top of page

Samen spelen en elkaar ontmoeten in de Witte Wijk en Krullevaar’t

Deze zomer kunnen de kinderen in en rond de Witte Wijk in Wilsele zich meer dan ooit uitleven en is er extra ruimte voor ontmoeting. Het buurtcomité en de GO!

Freinetschool Krullevaar’t sloegen de handen in elkaar om dit voorjaar op het achterste deel van de speelplaats een heerlijk groen pleintje te realiseren. De Witte Wijk kan nu rekenen op een mooie uitvalsbasis voor jong en oud om te sporten en te spelen, en elkaar nog beter te leren ken nen. Maandag kwamen alle buurtbewoners samen om, samen met schepen van wijkwerking Bieke Verlinden (sp.a), het pleintje feestelijk in te huldigen bij een hapje en een drankje.

In de Witte Wijk, aan de Aarschotsesteenweg in Wilsele, is al jarenlang een buurtcomité actief. In het verleden realiseerden zij als eens een Kom op voor je wijk-project op het verharde pleintje achter de sporthal. Daarnaast bevindt zich in de wijk ook de GO! Freinetschool Krullevaar’t, die recent zijn nieuwe gebouwen in gebruik nam. Bij het ontwerpen van een nieuwe speelplaats besliste de school om een deel ervan ook buiten de schooluren open te stellen, zodat het een ontmoetingsplaats kon worden voor de hele buurt.

De school zocht contact met de buurt en het buurtcomité, wat leidde tot een nieuwe gezamenlijke Kom op voor je wijk-aanvraag. Het achterste gedeelte van de speelplaats zou een groen pleintje worden, waar sport, spel, beweging en ontmoeting samen beleefd konden worden. Aan het eind van vorige zomervakantie kwamen buurt en school nog samen om de plannen verder uit te werken, zodat de inrichting van het pleintje afgestemd werd op de noden van de school en de wensen van de buurt. Schepen Verlinden toont zich alvast tevreden: “Het project is een mooi voorbeeld van een buurtinitiatief dat het sociaal contact in de wijk wil stimuleren. Het is nu klaar om in gebruik te nemen, zodat de buurt een mooie zomer te wachten staat”, klinkt het.

Het Laatste Nieuws, 3 juli 2019

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page