top of page

Hernieuwing charter ‘Leuven, gezonde stad’ gevierd met feestje

Leuven De stad Leuven en Leuvense organisaties hernieuwden in het Van Waeyenberghpark het charter ‘Gezonde stad’ voor de periode 2019-2024.

De Vlaamse overheid overtuigde tijdens de voorbije legislatuur meer dan 275 lokale besturen om een gezondheidsbeleid uit te werken en vraagt nu opnieuw een engagement. Zo wordt de stad een omgeving die inwoners, bezoekers en werknemers stimuleert om gezond te leven. Tijdens het feestje stonden er allerlei sportieve activiteiten op het programma. Schepenen Bieke Verlinden (sp.a) en Els Van Hoof (CD&V) deelden met badmintonraketten ‘pluimpjes’ uit met engagementsboodschappen aan.

“Leuven zet als gezonde stad gezondheid op de agenda van diverse sectoren. Met acties rond gezonde voeding in kinderdagverblijven, valpreventie in woonzorgcentra, toegankelijke mondzorg voor kwetsbare groepen, rookstopcursussen, geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen, enz. ontstaat er zo een brede waaier aan projecten. De stad kiest er resoluut voor om zich opnieuw te engageren een gezonde stad te zijn, en zet hiervoor budget en mankracht in”, zo verduidelijkt Bieke Verlinden, schepen van Zorg en Welzijn.

Bewegen op verwijzing

Eén van de succesvolle projecten is Bewegen op Verwijzing. Via dit project kunnen huisartsen patiënten die best meer zouden bewegen doorverwijzen naar een Bewegen op Verwijzing-coach die voor hen een beweegplan op maat opstelt. Van januari tot eind juni werd dit concept ook op buurtniveau uitgetest in één Leuvense wijk. Het buurtcentrum Mannenstraat, De

Hulster, Logo Oost-Brabant, Buurtsport stad Leuven, wijkgezondheidscentra De Ridderbuurt en Caleido, en huisartsen, apothekers en kinesisten uit de buurt kregen samen de buurtbewoners van de Mannenstraat aan het bewegen.

Ook in andere wijken realiseren

“We hebben 15 Leuvenaars uit deze buurt aan het bewegen gekregen. Het aanbod was dan ook zowel laagdrempelig als divers. Tai chi, pingpong, de fit ’o city, omnisport, telkens voorafgegaan door een wandeling naar de activiteit zelf. Daarnaast werden mensen geïnformeerd en gecoacht. Nu willen we deze succesformule ook in de andere wijken realiseren. De wijk rond Sint-Maartensdal is dit najaar aan de buurt. De stad betaalt trouwens de helft van de Vlaamse deelnemersbijdrage: zo maken we het project voor iedereen toegankelijk”, zo besluit schepen van sport Els Van Hoof.

Het Laatste Nieuws, 1 juli 2019

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page