top of page

Bewoners vragen leefbare Naamsestraat

Het buurtcomité van de Naamsestraat in Leuven heeft een petitie overhandigd aan schepen Bieke Verlinden. Ze vragen dringende maatregelen tegen lawaaioverlast, verkeershinder en vuilnis.

De bewoners, studenten en handelaars van de Naamsestraat en het Isabellaplein in Leuven komen sinds twee jaar elke zes maanden samen om de leefbaarheid van de buurt te bespreken. Dat doen ze op uitnodiging van de stad Leuven waar schepen Bieke Verlinden(sp.a) overleg met de verschillende buurten hoog in het vaandel draagt. Tijdens het meest recente overleg kreeg de nummer twee op de verkiezingslijst van sp.a een petitie overhandigd met daarin de meest gehoorde klachten in de wijk. De schepen kreeg ook enkele ideeën mee om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

"Tijdens de laatste vier vergaderingen kwamen drie specifieke oorzaken van overlast naar de oppervlakte: lawaaihinder, verkeersoverlast en vuilnis", zegt Michael Custers van het buurtcomité. "Tot op heden heeft de buurt geen noemenswaardige terugkoppeling ontvangen van de stad Leuven over maatregelen. Op korte termijn vragen de bewoners het naleven van de bestaande reglementering rond geluidshinder en nachtrust. Ook het respecteren van de zone 30, veilige stoepen, het herschilderen van zebrapaden en een betere verkeerssignalisatie verdient meer aandacht."

Verkeersveiligheid

Ook op langere termijn deelde het buurtcomité haar visie mee aan de stad. Een van de grote aandachtspunten is de verkeersveiligheid in de Naamsestraat die ondanks de invoering nog steeds een erg drukke verkeersader is.

"We merken dat er nog veel zoekverkeer de stad wordt ingelokt via de Naamsestraat. Verder merken we dat de snelheid vaak onaangepast is, ondanks de zone 30. Helaas is er slechts één verkeersbord dat de zone 30 aangeeft en dat is echt niet voldoende. Een markering op het asfalt zoals in andere straten zou goed zijn om de zone 30 onder de aandacht te brengen."

Het Laatste Nieuws/Leuven-Brabant, BMK

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page