top of page

Wordt metamorfose voortgezet?

Leuven is al bijna 24 jaar onder de hoede van de coalitie sp.a/CD&V en in al die jaren maakte de stad een nooit eerder geziene metamorfose door. Kon de huidige meerderheid die transformatie doortrekken in de 4de opeenvolgende bestuursperiode? Met 14/20 kan het stadsbestuur een behoorlijk rapport voorleggen.

GELUKT

1 Geen belastingverhoging.

In de bestuursnota stond het volgende te lezen: de financiële toestand moet het mogelijk maken de aanvullende personenbelasting van 7,5 % ongewijzigd te laten. Leuven deed zelfs beter want in april 2016 kondigde schepen Carl Devlies (CD&V) een verlaging tot 7 % aan.

2 Betere sportinfrastructuur.

De nood was hoog voor meer infrastructuur. Onder meer Stade Chomé in Heverlee werd uitgebouwd voor de hockeyclub. Naast vele andere ingrepen opende schepen Erik Vanderheiden (CD&V) zopas ook nog een nieuw sportcentrum met zwembad in Wilsele. Een locatie zoeken voor een 50-meter bad draaide uit op niets. N-VA wil dat realiseren op de sportsite van Kessel-Lo. De rolschaatsclub blijft voorlopig op haar honger zitten.

3 Voorbereiding podiumkunstenzaal.

"Als eerste piste voor de locatie van een nieuwe podiumkunstenzaal zal de ziekenhuissite in de benedenstad onderzocht worden", aldus het bestuursakkoord. De meerderheid heeft de nodige voorbereidende beslissingen genomen om een podiumkunstenzaal te kunnen realiseren op de Hertogensite.

4 Meer en betere studentenkoten.

Om 'studentenkroten' een halt toe te roepen, bouwde het bestuur met de KU Leuven en privépartners nieuwe studentenresidenties. Er werd ook geïnvesteerd in een controledienst. De gemiddelde prijs van een studentenkamer is ondertussen licht gezakt terwijl de kwaliteit is toegenomen.

5 Woonzorgcentrum in Wijgmaal.

"In Wijgmaal wordt zo snel mogelijk een woonzorgcentrum gebouwd." De coalitie heeft woord gehouden. In september 2016 opende OCMW-voorzitter Herwig Beckers (CD&V) campus Wijgmaalbroek met 120 kamers en 26 assistentiewoningen.

6 Autoluw stadscentrum.

De stad Leuven voerde in het najaar van 2016 het circulatieplan in. Het historisch hart van de stad werd autoluw en in de andere zones werd een lussensysteem ingevoerd. Het plan leidde tot minder autoverkeer en meer fietsers. De oppositiepartijen kijken met een kritisch oog naar de ring rond Leuven want daar rijdt nu meer verkeer. Volgens Zeger Debyser (N-VA) leggen bewoners ook meer kilometers af door het lussensysteem.

7 Minder bussen in centrum.

De stad dringt er bij De Lijn op aan om nog meer elektrische bussen in te zetten in Leuven maar maakte in 2016 ook werk van minder bussen in het centrum. In absolute cijfers is er sprake van een daling van 1.500 naar 1.367 bussen per dag.

8 ANPR-camera's.

De camera's met slimme technologie kwamen er, onder meer in wijk Spaanse Kroon

en aan het Martelarenplein. Er zijn nog meer ANPR-camera's op komst om de autoluwe zone te controleren.

9 Betaalbare kinderopvang.

In het bestuursakkoord stond vermeld dat de stad Leuven in de toekomst voor een 25-tal scholen de binnenschoolse kinderopvang wil organiseren. Schepen Bieke Verlinden (sp.a) heeft grote stappen gezet in project KinderKuren. Ondertussen is het project actief in 8 scholen en tegen 2022 zullen 27 scholen deelnemen aan het project. De investering zal geleidelijk aan groeien naar 2,6 miljoen euro per jaar.

10 Behoud van open ruimte

De stad zal de open ruimte van Kareelveld en Groenveld met alle wettelijke middelen voor bebouwing trachten te vrijwaren. Het bestuur legde dat voornemen vast in het ruimtelijk structuurplan 2.0. Er mogen bijvoorbeeld geen woningen worden gebouwd op Groenveld.

11 Hervorming van de zomeranimatie.

Het zomeraanbod zal naar analogie met de 'Wintertijd' één gezicht krijgen als 'De zomer van Leuven'. Dat werd uiteindelijk Het Groot Verlof in een organisatie van vzw Leuvenement waarvoor schepen Dirk Vansina (CD&V) veel lof kreeg de voorbije legislatuur.

12 Eigen stadsmagazine.

De coalitie droomde van een verschuiving van een informatieblad naar een hip stadsmagazine. Uiteindelijk werd magazine LVN gelanceerd.

13 Kwaliteitsvolle dienstverlening.

De dienstverlening in het Stadskantoor moest efficiënter worden en het bestuur is daarin geslaagd door onder meer op afspraak te gaan werken. Zo worden lange wachttijden vermeden via een digitaal systeem om afspraken vast te leggen.

14Digitaal inschrijvingssyteem in scholen.

Schepen Mohamed Ridouani (sp.a) slaagde erin om een digitaal inschrijvingssysteem te realiseren, niet enkel in basisscholen maar ook in middelbare scholen over alle netten heen. Er werd ook een nieuwe basisschool opgericht die uiteindelijk onderdak zal vinden aan de Vaartkom.

NIET GELUKT

1 Betaalbaar wonen.

De nieuwe coalitie werd geconfronteerd met een toenemend probleem inzake betaalbaar wonen. Uiteindelijk bleven de prijzen stijgen, al zijn de prijzen van de appartementen nu wel stilaan onder controle. Toch blijft Leuven voor woningen de duurste stad van Vlaanderen.

2 Klimaatneutraliteit.

"De stad Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden en om deze doelstelling te realiseren zullen we concrete en haalbare stappen zetten." Ondanks investeringen is er amper vooruitgang in de CO2-uitstoot. De meerderheid wijt dat aan de snelwegen en aan de bevolkingstoename van zo'n duizend inwoners per jaar.

3 Parking De Bruul.

Er wordt een ondergrondse parking gebouwd onder De Bruul. Die doelstelling is nog geen realiteit, hoewel de nodige stappen zijn gezet om het project te realiseren. De Bruul is nog steeds voorwerp van discussie met Groen als grootste tegenstander.

4Treinhalte Haasrode-researchpark.

Het bestuursakkoord stelde de realisatie van een stopplaats voor de trein ter hoogte van Haasrode-researchpark voorop maar die treinhalte is nog niet voor morgen. Bij Infrabel en NMBS worden de mogelijkheden nog steeds onderzocht.

5 Stadhuis als toeristische trekpleister.

"Het stadhuis moet een ankerpunt worden

van waaruit de Leuvenaar, de bezoeker en de toerist kan kennismaken met de stad." In die doelstelling is de stad niet geslaagd. Het oorspronkelijk ingediende dossier voor subsidies werd niet aanvaard door de hogere overheid.

6 Strijd tegen drugs en alcohol.

"Er moet nog harder worden ingezet op zowel preventie als repressie." Er werden de voorbije zes jaar wel degelijk veel inspanningen gedaan maar uit de criminaliteitscijfers blijkt dat er een toename is van overlast door alcohol- en drugsgebruik. Voor een deel is dat te verklaren door het feit dat de politie meer inzet op het fenomeen maar niet helemaal.

 

Het Laatste Nieuws, 16 oktober 2018, BMK

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page