top of page

Buren kleuren Terbank met ‘Kom op voor je wijk’: “10 uur ’s ochtends is het beste uur om te komen kijken”

Artikel gepubliceerd op HLN.be

Het stadsproject ‘Kom op voor je wijk’ staat dit najaar in het teken van zorg tussen buren. Op die manier wil de stad Leuven de golf van samenhorigheid die ontstond tijdens de coronacrisis verduurzamen. “We kwamen tot een bijzondere samenwerking buurtbewoners en cliënten van Alvinnenberg vzw, een woonvoorziening voor mensen met een beperking”, klinkt het.

In de Leuvense buurt Terbank lag tot voor kort een grijs steegje dat de oude wijk verbindt met de nieuwe wijk maar sinds kort kan je er een kleurrijke muurschildering bewonderen. Dat is het resultaat van het Kom-op-voor- je-wijkproject ‘Terbank kleurt’. Het gaat meer concreet om een kunstwerk dat buurtbewoners samen met cliënten van Alvinnenberg realiseerden, onder begeleiding van Treepack. Die Belgische organisatie is gespecialiseerd in streetart. “We wilden de hele buurt betrekken om de samenhorigheid en het gemeenschapsgevoel te verhogen”, vertellen buurtbewoners Johan en Els, peter en meter van het project. “Daarbij wilden we 100% inzetten op inclusie aangezien in onze buurt heel wat verschillende groepen mensen wonen. We wilden de buurtbewoners laten kennismaken met de talenten en mogelijkheden die mensen met een beperking hebben.”

Nick en Tom, cliënten van Alvinnenberg, zijn enthousiast over het project. “Door samen met kunst bezig te zijn, hebben we de mensen uit de buurt beter leren kennen. Het beste uur om naar de muurschildering te komen kijken is tien uur ’s morgens. Dan zit de zon op de muur en reflecteren de kleuren van de tekening op de klinkers van het steegje. Schitterend!” Ook Karen Verstappen, begeleider bij Alvinnenberg, is blij met de muurschildering. “Dit project is voor onze cliënten een heel waardevolle ervaring. Ze krijgen de kans om contact te leggen met buren uit de wijk en zich op die manier nog meer ‘buurtbewoner’ te voelen. Het is ook een kans om hun vaardigheden en talenten te tonen en een trots gevoel aan het prachtige resultaat over te houden.” 

Tour Elentrik

De buurtbewoners van Terbank zullen zich overigens opnieuw kunnen uitleven tijdens het tweede deel van het Kom-op-voor- je-wijkproject dat eind augustus van start gaat: de ‘Tour Elentrik’, eveneens begeleid door Treepack. Een twintigtal nutsvoorzieningen in de buurt krijgt dan een lik verf in het thema ‘natuur’. De geïnteresseerde bewoners volgen eerst samen een workshop ‘streetart’ en op 19 en 20 september trekken ze eropuit om de nutskastjes te beschilderen. “Het project ‘Terbank Kleurt’ is een mooi voorbeeld van hoe Kom op voor je wijk de verbondenheid en zorg tussen buren kan helpen versterken. Die zorg van Leuvenaars voor elkaar was de voorbije periode cruciaal om samen door de coronacrisis te komen en we willen inwoners nu stimuleren om die zorg verder te zetten via een Kom op voor je wijk-aanvraag waarbij ‘buren zorgen voor elkaar’ de rode draad is”, zegt ”, besluit Bieke Verlinden (sp.a), schepen van Zorg en Welzijn, Wijkwerking en Begraafplaatsen.

Leuvenaars met ideeën voor hun buurt kunnen een projectaanvraag indienen tot ten laatste 15 september. Uiteraard blijft het mogelijk om ook projectaanvragen in te dienen die niet rond het thema zorg werken aangezien heel wat buurten al voor de coronacrisis plannen aan het uitwerken waren om hun buurt te verfraaien. Ook die projecten kunnen nog steeds ingediend worden.

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page