Kom op voor je wijk: indrukwekkend veel mogelijkheden

IMG_20180703_134320.jpg

Je kunt er niet omheen: Leuven is een stad die voortdurend in verandering is. Nieuwe stadsbuurten verrijzen, pleinen krijgen een facelift, water wordt opnieuw toegankelijk gemaakt, parken worden (her)aangelegd of ontsloten. Onze stad bloeit en groeit! Samen met het stadsbestuur ben ik dan ook steeds op zoek naar manieren om het samenleven te bevorderen en de al bestaande hechtheid tussen de Leuvenaars te koesteren en te versterken. 

Kom op voor je wijk

Sinds 2000 al ondersteunt Stad Leuven via het stadsproject Kom op voor je Wijk initiatieven van buurtbewoners die hun buurt willen verfraaien of buurtbewoners dichter bij elkaar wil brengen aan de hand van een burgerbudget. Onder de slagzin "Leuvenaars maken de stad" kunnen onze inwoners zo al vele jaren onder buren aan de slag om hun droombuurt te creëren. Daarbij krijgen ze financiële en logistieke ondersteuning van de stad en worden van A tot Z begeleid bij de uitwerking van hun project. 

De mogelijke aanpassingen gaan van de grootste dromen tot de kleinste hoekjes van de Leuvense wijken. Een petanquebaan, een zithoek, een fleurige muurschildering in de straat, een boekentil, een buurtmoestuin of een buurtkookboek ... Je kan het zo mooi niet bedenken of Leuvenaars gingen er dankzij Kom op voor je Wijk al mee aan de slag. 

Nieuw jasje

In 2015 stak ik Kom op voor je wijk in een nieuw jasje en verdubbelde ik de budgetten. Zo wil ik Leuvenaars nog meer inspireren om hun ideeën, dromen en vindingrijkheid in de stad waar te maken. Want wie weet beter wat onze buurten nodig hebben dan de Leuvenaars zelf? 

De buurToog

Die vernieuwing van Kom op voor je Wijk was het geknipte moment om op een creatieve manier het project extra bekendheid te geven bij de Leuvenaars. In het voorjaar van 2016 liet ik daarom de buurToog maken: een mobiele bar waarmee ik jaarlijks, samen met de wijkmanagers van Stad Leuven, naar de Leuvense buurten trekt om de inwoners wegwijs te maken in de vele mogelijkheden binnen de nieuwe Kom op voor je Wijk en hen aan te moedigen om deel te nemen. Op die manier wil ik de Leuvenaars aansporen om actief te participeren aan het beleid en de Leuvense buurten nóg gezelliger, groener en warmer te maken.

Zin om mee te doen, te experimenteren of te creëren in je buurt? Alle info is te vinden op www.leuven.be/komopvoorjewijk