top of page

Stad voorziet spelpakketten voor kwetsbare gezinnen in lockdown

De stad Leuven stelt spelpakketten ter beschikking voor gezinnen die hier behoefte aan hebben tijdens de lockdown.

 

“Voor veel gezinnen is het niet eenvoudig om thuiswerk, school en vrije tijd te combineren en iedere dag fijne en uitdagende activiteiten voor de kinderen te voorzien, en voor kwetsbare gezinnen kan het nog een extra grote uitdaging zijn”, zegt Bieke Verlinden (SP.A), schepen van zorg en welzijn. Via de Leuvense basiswerkingen, die rechtstreeks met deze gezinnen in contact staan, kwam de vraag naar extra ondersteuning. “Niet alle ouders hebben de ruimte, het spelmateriaal, het budget of de mogelijkheden om hun kinderen iedere dag op een leuke manier bezig te houden.”

Naarmate de coronacrisis blijft duren, zal deze nood enkel groeien. Daarom gebruikt de stad Leuven het bestaande Kirikou-platform – bedoeld om tweedehands kindermateriaal te schenken aan gezinnen die het nodig hebben – om in samenwerking met de buurtcentra en Huis van het Kind spelpakketten op grote schaal te verdelen. In de pakketten zal spel- en creamateriaal zitten, en ook enkele speelideeën. Alle welzijnsorganisaties die met kwetsbare gezinnen werken, kunnen de speelpakketten bestellen. Ze worden dan aan huis geleverd.

Al wie dit initiatief financieel wil steunen, kan terecht bij het Huis van het Kind Leuven (BE36 7360 0231 0381 met vermelding 'gift spelpakketten Corona’). Voorlopig doet de stad geen oproep aan burgers om materiaal binnen te brengen, vermits er nog voldoende in stock is en actief verzamelen in coronatijden zo veel als mogelijk vermeden wordt.

Het Nieuwsblad, 4 april 2020

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page