top of page

Missie: zowel een thuis zijn voor de allerjongsten als voor de alleroudsten

Het woon-zorgcentrum Ter Putkapelle in Wilsele krijgt in september een kinderopvangcentrum, op de tweede verdieping van het gebouw. Het zal de eerste keer in Vlaanderen zijn dat onthaalouders middenin een woon-zorgcentrum aan de slag gaan.

Een primeur voor Ter Putkapelle Wilsele: voor de eerste keer zullen er middenin een rusthuis onthaalouders aan de slag gaan. “In andere steden en gemeenten bestaan er wel crèches op dezelfde site of andere vormen van samenwerkingen, maar kindjes opvangen tussen de bewoners van het rusthuis is uniek”, zegt schepen van Welzijn en voorzitter van Zorg Leuven Bieke Verlinden (SP.A).

De kinderopvang zal zich bevinden op de tweede verdieping van rusthuis Ter Putkapelle, in de vroegere vergaderruimte, naast de flats en de gemeenschappelijke leefruimte van de ouderen. Er zal plaats zijn voor dertien baby's en peuters.

Nu is het woon-zorgcentrum nog bezig met verbouwingen. “Er komt een keukentje aan en er wordt een nieuwe wand geplaatst om de slaapruimte van de leefruimte af te scheiden”, vertelt Sander Van Garsse, directeur van het woon-zorgcentrum. Aan de kamer is er een ruim terras waarop kunstgras komt.

Zorg Leuven is nog op zoek naar twee onthaalouders die ervoor openstaan om hun opvang in nauw contact met de bewoners aan te bieden. Als alles goed verloopt, zou de kinderopvang in september van start gaan.

De bewoners van Ter Putkapelle krijgen nog soms kinderen op bezoek. Zo krijgen ze soms scholen over de vloer en ook de peuters van Kinderdagverblijf 't Anemoontje komen regelmatig langs.

“Onze ouderen leven daar echt van op”, zegt Van Garsse. “We denken dat het een meerwaarde zal zijn als ze stelselmatig contact hebben met jonge kindjes. Ook omdat op die manier de buurt meer betrokken zal geraken. De ouderen hebben behoefte aan contacten met de buurt.”

Het woon-zorgcentrum wil met enkele animators gezamenlijke activiteiten inplannen, zoals: voorleesmomenten, gymnastiek, een 'smul' namiddagen.

Oma en opa reflex

“Contact met kinderen heeft een positief effect op het welzijn van ouderen en andersom biedt het belangrijke maatschappelijke leerkansen voor jonge kinderen”, zegt Verlinden.

“Er zullen ouderen zijn, die een natuurlijke oma en opa reflex zullen hebben, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat de ouderen worden ingeschakeld in de zorg. Dat is de taak van onthaalouders.”

“Bij de gezamenlijke activiteiten zullen altijd vrijwilligers en zorgmedewerkers aanwezig zijn.”

Het is de bedoeling om van het woon-zorgcentrum een echte thuis te maken. “Vele van de Vlaamse woon-zorgcentra kampen nu met personeelstekorten. Omdat vaak alles snel-snel moet gaan, begint de zorg soms op bandwerk te lijken.”

“Dan is het alsof de bewoners op de werkvloer van het personeel leven terwijl het omgekeerd moet zijn: het personeel moet werken in de thuisomgeving van de ouderen. Door met onthaalouders te werken, geef je duidelijk aan: het is hier een thuis, zowel voor de kinderen, als voor de ouderen.”

Julie Putseys, Het Nieuwsblad, 18 juni 2019

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page