top of page

Masterplan kinderopvang:
een recht van elk kind

Ik heb me als schepen stevig vastgebeten in de kinderopvangproblematiek. Ieder kind heeft recht op goede kinderopvang, maar door de vele tekorten zijn de wachtlijsten vaak erg lang en moeten jonge ouders zich in bochten wringen om op tijd een plekje te vinden voor hun kind. Toen duidelijk werd dat Leuven, geheel onterecht, niet op Vlaamse steun moest rekenen om dit aan te pakken, kaartte ik dat aan in verschillende opiniestukken en open brieven. Uiteindelijk besloot ik om het probleem zelf aan te pakken en kwam met een krachtig masterplan voor de Leuvense kinderopvang.

120 extra plaatsen

Omdat er vanuit de Vlaamse overheid onvoldoende middelen naar Leuven komen om de nodige uitbreidingen te kunnen doen (wat wij al jaren aankaarten bij de minister en Kind&Gezin), lanceerde ik een ‘masterplan kinderopvang’ voor Leuven. De stad maakte op mijn aandringen maar liefst 5,9 miljoen euro extra vrij om het ambitieuze doel van het masterplan te realiseren: 120 extra, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvangplaatsen. Die bieden plaats aan wel 250 kinderen, want doordat niet elk kind voltijds naar de opvang gaat, kan één plaats door meerdere kinderen worden ingenomen.

Ook bouwen we twee grote nieuwbouwprojecten. Eén daarvan mocht ik in 2021 openen op de zorgsite in de Frederik Lintsstraat: DoRemy. Het andere kinderdagverblijf komt er in Lolanden (Kessel-Lo), bij een nieuw gebouw voor sociale huisvesting. Begin 2021 was mijn masterplan dus gerealiseerd: met de opening van het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy hebben we alle 120 extra kinderopvangplaatsen die ik had beloofd, bijgemaakt.

Ook geeft de stad financiële ondersteuning en begeleiding aan kinderdagverblijven die nieuw opstarten of die willen uitbreiden en we voorzien vormingen en begeleidingen. Dankzij die start- en uitbreidingspremie kreeg elke Leuvense opvang die nieuwe of extra plaatsen realiseerde een financieel duwtje van 300 euro per plaats, waardoor er begin 2021 nog eens meer dan 200 nieuwe plaatsen bijkwamen, vooral in Heverlee en Kessel-Lo maar ook in Wilsele. Die komen, voor de duidelijkheid, nog bovenop de 120 plaatsen van mijn masterplan.

Digitaal loket


Daarnaast lanceerde ik in Leuven het eerste 'digitaal loket kinderopvang' van Vlaanderen, op vraag van de Leuvense kinderdagverblijven. Het loket vergemakkelijkt de zoektocht van ouders naar kinderopvang. Zij moeten zich nu op maar één plaats registreren om een plekje te vinden. Via dit centraal registratiesysteem kunnen we de nood aan kinderopvang ook bundelen en duidelijk in kaart brengen. Ondertussen zijn heel wat Vlaamse gemeenten en steden ook gestart met een digitaal loket: ons Leuvens voorbeeld wordt gevolgd!

In de prijzen

In 2015 wonnen we met het Leuvens stadsbestuur dan ook de Gouden Kinderschoen, een prestigieuze prijs voor ons kinderopvangbeleid. Van alle 85 inzendingen door lokale besturen over heel Vlaanderen, ging Leuven naar huis met de hoofdprijs in de categorie ‘beleid’. Een fijne erkenning voor het innovatieve kinderopvangbeleid dat we in Leuven op poten hebben gezet. Ons 'digitaal loket' ging met alle aandacht lopen. 

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page