top of page

Stad garandeert kinderopvang tijdens paasvakantie: “Al 34 Leuvenaars boden zich aan als vrijwilliger”

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er heel strikte regels over hoe, waar en wie kinderen kan en mag opvangen.Daarbij is het behouden van zogenaamde ‘contactbubbels’ het basisprincipe. Om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden, organiseert de stad Leuven kinderopvang in een watervalsysteem. “Op de eerste plaats staat opvang binnen het eigen gezin of binnen de bestaande contactbubbel. In tweede instantie kan opvang in het kinderdagverblijf, de school of buitenschoolse opvang. Deze blijven open voor gezinnen uit de prioritaire doelgroepen. Pas als de eerste twee sporen geen oplossing bieden, voorziet de stad in opvang aan huis door één vaste vrijwilliger”, klinkt het bij de stad Leuven.

 

KU Leuven Zorgt

De stad past deze opvangregeling nauwgezet toe in de zoektocht naar oplossingen op maat van het gezin via het loket kinderopvang. “Op die manier werden al 14 van de 16 dringende opvangvragen opgelost. Ondertussen boden al 34 Leuvenaars zich aan om als vaste vrijwilliger opvang aan huis te bieden voor kinderen van zorgverleners en andere essentiële beroepen. Ook via ‘KU Leuven Zorgt’ werden al 32 studenten gelinkt aan gezinnen van zorgverleners”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a). Wie inspiratie nodig heeft tijdens de Paasvakantie om de kinderen bezig te houden, kan een kijkje nemen op deze website.

Het Laatste Nieuws, 3 april 2020

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page