top of page

Nood aan meer ondersteuning voor mantelzorgers

Zorg Leuven heeft een mantelzorgplan uitgerold. “Uit de vele gesprekken die we met onze Leuvense mantelzorgers hebben gevoerd blijkt dat er nood is aan meer ondersteuning. Zorg Leuven stelt zich dan ook als missie een mantelzorgvriendelijke thuiszorgdienst te worden”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Mantelzorgers vervullen allerlei taken in en rond het huis en zijn een belangrijke sociale steun en aanspreekpunt, zowel voor de hulpverlener als voor de zorgbehoevende. Anderzijds betekent mantelzorg ook steeds een zoektocht naar een balans tussen de verschillende rollen die je vervult waaronder verzorgende, partner, werknemer, en (groot)ouder. Zorg Leuven legde zopas alle mantelzorgers in de watten tijdens de Mantelzorgdag met workshops maar beseft ook dat er meer ondersteuning nodig is voor mantelzorgers. Daarom wordt er een mantelzorgplan uitgerold in Leuven.

Thuiszorgdienst

“Uit de vele gesprekken die we met onze Leuvense mantelzorgers hebben gevoerd blijkt immers dat er nood is aan meer ondersteuning. Net zoals de Vlaamse Overheid heeft Zorg Leuven de bezorgdheden ter harte genomen om een eigen mantelzorgplan uit te rollen gebaseerd op deze groepsgesprekken, co-creatiessessies en stakeholdersbevragingen bij mantelzorgers en hulpverleners. Zorg Leuven stelt zich dan ook als missie een mantelzorgvriendelijke thuiszorgdienst te worden”, zegt schepen en voorzitter van Zorg Leuven Bieke Verlinden (sp.a).

Expertise

Het inrichten van de nieuwe functie van mantelzorgcoördinator vormt een eerste belangrijke schakel naar de ondersteuning van mantelzorgers. “Deze coördinator kan op maat van de mantelzorger informatie bieden, bijstaan of doorverwijzen”, legt schepen Verlinden uit. “Op die manier willen we maatwerk leveren. Naast het vergroten van kennis en expertise over mantelzorg bij de medewerkers van Zorg Leuven zullen mantelzorgers op allerlei groepsgesprekken en vormingen uitgenodigd worden.”

Bart Mertens, Het Laatste Nieuws, 26 juni 2019

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page