top of page

Tegen 2022 opvang in alle scholen

Het Laatste Nieuws/Leuven-Brabant

De stad Leuven schakelt opnieuw een versnelling hoger in project KinderKuren, dat kwaliteitsvolle opvang biedt in Leuvense scholen. De teller staat ondertussen op acht en tegen 2022 zullen 27 scholen de kinderen meer dan 250 activiteiten aanbieden in de naschoolse opvang.

 

Naschoolse opvang is geen kerntaak van de Leuvense scholen maar is wel noodzakelijk want steeds meer gezinnen zijn tweeverdieners die niet elke dag tijdig aan de schoolpoort geraken. Vroeger werd de naschoolse opvang in elke school anders georganiseerd, vaak met vrijwilligers. In 2011 besloot de stad Leuven om het anders aan te pakken en werd project KinderKuren gelanceerd. Het doel was om zowel de scholen als de ouders het

leven iets gemakkelijker te maken zonder uit het oog te verliezen dat naschoolse activiteiten zinvol en prikkelend moeten zijn. Omdat de hogere overheid achterwege bleef met middelen zetten de Leuvense schepenen Bieke Verlinden en Mohamed Ridouani - beiden sp.a - hun schouders achter het project. In eerste instantie werd de facturatie overgenomen van de scholen om tot een eenvormig systeem te komen en in een volgende fase werd ook het personeel overgenomen door de stad Leuven om de kwaliteit van de opvang naar een hoger niveau te brengen.

Acht scholen per jaar

In 2013 werd KinderKuren al uitgerold in vier scholen en zopas kwamen daar nog vier andere scholen bij. Meer concreet gaat het over lagere school Heilige Drievuldigheidscollege, vrije basisschool Sancta Maria, vrije kleuter- en basisschool Mater Dei en vrije basisschool Paridaens. En dankzij de groei van Leuven naar meer dan 100.000 inwoners zullen tegen 2022 liefst 27 scholen opgenomen worden in het systeem dat uniek is in Vlaanderen. Leuven investeert 40 % van de extra 6,7 miljoen euro in kinderopvang die naam waardig.

"Dankzij de extra middelen zullen we de volgende jaren systematisch acht scholen per jaar opnemen in KinderKuren. Tegen 2022 zullen dus alle Leuvense scholen een kwaliteitsvolle opvang aanbieden aan in totaal 12.000 kinderen. Opvanguren zijn gouden uren om kinderen te prikkelen in hun ontwikkeling.

Goed opgeleid personeel is een belangrijk gegeven in dat verhaal. We streven naar één begeleider voor twintig kinderen. Dat brengt het totaal op 120 mensen tegen 2022. De jaarlijkse investering zal geleidelijk aan groeien naar 2,6 miljoen euro per jaar. Ik maak me sterk dat de stad Leuven de enige in Vlaanderen is die op een dergelijke structurele manier investeert in kwaliteitsvolle en betaalbare opvang. Helaas doen we dat omdat de hogere overheid in gebreke is gebleven de voorbije jaren maar het is wel een bewuste keuze van dit bestuur."

Ruim 250 activiteiten

Schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a) wijst ook op de enorme keuze aan activiteiten die wordt aangeboden aan de kinderen. "Yoga, balsporten, circus, tekenen, muziek, kook- of taallessen...het zijn maar enkele

van de vele activiteiten. De stad werkt hiervoor samen met tientallen Leuvense verenigingen die meer dan 250 activiteiten en workshops aanbieden. Zo kunnen kinderen ook na de schooluren hun talenten ontdekken. Voor kinderen die minder gemakkelijk de weg naar het gewone vrijetijdsaanbod vinden, is KinderKuren bovendien een springplank. Voor de ouders is het dan weer een goed systeem om hun gezins- en werkleven geregeld te krijgen terwijl het voor de scholen betekent dat ze zich kunnen concentreren op hun kerntaak. Uniek in Vlaanderen!"

BART MERTENS ■

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page