top of page

Leuven start project voor betere mondzorg

De stad Leuven heeft een Vlaamse subsidie van 100.000 euro binnengehaald voor het project Start Smiling. Hiermee wil de stad anderhalf jaar lang acties op touw zetten om mondzorg toegankelijker te maken voor kwetsbare inwoners.

 

Kinderen van hoogopgeleide ouders gaan twee keer zoveel naar de tandarts en hebben minder gaatjes dan kinderen van laagopgeleide ouders. “Er zijn heel wat drempels voor kwetsbare gezinnen om geregeld naar de tandarts te gaan”, zegt Rebekka Schotte, contactpersoon mondzorg voor de drie Leuvense wijkgezondheidscentra. “Ouders weten soms niet dat basismondzorg tot 18 jaar gratis is. Anderen lopen vast op de strikte regels rond het naleven van afspraken bij de tandarts of hebben angst voor de behandeling. Bovenop dat alles kan de kost van mondzorg voor volwassenen snel hoog oplopen.”

Daarom start de stad samen met Leuvense partners het project Start Smiling. “Gezondheidszorg toegankelijk maken is één van onze acht hefbomen voor armoedebestrijding”, zegt schepen Bieke Verlinden (SP.A). “Met de middelen kunnen we samen met de wijkgezondheidscentra extra mensen aan de slag zetten voor acties. We willen samen met Leuvense tandartsen bekijken hoe kwetsbare inwoners bij hen terechtkunnen.”

Gratis gebitsscreening

De partners zullen samen met een tandarts gratis gebitsscreening aanbieden. Een 'mondzorgcoach' kan het gezin daarna ondersteunen bij de opvolging van hun mondzorgplan. In de buurtcentra worden activiteiten georganiseerd rond mondzorg, gezonde voeding en rookstop plannen. Ook in de scholen gaat extra aandacht naar mondzorg. 

Het Nieuwsblad, 6 februari 2020

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page