top of page

Het Kotlabel - met een gerust hart op kot

Samen met de stad en de Leuvense instellingen voor hoger onderwijs sloegen we in 2017 de handen in elkaar om de studentenkamermarkt in Leuven gezonder te maken.

Het kan immers niet zijn dat er wordt verdiend op kamers die niet aan een minimale kwaliteit voldoen of dat men de kwetsbaarheid van mensen die zich misschien niet meer kunnen veroorloven uitbuit. Iedere huisvesting in Leuven moet op termijn voldoen aan een minimale kwaliteitseis.  

Kwaliteitscontroles

Om alle koten die nodige kwaliteits- en brandveiligheidsscan te geven, bouwden we een nieuwe controledienst uit van inspecteurs en brandpreventie-experts die permanent op de baan zijn om, in dialoog met de eigenaar, te zorgen dat alle koten voldoende kwaliteitsvol en comfortabel zijn. 

 

Daarom zullen vanaf 2018 panden met studentenhuisvesting die een controlebezoek van de stad Leuven of de KU Leuven kregen en positief werden bevonden, een Kotlabel kunnen ontvangen. Dit label kunnen de verhuurders goed zichtbaar uithangen aan hun pand zodat de studenten en hun ouders in één oogopslag kunnen zien of de verhuurder en het pand voldoen aan de normen, onder andere op vlak van woonkwaliteit, brandveiligheid, stedenbouwkundige vergunning en studentvriendelijkheid. Zo kan iedereen met een gerust hart op kot.

Link met het Leuvense woonbeleid

Door goed samen te werken tussen stad en universiteit enerzijds en eigenaars en ontwikkelaars anderzijds, zorgden we voor een 'ontspanning' op de kotenmarkt. Doordat er vandaag ruim voldoende koten beschikbaar zijn, kan er gewerkt worden aan kwaliteit én betaalbaarheid. Dit heeft dan weer zijn impact op de betaalbaarheid van gezinswoningen: doordat we zelf een ruim aanbod aan koten hebben gecreëerd, zien we dat de Leuvense gezinswoningen, die vroeger heel vaak opgedeeld werden waardoor de waarde de hoogte inging, opnieuw op de markt komen als echte gezinswoning. Bovendien beslisten we dat geen enkele woning in Leuven bedoeld voor gezinnen vandaag nog mag worden opgedeeld naar een studentenwoning. Dit is één van de vele manieren waarop we proberen de woningmarkt van onze stad betaalbaar te houden. Door de versterkte controle en de herstelde balans van de markt, hebben speculanten niet langer vrije speelruimte.

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page