top of page

Kirikou: de kinderspullencentrale die gezinnen een warme start geeft

Solidariteit geeft iedereen waardigheid, zekerheid en de kans om bij te dragen naar vermogen. In Leuven doen we dat met Kirikou. Kirikou zamelt kwaliteitsvolle kinderspullen in en herverdeelt ze, via meer dan 40 sociale partners, aan gezinnen die het minder breed hebben.

Voor deze ‘kinderspullencentrale’ ontstond, kregen veel sociale organisaties elk apart regelmatig donaties aangeboden, zeker organisaties die in nauw contact staan met gezinnen zoals kraamafdelingen of buurtwerkingen. Maar vaak niet genoeg, of niet de spullen waaraan hun gezinnen op dat moment nood hadden.

Elke organisatie bewaarde dus een eigen ‘stock’ van die spullen op een zolder of in een gehuurde garage. Veel materiaal dat niet meteen een nieuwe eigenaar vond, bleef zo lang staan. Vaak had een gezin spullen nodig die er op dat moment net niet waren. Dus bundelden we in Leuven de krachten en bedachten een solidair systeem om baby- en kinderspullen op één plek te verzamelen voor al die organisaties en ze naar de gezinnen te brengen. We richtten Kirikou op.

Met Kirikou zamelen we kwaliteitsvolle baby- en kinderspullen in voor gezinnen die hier nood aan hebben. Het project is deel van het Leuvense Huis van het Kind en is echt een succesverhaal. Kirikou is een belangrijke hefboom in de strijd tegen kinderarmoede. We helpen enorm veel gezinnen en de Leuvenaar toont zich solidair door kinder- en babyspullen te doneren voor gezinnen die het minder breed hebben.  

We richtten een gedeeld depot in en de stock werd in een ‘webshop’ gegoten, zodat ouders online kunnen winkelen met hulp van de sociale partners die hen begeleiden. Zo kunnen ze zelf kiezen wat zij nodig hebben of goed vinden voor hun kind, niet enkel wat uit liefdadigheid werd aangeboden. Ontbreken er bepaalde spullen, dan organiseert Kirikou inzamelacties of koopt ze aan.

De spullencentrale vind je onder het OCMW-gebouw. Er is heel wat opslagplaats en plek om alle spullen na te kijken. Spullen langsbrengen kan op afspraak. Spullen aanvragen gebeurt via de organisaties die werken met gezinnen. De Leuvense armoedepartners hebben toegang tot het platform en kunnen er bestellingen plaatsen voor hun cliënten. Zij geven samen met de cliënt aan welke spullen ze nodig hebben en plaatsen de bestelling.

 

De inzameling, het nakijken van de spullen en de pakketjes samenstellen gebeurt door een vaste groep vrijwilligers die dit met veel zorg en liefde doet. Voor de coördinatie en bijkomende financiering zorgt de stad en de bedeling aan huis gebeurt door de sociale economiepartner ViTeS. Zo ondersteunt Kirikou ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

We creëren zo een solidair systeem tussen Leuvenaars, geven kinderen een warme start in het leven én stimuleren hergebruik van spullen die gerust nog even mee kunnen. Solidair én duurzaam, Kirikou doet het allemaal!

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page