top of page

Leuvenaars met groene vingers zetten buurtperkjes in de bloemen

Sinds enkele maanden laten Leuvenaars hun groene vingers los op openbare groenperkjes in hun buurt. Dankzij het project 'Kom op voor je wijk' kunnen liefhebbers als meter of peter de plantsoenen in hun buurt omtoveren tot kleine groene oases.

Ondertussen vind je al fleurige buurtplantsoenen in een vijftiental Leuvense straten waaronder Bruineveld in Kessel-Lo. Een relatief groot perceel werd hier omgetoverd tot een kleurrijk buurtplantsoen en groeide op die manier uit tot een rustgevende ontmoetingsplek. Samen met de omwonenden, de meter en peter van Bruineveld en alle andere peters en meters huldigde schepen Bieke Verlinden (sp.a) het stukje groen in Bruineveld feestelijk in.

Onderhoud groenstroken

"Het is mooi om te zien hoe mensen actief bijdragen om hun buurt op een duurzame manier groener en aantrekkelijker te maken voor alle buurtbewoner. De buurtplantsoenen zijn een heel fijne en gezonde manier om ontmoeting tussen onze inwoners te stimuleren. Leuvenaars met groene vingers die meer willen doen met het groen in hun buurt, kunnen bij 'Kom op voor je wijk' een aanvraag indienen om het onderhoud van de groenstroken in de straat zelf mee in handen te nemen. Samen met de afdeling Groenbeheer van de stad worden de mogelijkheden bekeken en dan is het aan de meters of peters van groenstroken in de buurt zelf om naar hartenlust te tuinieren met het stadsgroen. Als er gekozen wordt voor kruidenperkjes, mogen alle buurtbewoners delen in de opbrengst. En die is helemaal natuurlijk want chemische onkruidbestrijders en kunstmest worden niet gebruikt."

Het Laatste Nieuws, 18 juni 2019

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page