top of page

Extra geld voor huurpremies en geestelijke gezondheid

Vanaf 2018 zullen OCMW en Zorg Leuven jaarlijks ruim 1,4 miljoen euro vrijmaken voor bijkomend nieuw sociaal beleid.

 

Het geld komt van een spaarpot die het OCMW had opgebouwd bij de stad, en ook van het extra budget dat de stad kreeg van het gemeentefonds omdat ze meer dan 100.000 inwoners heeft. “We hebben beslist om het budget te verdelen over de thema's geestelijke gezondheidszorg, mantelzorg en wonen”, zeggen voorzitter Herwig Beckers (CD&V) en Bieke Verlinden van Zorg Leuven.

Het grootste deel van het budget zal verdeeld worden via Zorg Leuven. Zo komt er betere ondersteuning voor mantelzorgers en wordt er gewerkt aan een plan om mensen te helpen om langer thuis te kunnen blijven wonen. “Een groot budget gaat ook naar geestelijke gezondheidszorg”, zegt Beckers. “We hebben vastgesteld bij onze cliënten dat er steeds meer mensen bij zijn die psychische begeleiding nodig hebben. We nemen daarom een fulltime psycholoog aan en ook een therapeut. Zij zullen onze cliënten begeleiden, maar ook opleidingen organiseren voor onze andere werknemers, zodat die beter weten hoe ze met dergelijke mensen moeten omgaan. Daarnaast kopen we ook een woning aan en richten die in als anoniem therapiecentrum.”

Via het OCMW wordt ook zwaar geïnvesteerd, met name in wonen. Zo wil het OCMW vanaf 2018 een huurpremie uitreiken aan mensen die meer dan twee jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning.

Tot slot komt er ook een huursubsidie voor het sociaal verhuurkantoor SPIT. Met die premie moet SPIT in staat zijn om leegstaande woningen van privé-eigenaars te huren en in te schakelen als sociale woning. (hsb)

hsb ■

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page