top of page

In een omzendbrief naar alle OCMW's licht Minister Ducarme mijn vraag tot aanpassing toe, om het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood vrij te stellen bij de berekening van het leefloon. Zo wordt dit hiaat in de wetgeving zo constructief werd rechtgezet.

Daarom doe ik aan politiek: om recht te trekken wat fout zit en om samen te bouwen aan een rechtvaardige samenleving!

Op 8 maart 2019 kaartte ik in De Standaard aan dat het Vlaams Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood  afgehouden werd bij de berekening van het leefloon van kwetsbare zorgbehoevende ouderen. Dit zorgbudget is een toelage voor 65-plussers met een beperkt budget en gezondheidsproblemen. Maar op die manier hadden zij al jaren geen enkel voordeel bij het aanvragen van dit budget, waar ze toch recht op hadden. 

Om 65+ers met gezondheidsproblemen die een leefloon ontvangen niet langer in de kou te laten staan, nam ik als nieuwe voorzitter van OCMW Leuven meteen, toen ik dit te weten kwam, de verantwoordelijkheid van Vlaams minister Jo Vandeurzen over. We zijn meteen gestart met het Vlaams toegekend zorgbudget bij te passen, bovenop het leefloon, vanuit de eigen stadskas. Met de boodschap dat het stadsbestuur de rekening hiervoor zou opsturen naar de bevoegde ministers.

Ondertussen stelde Jan Bertels, Vlaams volksvertegenwoordiger voor sp.a, met succes een parlementaire vraag over deze prangende kwestie aan minister Jo Vandeurzen. Dit onrecht werd daarop opgenomen door de Vlaamse en Federale regering zodat zorgbehoevende ouderen de ondersteuning kunnen genieten die ze verdienen. 

Hieronder lees je de omzendbrief van minister Ducarme naar alle OCMW’s waarin hij mijn vraag tot aanpassing toelicht, om zorgbudgetten vrij te stellen voor de berekening van het leefloon.

Politieke actie werkt!

51899495_1829842217125780_80938580954211
57620729_1919807558129245_15815954000773
56973928_1919807648129236_53324436531031
Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page