top of page
spoorwegbrug na.jpg

Visie

Mijn engagement: zorg voor iedereen,
ook voor wie niet meer bij ons is.

In Leuven laten we zien dat innovatie en ondernemerschap pas echt iets betekenen als je ze verbindt met zorgzaamheid, nabijheid en duurzaamheid. Leuven is dan ook een warme stad met oog voor iedereen.

 

Ik zie eindeloos veel mogelijkheden voor onze stad dankzij alle ervaring, kunde en kennis die hier bijeen zit. Al dat werk met elkaar verbinden en samenwerken: dat doet een stad groeien!

Sterke publieke diensten

 

Als socialisten kiezen we voor een sterke overheid die goeie publieke diensten organiseert voor haar inwoners: kinderopvang, openbaar vervoer, onderwijs, politie, brandweer, reinigingsdienst ... Alle mensen dragen via hun belastingen aan die diensten bij, en dus moet iedereen er ook goed gebruik van kunnen maken. Dan gaan we als samenleving vooruit.


In Leuven investeren we stevig in onze eigen publieke welzijnsvereniging, Zorg Leuven. Die draagt zorg voor de Leuvenaars van hun geboorte tot de laatste levensfase. Ook bij het OCMW zoeken we waar onze inwoners nood aan hebben, en zorgen we voor extra ondersteuning wanneer die nodig is. Lever je als overheid zélf goede kwaliteit aan betaalbare prijzen, dan straalt dat uit naar de hele sector. 

 

Enkele voorbeelden:

 • We maakten met Stad Leuven 120 extra kinderopvangplaatsen bij. Dat deden we op het eigen budget van de stad, omdat de Vlaamse regering voor Leuven niet het nodige budget voorziet. Met verschillende premies voor nieuwe of extra plaatsen stimuleert de stad kinderdagverblijven ook om uit te breiden. Dat zorgde ook al voor meer dan 200 extra plaatsen in de kinderopvang. 

 • Bij Zorg Leuven kiezen we ervoor, onder mijn impuls, om 1 kinderbegeleider per 6,5 kinderen in te zetten in de kinderopvang. Dat is een stuk minder dan het maximum dat de Vlaamse regering toelaat: 8 à 9 kindjes voor 1 begeleider. Dat is het hoogste aantal van alle landen in Europa... Zo kan je wel goedkoop en snel meer kinderen per crèche opvangen, maar wie kan 8 kindjes tegelijk de nodige aandacht en zorg geven? Ik kies ervoor om beter te doen, ook al kost dat meer geld. Onze kinderen zijn het waard. 

 • Woonzorgcentrum Booghuys: 8 gezellige woningen waar telkens 9 mensen met dementie wonen, die verzorgd worden door 1 vaste, vertrouwde begeleider. Die aanpak doet mensen met dementie deugd. We gaan met Booghuys voor de beste en warmste zorg, ondersteund door spitstechnologie. In die technologische innovatie in zorg investeren wij als stad zelf. Zodat mensen waardig en gelukkig oud kunnen worden, ook als ze zorg nodig hebben, voor een betaalbare prijs. 


 

Oog voor wie het moeilijk heeft

 

Leuven moet oog hebben voor wie het moeilijk heeft. We zijn immers allemaal kwetsbaar: door tegenslag, ziekte, een beperking, armoede of gewoon doordat we ouder worden. In al mijn beleid waak ik erover dat iedereen mee kan en dat niemand uitgesloten wordt. Als het leven een onverwachte wending neemt, dan wil ik dat iedereen de juiste steun vindt.

 

Enkele voorbeelden:

 • Bij OCMW Leuven geven we een huurpremie aan gezinnen die al een tijd op de wachtlijst voor sociale huisvesting staan maar nog geen recht hebben op de Vlaamse huurpremie. Zo kunnen deze mensen toch al huren op de private markt.

 • Op dag 1 van de lockdown van 2020 begonnen we met ‘Leuven Helpt’: daar konden mensen hulp vragen of hulp aanbieden. Het werd het voorbeeld voor een heleboel andere steden en zelfs andere landen (tot in Nieuw-Zeeland!).
  Vandaag is Leuven Helpt een vaste dienst van de stad, waar elke Leuvenaar op een simpele manier hulp kan vragen bij eender wat. 

 • We startten met een actieplan voor mensen die dakloos of thuisloos zijn. In 2020 vroegen we LUCAS KU Leuven om dak- en thuisloosheid in onze stad in kaart te brengen. We wilden zicht hebben op waarom en hoe mensen dak- of thuisloos worden en om welke mensen het gaat, zodat we op basis van cijfers dakloosheid kunnen tegengaan. 36 Leuvense organisaties die met dak- of thuisloze personen werken telden mee in de nacht van 21 februari 2020 en vulden samen met de mensen de vragenlijst in. Eén jaar later stelden we als stad ons actieplan voor, met 90 actiepunten. In het najaar van 2023 hebben we voor de tweede keer een telling georganiseerd, nu samen met alle buurgemeenten rondom Leuven. Zo kunnen we nog beter samenwerken om mensen een veilige thuis te helpen vinden. 

