top of page

Smart Drinking Traject

IMG_4460.JPG

Overmatig alcoholgebruik is een wereldwijd en complex probleem, dat in een stedelijke context nog voor extra uitdagingen zorgt.

Preventief werken, sensibiliseren, mensen bij de hand nemen wanneer ze voor de eerste maal hun grenzen overschrijden ... We werken er op vele manieren aan, in samenwerking met o.a. scholen en onze preventiedienst.

Maar ook met onze unieke, bemiddelende aanpak van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-PV): jongeren die grenzen overschrijden worden standaard uitgenodigd voor een gesprek en krijgen de keuze om mee te draaien bij reinigingsdienst van de stad (of andere relevante stadsdiensten), of ze kunnen een intensieve cursus volgen over omgaan met alcohol. 

De afgelopen vijf jaar boekten we hier grote successen mee. Maar het werk is nooit gedaan. De kaart van preventie trekken op cruciale momenten, jongeren leren dat er grenzen zijn zowel op vlak van gezondheid als in de stad: daarvoor willen we jongeren nóg meer een spiegel voorhouden.

Daarom ben ik blij dat ik in partnerschap met AB InBev, KU Leuven, Stad Leuven, UZ Leuven en Health House deze ervaringen heb kunnen opentrekken naar een enorm, interactief belevingstraject op maat van jongeren. In een hoogtechnologische digitale omgeving gaan zij vanaf dit najaar een intensief traject krijgen doorheen Health House. Daar gaan ze zowel op vlak van gezondheid, sociale omgang en maatschappelijke grenzen een stevige spiegel voorgehouden krijgen die inspeelt op hun leefwereld, die we opentrekken naar een gezonde en leefbare stad. Dat gebeurt onder begeleiding van onze preventiemedewerkers van stad Leuven, die al tonnen ervaring hebben en die hierin meebrengen.

Zo bouwen we ook mee aan de internationale "Global Development Goals (GDP’s)" waar Welzijn en gezondheid en Stedelijke Leefbaarheid in samenwerking met heel wat partners centraal staan.

Het “Smart Drinking Traject” in Health House is deel van onze samenwerking "Lazarus" om onverantwoord alcoholgebruik tegen te gaan. Het Traject geeft jongeren en studenten tussen 16 en 25 jaar een duidelijke kijk op de gevolgen van overmatig alcoholgebruik.

We bundelden de kennis en inzichten van UZ Leuven en KU Leuven met innovatieve technologieën van Imec om digitale tools op maat te ontwerpen. In een virtuele omgeving ervaren de jongeren wat overmatig alcoholgebruik met hen doet en worden ze zich bewust van de biologische, psychologische en sociale aspecten ervan.

In een eerste fase zullen jongeren die een GAS-PV voor overlast krijgen het traject kunnen afleggen. Ze worden daarbij begeleid door coaches van de stad Leuven die hen stimuleren en de voordelen van gedragsverandering toelichten. De focus ligt op het feit dat je altijd zelf kan kiezen om verantwoord om te gaan met alcohol. In een latere fase zal het traject o.a. via scholen en verenigingen openstaan voor alle jongeren. 

Zo maken we jongeren in hun digitale leefwereld wegwijs in het ontdekken en leren kennen van hun grenzen, zowel op vlak van gezondheid en sociale omgang als de grenzen van een samenleving - die vorm krijgt in de stad - en werken we aan een gezond en leefbaar Leuven. 

Bekijk hier de reportage op ROB-tv.

Lees hier het artikel in het Nieuwsblad.

Persmoment - Lazarus - Health House-49-2
Persmoment - Lazarus - Health House-62-2
Persmoment - Lazarus - Health House-48-2
Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page