top of page

Leuven organiseert digitale beurs voor vrijwilligerswerk: “Het voelt goed om iets te doen voor iemand anders”

Artikel gepubliceerd op HLN.be

Van 19 tot 30 oktober organiseert de stad Leuven samen met de Leuvense onderwijsinstellingen een engagementenbeurs voor studenten. Anders dan vorig jaar zal de beurs dit jaar in digitale vorm plaatsvinden door de coronamaatregelen. “Vrijwilligerswerk kan je breder netwerk opleveren”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Elk jaar strijken zo’n 50.000 studenten neer in Leuven. Een enorm potentieel voor de vele verenigingen in Leuven die rekenen op vrijwilligers voor hun werking maar uit de praktijk blijkt dat studenten niet altijd even vlot hun weg vinden in de vele mogelijkheden om zich belangeloos in te zetten in de samenleving. Net zoals vorig jaar wordt er daarom een engagementenbeurs georganiseerd, al zal dat deze keer wel digitaal zijn door de coronamaatregelen. Dertig verenigingen uit de cultuur-, sport-, onderwijs-, gezondheids- en welzijnssector stellen zich voor op de beurs. “We willen een derde van onze inwoners – wij zien studenten als inwoners – gemakkelijker de weg laten vinden naar de vele geweldige initiatieven in Leuven. Veel studenten barsten van het engagement maar moeten ook kunnen ontdekken welk engagement hen ligt. Op deze manier overbruggen we die kloof”, aldus schepen van Studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen).

Schepen Bieke Verlinden (sp.a) ziet de studenten als een meerwaarde voor het sociale weefsel in de stad. “Studenten kunnen meewerken aan onze solidaire stad. Ook voor jezelf is het een verrijkende ervaring want vrijwilligerswerk is goed voor een breder perspectief en een groter. Je ontdekt mensen, ideeën en projecten die anders misschien niet op je pad zouden komen. En het voelt ook gewoon goed om iets voor een ander te doen en te betekenen.”

KU Leuven Engage

De KU Leuven liet eerder al weten extra te willen inzetten op vrijwilligerswerk voor studenten via ‘KU Leuven Engage’. “We willen dat alle studenten tijdens hun loopbaan aan de KU Leuven minstens één keer een betekenisvolle maatschappelijke ervaring kunnen hebben”, zegt rector Luc Sels. “Denk bijvoorbeeld aan studenten criminologie en theologie die in de gevangenis samen met gevangenen reflecteren over schuld en de zin en onzin van detentie. Of aan studenten handelswetenschappen die de bedrijfseconomische problemen van organisaties in de sociale economie aanpakken.”

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page