om de allerjongste inwoners die we moeten missen te herdenken. Families komen die avond naar de begraafplaats om een lichtje aan te steken, warme en troost bij elkaar te vinden. 

 • Natuur op de begraafplaats: de natuur krijgt het op deze plekken vaak hard te verduren door jarenlang gebruik van pesticiden maar ook overdreven ‘opruimen’ van bladeren en groen, en beplanting die wel netjes is maar niet bestand tegen de klimaatverandering. Daarom doen we in Leuven mee met ‘Laat ze liggen’: in de herfst laten we de vallende bladeren gewoon liggen in plaats van alles weg te halen en naar het containerpark te brengen. Want die bladeren zijn de voeding voor de bodem, waaruit bomen en planten groeien. Zo krijgt de bodem op de Leuvense begraafplaatsen weer de kans om zichzelf te beschermen tegen kou en hitte. We hebben ook een ‘plantenlabo’ opgericht om te onderzoeken welke planten goed aarden op begraafplaatsen en bestand zijn tegen de klimaatverandering.

 • Troost plukken. In 2020 heb ik bloemenweides laten aanleggen op de Stadsbegraafplaats waar je ‘troostbloemen’ kan plukken om op een graf te plaatsen of mee naar huis te nemen, om je thuis met de rustplek van je geliefde te verbinden.

 • Trooststad: in 2021 was Leuven dé trooststad van Vlaanderen. Samen met Reveil vzw werkten we een najaarsprogramma uit rond rouw en verlies. Tijdens de coronacrisis moesten we van vele mensen afscheid nemen in moeilijke omstandigheden: op afstand, zonder knuffels. Om dat verlies, dat we als samenleving allemaal voelen, een plek te geven, organiseerden we in de weken rond Allerheiligen tientallen troostende acties en rolden een warm dekentje van troost uit over de stad.  

 

Buurten in verbinding 

 

Een stad met een grote sociale samenhang zorgt voor vertrouwen in elkaar, een veilig gevoel en goed samenleven. Wanneer buren elkaar kennen en samen hun buurt vorm kunnen geven, ontstaan de mooiste verhalen en verbindingen. In sommige buurten volstaat het om buren samen te brengen of een gedeeld project te laten uitwerken. In andere buurten, waar meer kwetsbaarheid bestaat, kan een buurtcentrum de buurt versterken. Via allerlei projecten geven we de straten, de buurten en hun inwoners de kans om samen dingen te doen en het samenleven te versterken. 

 

Enkele voorbeelden:

 • Met het project Kom op voor je Wijk kunnen Leuvenaars zelf hun buurt verbeteren en verfraaien. Buren kunnen samen een idee voor hun straat of buurt indienen en een budget aanvragen om hun project te realiseren. Denk aan picknickplekken, buurtmoestuinen, gevelbanken, muurschilderingen of straatgedichten en zelfs straatkookboeken!

 • De stad heeft 5 buurtcentra onder haar vleugels, in buurten met veel sociale hoogbouw of waar er veel kwetsbaarheden zijn bij de mensen. De buurtcentra zijn de uitvalsbasis van de buurtwerkers die in nauw contact staan met de buurtbewoners en hen bijstaan en versterken op alle mogelijke vlakken. Ze organiseren een activiteitenaanbod voor alle leeftijden, zijn een open huis in de buurt, bieden betaalbare maaltijden en helpen mensen hun rechten uit te oefenen. In de kinder- en jongerenwerkingen vinden jonge Leuvenaars een veilige plek om te spelen, te leren, te ontmoeten en met begeleiding hun huiswerk te maken. 

 

Mijn engagement: zorg voor iedereen, ook voor wie niet meer bij ons is.

bottom of page