top of page

Kinderarmoede opvallend sterk gedaald in Leuven

Het aantal kinderen dat in armoede leeft in Leuven, neemt af. 'Hoopgevend, maar het aantal blijft te hoog', zegt bevoegd schepen Bieke Verlinden (SP.A).

Op Leuvens grondgebied leeft volgens het jaarverslag van Kind & Gezin zowat één op de zes kinderen - zestien procent - in kansarmoede. Drie jaar geleden was dat nog één op de vijf. Al drie jaar op rij is er een daling zichtbaar in Leuven, terwijl het cijfer in het hele Vlaamse Gewest licht steeg. Ter vergelijking: in Antwerpen leeft 30 procent in armoede, in Gent 22 procent. Helemaal opvallend is het resultaat voor Leuven-centrum. Daar is er een daling van 37 naar 23 procent. Daarmee staat Leuven-centrum op plaats vier van de deelgemeenten in Vlaanderen met de grootste daling van het aantal kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin.

Confronterend

SP.A-gemeenteraadslid Pieter Vandenbroucke bracht de Leuvense cijfers op de laatste gemeenteraad naar voren. 'Armoedecijfers zijn altijd confronterend. Of het nu om één op de vijf of één op de acht kinderen gaat die geboren worden in een gezin dat in armoede leeft, het is altijd te veel. Maar deze daling is opvallend, en ik wil graag weten of er een verklaring voor is.'

Leuvense rand

'Het is positief dat er minder kinderen in armoede leven in Leuven', reageerde schepen Bieke Verlinden. 'Maar jammer genoeg zegt de kansarmoede-index weinig over het verband tussen de inspanningen van een gemeente en de evolutie van het cijfer van kansarmoede.' Het is dus niet geweten of de daling een gevolg is van goed beleid, of te verklaren is doordat die mensen gewoon verhuisd zijn.

'Behalve de opvallende daling voor Leuven-centrum zien we ook een lichte stijging in Kessel-Lo en Heverlee. Het vermoeden bestaat dus dat een deel van de mensen in kansarmoede uit Leuven-centrum misschien verhuisd is naar de Leuvense rand. Dat neemt niet weg dat het totale cijfer voor Leuven ook opvallend is gedaald. Maar het kan de daling in het centrum wat kaderen. Dit kan te maken hebben met het feit dat gezinnen met jonge kinderen in de deelgemeenten gemakkelijker een gezinsvriendelijke woning vinden dan in het centrum.'

Druppels op hete plaat

Verlinden is van plan om Kind & Gezin uit te nodigen op het schepencollege om een toelichting te geven over de cijfers. 'Maar één ding is duidelijk: als we echt iets willen veranderen, is er ook moed nodig op de hogere beleidsniveaus om structureel werk te maken van armoedebestrijding. Anders blijven onze lokale inspanningen druppels op een hete plaat. De leeflonen moeten omhoog, er moet meer controle zijn op misbruik van onzeker tijdelijk werk en toegankelijke gezondheidszorg is nodig voor iedereen. Alleen door met alle beleidsniveaus samen de strijd aan te gaan, zullen we de kansarmoedecijfers echt kunnen doen dalen.'

Hannelore Smitz ■

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page