top of page

Zorg Leuven lanceert plan voor mantelzorg

Zorg Leuven heeft een mantelzorgplan opgesteld en organiseert op 10 maart een Praatcafé in woonzorgcentrum Edouard Remy in Leuven. “We hopen dat steeds meer zorgdragers de weg naar Zorg Leuven zullen vinden”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven.

 

Heel wat Leuvenaars dragen zorg voor iemand in hun nabije omgeving. Om hen bij die zorg zo goed als mogelijk te ondersteunen, stelde Zorg Leuven in 2019 een mantelzorgplan op. Er werd ook een mantelzorgcoördinator aangesteld voor de uitvoering van dat plan. Bedoeling is om via workshops, vormingen en groepsgesprekken aan de slag te gaan met de moeilijkheden die zorgdragers soms ervaren. Zo kan het gevoel alleen te staan in de zorg voor mantelzorgers zwaar doorwegen. “Er zijn meer mantelzorgers dan je zou vermoeden. Veel mensen beseffen niet eens dat ze eigenlijk mantelzorger zijn”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. “Mantelzorger ben je ook als je zorgt voor je kleine broer met een beperking of als je geregeld een koffie gaat drinken met een familielid dat herstelt van een depressie. Zorg Leuven wil met dit mantelzorgplan ondersteuning bieden aan iedere Leuvenaar die zorg draagt voor iemand anders.”

Zorgen voor iemand met dementie is geen eenvoudige taak en goede ondersteuning is echt wel nodig. Een bijzonder waardevol onderdeel van het mantelzorgplan zijn de ‘Praatcafés'. Daarin ligt de focus op dementie. “Zorgen voor iemand met dementie is geen eenvoudige taak en goede ondersteuning is echt wel nodig”, vertelt Bieke Verlinden (sp.a). “Via laagdrempelige praatcafés openen we het gesprek over de moeilijke thema's die dementie met zich meebrengt. We willen ook echt luisteren naar de Leuvense mantelzorgers want zij zijn belangrijke partners in de zorg. Dementie is afscheid nemen in kleine stukjes. Samen met lotgenoten rond de tafel zitten, is een enorme steun. We zien dan ook een groeiende interesse bij de Leuvense mantelzorgers om aan de Praatcafés deel te nemen en we hopen dat steeds meer zorgdragers de weg naar Zorg Leuven -en de ondersteuning die we bieden- zullen vinden.” Het volgende Praatcafé staat op de agenda op dinsdag 10 maart om 19 uur in WZC Edouard Remy in de Andreas Vesaliusstraat in Leuven.

Het Laatste Nieuws, 14 februari 2020

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page