top of page

“Daklozen leven verdoken in Leuven”

Anna Raymaekers heeft met haar kritische thesis over dakloosheid in Leuven de Piet Cleemputprijs gewonnen. Bij de overhandiging voerden honderd UCLL-studenten Sociaal Werk actie om de problematiek onder de aandacht te brengen.

Alumnus Anna Raymaekers heeft met haar thesis de Piet Cleemputprijs gewonnen, de tweejaarlijkse prijs voor de beste thesis in Sociaal Werk. Ze kreeg 2.500 euro en een organisatie naar keuze werd met datzelfde bedrag beloond. Anna, die ondertussen bij armoedebestrijdingsorganisatie De Ruimtevaart werkt, koos het Leuvens Collectief tegen Armoede en Sociale Uitsluiting.

Geen cijfers

In haar thesis die de titel 'Daklozen in schijnbaar rijk Leuven' draagt, neemt ze een het Leuvense beleid rond dakloosheid onder de loep. Ze kaart aan dat de stad niet aan monitoring doet. Er zijn zeker honderd dak- en thuislozen, maar ze leven verdoken omdat Leuven geen cijfers bijhoudt.

Anna vindt dat er te weinig samenwerking is tussen de organisaties en te weinig zorgcontinuïteit. De voorwaardelijkheid van de hulp kaart ze ook aan. Bijvoorbeeld dat mensen eerst van hun verslaving moeten afraken voor ze recht hebben op opvang.

Ook de druk op de woningmarkt die ervoor zorgt dat de lage inkomens verdrongen worden door de hoge inkomens, wordt door Anna als probleem aangehaald. Hiertegen zou de stad kunnen optreden door een 'Housing First'-beleid in te voeren, waarbij daklozen meteen een woning krijgen. Nu moeten ze eerst verschillende stappen doorlopen in het reguliere hulpverleningsaanbod, terwijl ze in de tijdelijke opvangplaatsen terechtkomen.

Schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden(SP.A) is niet overtuigd: “Ik denk dat 'Housing First' een interessante piste is om rond te werken, maar het is niet de oplossing tegen dakloosheid omdat psychische kwetsbaarheid belangrijk is.”

Overige aanbevelingen neemt de schepen ten harte. “Er wordt veel samengewerkt. Maar het klopt dat het beter kan. Bepaalde initiatieven moeten we meer omarmen. We gaan zeker verder aan de slag met Anna's aanbevelingen.”

100 UCLL-studenten maakten van de gelegenheid gebruik om actie te voeren. Ze hielden witte maskers voor hun gezicht, niet toevallig op de Werelddag van het Sociaal Werk, om het recht op wonen onder de aandacht te brengen.

Het Nieuwsblad/Regionaal: Leuven-Hageland, Julie Putseys ■

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page