 

 


 

Begraafplaatsen, rouw en verlies 

In een stad vol leven moeten we ook regelmatig afscheid nemen van inwoners.  Begraafplaatsen zijn voor mij plekken waar we samenkomen, denken aan onze geliefden, hen eren en rouwen, maar ook rust vinden, wandelen of mijmeren. Het zijn plekken die horen bij het leven. We verliezen en rouwen allemaal, maar er leeft nog heel wat taboe rond. Op allerlei manieren wil ik rouw en verlies bespreekbaar en tastbaar maken. Delen kan helen.

Ik wil de Leuvenaars ondersteunen in alle fasen van hun leven, ook in verdriet en verlies, ook na de dood. Mensen hebben nood aan rituelen, aan erkenning en aandacht voor hun verdriet, aan het zelf kunnen doen van bepaalde handelingen voor een overleden geliefde. Aan ruimte om, samen en alleen, te rouwen en te herdenken. ​

 

De begraafplaats is de plek bij uitstek om die nieuwe rituelen vorm te geven, en oude rituelen zoals Allerheiligen opnieuw een belangrijk deel van het leven te maken. 

Enkele voorbeelden:

 • Op wereldlichtjesdag houden we ieder jaar een nocturne op de Stadsbegraafplaats om de kinderen die we missen te herdenken. Families komen naar de begraafplaats om een lichtje aan te steken, warmte en troost bij elkaar te vinden. 

 • We besteden veel aandacht aan natuur op de begraafplaats. Want de natuur krijgt het op deze plekken vaak hard te verduren door jarenlang gebruik van pesticiden (nu gelukkig verboden), overdreven ‘opruimen’ van bladeren en beplanting die wel netjes is maar niet tegen de klimaatverandering kan. Daarom laten we in de herfst de vallende bladeren nu gewoon liggen in plaats van alles weg te halen. Die bladeren zijn voeding voor de bodem, en dus voor de bomen en planten. Zo krijgt de bodem op de Leuvense begraafplaatsen weer de kans om zichzelf te beschermen tegen kou en hitte. We hebben ook een ‘plantenlabo’ om te onderzoeken welke planten goed aarden op begraafplaatsen en bestand zijn tegen de klimaatverandering. Daar zien we al heel mooie resultaten, die ook in de rest van de stad gebruikt worden om de natuur te helpen groeien in een droger en warmer klimaat. 

 • We ontwierpen en plaatsten Trooststoelen op de begraafplaats, zodat je in alle rust kan gaan zitten op de plek die jij wil.

 • We voerden Troostplukken in. Ik liet bloemenweides aanleggen op de Stadsbegraafplaats. Daar kan je ‘troostbloemen’ plukken om op een graf te plaatsen of mee naar huis te nemen en daar aan je geliefde te denken.

 • We voorzien een najaarsprogramma rouw en verlies. sinds 2016 organiseren we elk najaar een programma dat op verschillende manieren ruimte maakt voor rouw en verlies. Je kan naar lezingen, films, creatieve workshops, praatgroepen ...  We organiseren tientallen troostende acties die mensen helpen om te rouwen en steun te vinden.

Buurten in verbinding 

Een stad waar mensen elkaar nog kennen, is een stad met vertrouwen in elkaar, een veilig gevoel en fijn samenleven. Wanneer buren samen hun buurt vorm kunnen geven, ontstaan de mooiste verhalen en verbindingen. In sommige buurten groeien er mooie contacten uit een gedeeld project. In andere buurten kan een buurtcentrum de bewoners versterken. Via allerlei projecten geven we de straten, de buurten en hun inwoners de kans om samen dingen te doen en het samenleven te versterken. 

 

Enkele voorbeelden:

 • Met het project 'Kom op voor je Wijk' kunnen Leuvenaars zelf hun buurt mooier maken. Buren kunnen samen bij de stad budget aanvragen om een idee voor hun straat of buurt te realiseren. Denk aan buurtmoestuinen, zitbanken, muurschilderingen, straatgedichten en zelfs straatkookboeken!

 • We zetten enorm in op onze 5 buurtcentra, in buurten met veel sociale hoogbouw of waar er veel kwetsbaarheden zijn bij de mensen. In de buurtcentra staan de buurtwerkers in nauw contact met de buurtbewoners. Ze staan hen bij en versterken hen op alle mogelijke vlakken. Ze organiseren activiteiten en cursussen voor alle leeftijden, helpen met allerlei vragen, koken betaalbare maaltijden en helpen mensen om hun rechten uit te oefenen. In de kinder- en jongerenwerkingen vinden jonge Leuvenaars een veilige plek om te spelen en onder begeleiding hun huiswerk te maken. 

 

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page