top of page

Leuven is Oostrozebeke niet

Deze opinie verscheen op De Standaard

Geachte minister Vandeurzen,

Ik schrijf u in naam van jonge ouders. En daar hebben we er veel van in onze stad.

U wilt het tekort aan kinderopvang tegengaan door te maken dat tegen 2016 heel Vlaanderen aan de ‘norm van 50 procent’ voldoet: de helft van alle kinderen tussen 0 en 3 jaar moet een opvangplaats hebben. Een nobel streefdoel, dat zeker. Maar wel een dat iedere vorm van realiteitszin uit het oog verliest.

In Leuven proberen we al jaren het kinderopvangbeleid mee te sturen, zowel kwantitatief als kwalitatief. En wat blijkt? Leuven heeft momenteel een opvanggraad van 52,6 procent voor kinderen tussen 0 en 3. Dat is meer dan de helft en dus krijgen we van u goede punten. Gevolg: tot 2016 krijgt Leuven geen middelen om in extra kinderopvangplaatsen te voorzien. Logisch, toch?

Mag ik u er, met de cijfers in de hand, op wijzen dat in Leuven voor 79 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar een aanvraag voor kinderopvang is gedaan?

 

Dat is 29 procent méér dan uw streefcijfer. Bovendien is de nood nog groter als je beseft dat vele ouders, wegens de centrumfunctie die onze stad vervult, hun kinderen liever dichter bij het werk afzetten om stress en mobiliteitsproblemen te vermijden. Het is vooral de grote mate van laksheid in uw houding jegens onze stad die me tegen de borst stuit.

“Ik wil de nood in Oostrozebeke niet onder de mat vegen, maar ik vraag u wel om te kijken naar de effectieve opvangbehoefte”

Door te kiezen voor ongenuanceerd eenheidsbeleid miskent u de reële situatie in het veld en gaat u voorbij aan enkele significante variabelen. De opvangnood in Leuven is dan ook heel wat anders dan die van pakweg Oostrozebeke. Ik wil daarmee de nood in Oostrozebeke niet onder de mat vegen, maar ik vraag u wel om te kijken naar de effectieve opvangbehoefte. De tewerkstellings- en opleidingsgraad in Leuven is erg hoog, terwijl het sociale netwerk (en dus de informele kinderopvang) kleiner is dan in andere Vlaamse steden. Los van de hoge opleidingsgraad van moeders in Leuven (een belangrijke barometer om de kinderopvangnood in te schatten), zijn we er ook in geslaagd om vele kwetsbare gezinnen te bereiken en hen te betrekken om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. En toch. Toch worden we elke dag geconfronteerd met schrijnende verhalen van ouders die hun werk dreigen te verliezen of ouders die geen werk kunnen zoeken.

En nu moeten we via de media vernemen dat u Leuven laat voor wat het is omdat we volgens uw cijfers een goede leerling zijn? Zonder dat u stilstaat bij de feitelijke discrepantie tussen vraag en aanbod? Het is hoog tijd dat de werkelijke behoefte de graadmeter van uw beleid wordt.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page