Buurtwerking: het kloppende hart van de stad

Buurt- en kinderwerkers vormen al meer dan twintig jaar een hechte schakel tussen stadsbestuur en buurtbewoners. Ze kregen daarbij de steun van vele sociale partners, buurtcomités, stadsdiensten en een brede basis van trouwe vrijwilligers. Recent breidde de stedelijke buurtwerking uit met buurtcentrum Hoogland.

Speerpunt

Voor mij is buurtwerk het kloppende hart van een stad. Een sterke stedelijke buurtwerking is dan ook altijd één van mijn speerpunten geweest. Zo werd onder mijn beleid het nieuwe buurtcentrum Hoogland geopend en kwam er een fietsenpark voor kinderen in De Kettekeet in Sint-Maartensdal​, die de mobiliteitskloof in de Leuvense buurten helpt verkleinen. Ik moedigde ook de aanleg van buurtmoestuinen sterk aan. Verschillende buurtcentra hebben ondertussen al een buurtmoestuin waar jong en oud samen in aan de slag gaan. Zo leren ook onze Leuvense kinderen iets over gezonde voeding en de natuur: waar ons eten vandaan komt, over hoe het groeit en uiteindelijk over hoe op ons bord belandt.  

Strijd tegen armoede

De buurtcentra zijn een belangrijke schakel tussen stadsbestuur en inwoners. Buurtwerkers ontfermen zich over het reilen en zeilen in die buurtcentra, om bewoners zich thuis te laten voelen in hun buurt en om hen te ondersteunen en te versterken in hun dagelijkse leven en omgeving. Het stedelijk buurtwerk is een zeer belangrijke partner in de strijd tegen armoede. De buurtwerkers blijven onze inwoners de hand reiken, gaan vereenzaming tegen en helpen wie het moeilijker heeft toch aansluiting bij de samenleving. Ze helpen mensen om de weg te vinden in administratie, om hun rechten te kennen en uit te oefenen, om nieuwe dingen te leren en een netwerk op te bouwen. De buurtcentra zijn een toegankelijk aanspreekpunt waar Leuvenaars ondersteund en versterkt worden in hun dagelijkse leven.

 

Recentste investeringen in sterk Leuvens buurtwerk

> we bouwden een nieuw buurtcentrum Hoogland, sterk gericht naar de kinderen uit de buurt

> in Wilsele is de bouw van het nieuwe buurtcentrum Schorenshof in volle uitvoering

> opstart van een kleuterwerking in Sint-Maartensdal

> iedere woensdag warme en gezonde kindermaaltijden voor € 1