top of page

Leuven betaalt zelf zorgbudget oudere leefloners

De stad Leuven gaat ouderen met een zorgnood die recht hebben op een leefloon, voortaan zelf een zorgbudget uitbetalen. 'We doen dit tijdelijk, om een anomalie in de wetgeving aan te klagen', zegt de Leuvense schepen Bieke Verlinden (SP.A).

Want ouderen die recht hebben op een leefloon en daarbovenop een zorgbudget aanvragen omdat ze hulpbehoevend zijn geworden, vallen tussen de mazen van het net. Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, nu Vlaamse materie, moet in mindering worden gebracht van het leefloon. 'Waardoor het voor de oudere zelf om een nuloperatie gaat', zegt Verlinden.

Ze geeft het voorbeeld van een 65-plusser met een leefloon van 910 euro per maand, die recht heeft op een zorgbudget van 150 euro. Het leefloon van de man vermindert nu met 150. 'Daarom hebben we besloten om 150 euro extra te betalen vanuit de stadskas, boven op het verminderde leefloon.' Verlinden hoopt dat de Vlaamse en federale overheid dit snel wettelijk in orde brengen. 'Want het komt erop neer dat de Leuvense burger voortaan twee keer solidair is: eenmaal via de jaarlijkse solidariteitsbijdrage van 50 euro en een tweede maal via de stadskas.'

De Standaard, vr. 8 feb. 2019

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page