top of page

Strijd tegen armoede in Leuven: “Budget van 150 miljoen euro versneld inzetten”

De stad Leuven schakelt door de coronacrisis een versnelling hoger in de bestrijding van armoede. Het budget van 150 miljoen euro wordt nu versneld ingezet. “Deze periode heeft een impact op alle Leuvenaars en in het bijzonder op bewoners die het voordien al moeilijk hadden. We willen niemand achterlaten en daarvoor voorzien we extra middelen”, vertelt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

 

De stad Leuven maakte van bij het begin van de nieuwe legislatuur een duidelijke keuze: fors investeren in de strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid. De coronacrisis voert de druk op armoedebestrijding nog op en het Leuvense stadsbestuur besloot dan ook om extra inspanningen te doen voor mensen die het financieel moeilijk hebben in het leven. “Armoede is geen eenvoudig op te lossen probleem. Armoede nestelt zich in alle facetten van het dagelijks leven en zorgt voor een constante druk. Nu we getroffen worden door de coronacrisis gaan we het voorziene budget van 150 miljoen euro versneld inzetten”, vertelt Bieke Verlinden, schepen van Zorg en Welzijn en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW. De coronacrisis heeft de druk nog verder opgevoerd. Zo zijn de basisuitgaven hoger geworden door bijvoorbeeld de hogere voedingsprijzen.

“De coronacrisis heeft de druk inderdaad nog verder opgevoerd. Zo zijn de basisuitgaven hoger geworden door bijvoorbeeld de hogere voedingsprijzen of het wegvallen van gratis maaltijden op school of in de kinderopvang. Leuven wil een stad zijn waar iedereen mee kan en daarom hebben we al bij de eerste tekenen van deze crisis ook een samenwerking opgezet om mensen die het moeilijk hebben extra te ondersteunen. Ongezien op deze schaal. Ondertussen stelden al bijna 2.400 Leuvenaars zich via Leuven Helpt kandidaat om anderen te helpen op allerlei manieren. Zo hebben we al bijna duizend Leuvenaars kunnen ondersteunen. Daarnaast bezorgden we via Kirikou al 600 spelpakketten aan gezinnen en bijna 600 laptops aan leerlingen in samenwerking met onderwijsnetwerk SOM. De buddywerking schakelde dan weer over op online huiswerkbegeleiding zodat meer dan 350 buddy's leerlingen kunnen blijven ondersteunen, aangevuld met vrijwilligers via Leuven Helpt. In Leuven houden we iedereen aan boord.” Iedereen kan met eender welke vraag nog steeds terecht bij het informatiecentrum van de stad Leuven via e-mail op corona@leuven.be. Meer informatie vind je ook op www.leuven.be/corona.

Het Laatste Nieuws, 27 mei 2020

bottom of page