top of page

Dak- en thuisloosheid: van een telling naar een actieplan

Dak- en thuisloosheid aanpakken kan pas wanneer er voldoende zicht is op de werkelijke dak- en thuisloosheid in je stad. Daarom bestelden we vanuit de stad een onderzoek en telling van dak- en thuislozen in onze stad om de problematiek in kaart te brengen en een actieplan uit te werken met allerlei armoedepartners. We wilden weten in welke vormen dak- en thuisloosheid zich toont in onze stad en over hoeveel personen we spreken en wat hun profiel is. 

De eerste die dak- en thuisloosheid in kaart brengt

Dit onderzoek is baanbrekend, Leuven was de allereerste Vlaamse stad die over ging tot een telling van de dak- en thuisloosheid in haar stad. Dit onderzoek en de telling leggen een problematiek bloot die heel wat grootsteden ondervinden en het geeft handvaten voor de toekomst. Deze telling werd voor de eerste keer uitgevoerd in 2020 en zal vanaf nu om de drie jaar terugkeren om data te verzamelen en beleid af te stemmen. Wil je meer weten over het onderzoek, de telling en haar resultaten? Het rapport lees je hier.  

Van een telling naar een actieplan

Eén jaar na de telling lanceerden we ons actieplan dak- en thuisloosheid om aan de slag te gaan met de resultaten van het onderzoek en de feedback uit basiswerkingen. Met dit actieplan verenigen tientallen organisaties zich en werken ze samen in het uitvoeren van het plan. Het plan omvat 10 strategische doelstellingen en maar liefst negentig actiepunten met concrete acties. Meer weten over het actieplan? Meer info vind je hier

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page