top of page

Labels moeten kotenmarkt verbeteren

De KU Leuven en de stad Leuven hebben donderdag het eerste 'groene kotlabel' uitgereikt voor een studentenhuisvesting. Dit betekent dat dit pand volgens de controlediensten van beide instellingen aan alle woon- en contractnormen beantwoordt en dat de eigenaar studentvriendelijk is. In afwachting dat de stedelijke dienst Woontoezicht haar controle heeft uitgevoerd kan de KU Leuven voortaan ook al een 'blauw kotlabel' uitreiken als het betrokken pand voldoet aan de door haar opgestelde criteria op vlak van woon- en contractkwaliteit, brandveiligheid en studentvriendelijkheid.

Dat de kotenmarkt in Leuven aan een opmars bezig is, is enkele weken geleden nog gebleken toen een branddetectiesysteem ervoor zorgde dat een aantal studenten veilig en wel uit hun studentenpand in de Parkstraat konden geraken. Dat was enkele jaren geleden niet het geval in de Bankstraat, toen er twee Ierse studentes om het leven kwamen.

Meer kwaliteit

Sindsdien wordt er meer en meer aandacht besteed in de kwaliteit van studentenkoten. In één oogopslag kunnen zien of een kot voldoet aan de normen voor woon- en contractkwaliteit, brandveiligheid en studentvriendelijkheid. Met die ambitie lanceren de Leuvense instellingen voor hoger onderwijs, Stad Leuven en studentenkoepel LOKO het kotlabel. Op die manier moet de kamermarkt in Leuven gezonder en transparanter worden.

De komende maanden zal je in het Leuvense straatbeeld aan meer en meer voorgevels witte bordjes zien opduiken met de letter 'K'. Dat betekent niet alleen dat er studenten gehuisvest worden, maar ook, en belangrijker, dat die gebouwen voldoen aan de criteria van de stad en de universiteit.

Twee soorten labels

Er bestaan twee varianten van het kotlabel: een blauw en een groen. Alle panden die opgenomen zijn in de databank Kotwijs van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven voldoen aan de vereisten voor een blauw label. Dat wil zeggen dat de gebouwen gecontroleerd zijn door de universiteit op het vlak van woon- en contractkwaliteit, brandveiligheid en studentvriendelijkheid. Om in aanmerking te komen voor een groen kotlabel moet het pand ook een controle van Stad Leuven doorstaan.

"De dienst Woontoezicht controleert of alle Leuvense koten voldoen aan de wettelijke vereisten", zegt schepen van studentenzaken Bieke Verlinden. "Daarbij worden verschillende elementen onder de loep genomen: brandveiligheid, de vergunning van het pand en de opdeling ervan, de aanwezigheid van voldoende parkeer- en fietsplaatsen, enzovoort. Bij een gunstig advies krijgt de eigenaar een groen label. Als er toch obstakels opduiken, dan starten we in overleg met de eigenaars een begeleidingstraject."

Op termijn is het de bedoeling dat alle blauwe kotlabels plaats ruimen voor groene exemplaren en dat de panden dus zowel door de stad als universiteit zijn goedgekeurd.

"Studenten die verblijven in een pand met een kotlabel, hetzij blauw of groen, kunnen op hun beide oren slapen", vertelt Chantal Van Audenhove, vicerector van Studentenbeleid aan de KU Leuven. "Ze kunnen er van op aan dat hun kot voldoende veilig en kwaliteitsvol is, dat de verhuurder studentvriendelijk is en dat het huurcontract correct is. Met dit initiatief maken we de Leuvense kamermarkt voor alle studenten een stuk gezonder en transparanter."

Label op de gevel

Het eerste kotlabel wordt uitgereikt aan de studentenkamers boven de thuishaven van LOKO. De studentenkoepel onderstreept het belang van dit label voor studenten.

"De zoektocht naar een goed kot is niet altijd eenvoudig en bepaalde verhuurders bieden bedenkelijke kwaliteit aan", vertelt LOKO-voorzitter Pieterjan Vaneerdewegh. "Daarom zetten we samen met de partners de eindsprint in tegen zogenaamde 'studentenkroten'. Ook belonen we kwaliteitsvolle huisvesting met een label dat zichtbaar op de gevel komt te hangen. Zo wordt de kotenjacht een stuk gemakkelijker", klinkt het. Van de naar schatting 42.000 à 43.000 koten in Leuven komen er momenteel naar schatting 70 procent in aanmerking voor het blauwe kotlabel. Ze werden de afgelopen drie jaar allemaal bezocht door controleurs van de dienst Huisvesting van de KU Leuven, die hiervoor extra mensen aanwierf. Of koten een kotlabel hebben staat ook vermeld op de website Kotwijs van de KU Leuven. In 2017 werden 4.650 woonentiteiten gecontroleerd waarvan 3.548 studentenkamers. Tot dusver werden 108 panden, goed voor circa 600 studentenkoten, in orde bevonden. Deze komen in aanmerking voor het groene kotlabel.

Het Laatste Nieuws, Andreas De Prycker ■

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page