Ik heb me als schepen stevig vastgebeten in de kinderopvangproblematiek. Ieder kind heeft recht op goede kinderopvang, maar door de vele tekorten waren de wachtlijsten vaak erg lang en moesten jonge ouders zich in bochten wringen om op tijd een plekje te vinden voor hun kind. Toen duidelijk werd dat Leuven geheel onterecht niet op Vlaamse steun moest rekenen om dit aan te pakken, kaartte ik dat aan in verschillende opiniestukken en open brieven. Uiteindelijk besloot ik om het probleem zelf aan te pakken en kwam met een krachtig "masterplan" voor de Leuvense kinderopvang.

 

120 bijkomende plaatsen

Omdat er vanuit de Vlaamse overheid danig onvoldoende middelen naar Leuven komen om de nodige uitbreidingen te kunnen doen (iets wat wij al jaren aankaarten bij Kind & Gezin en waarvoor ikzelf ook reeds in meerdere open brieven en opiniestukken aan de alarmbel heb getrokken), lanceerde ik een ‘masterplan kinderopvang’. De stad maakte op mijn aandringen niet minder dan 5,9 miljoen euro extra vrij om het ambitieuze doel van het masterplan te realiseren: 120 extra, betaalbare en kwalitatieve kinderopvangplaatsen. Die bieden plaats aan maar liefst 250 (!) kinderen: niet elk kind gaat immers voltijds naar de kinderopvang, waardoor één plaats door meerdere kinderen ingenomen kan worden.

Daarnaast bouwen we ook twee grote nieuwbouwprojecten waar nieuwe kinderopvang zal komen. Eén aan de site van het OCMW in het centrum van de stad, een andere in Lolanden (Kessel-Lo), waar in de nieuwe ontwikkelingen van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal ook plaats komt voor extra kinderopvang.

Ook biedt de stad financiële ondersteuning voor nieuw opstartende kinderdagverblijven met een start- en uitbreidingstoelage en een individueel begeleidingstraject van geïnteresseerde starters. We ondersteunen de opvanginitiatieven ook kwalitatief, bijvoorbeeld via allerhande vormingen en begeleidingen.

 

Daarnaast lanceerde ik het "digitaal loket kinderopvang", op vraag van de Leuvense kinderdagverblijven en bij de opstart uniek in Vlaanderen. Het loket vergemakkelijkt de zoektocht van ouders naar kinderopvang. Zij moeten zich nu slechts op 1 plaats registreren om een plekje te vinden. Via dit centraal registratiesysteem kunnen we de vraag naar kinderopvang ook bundelen en duidelijk in kaart brengen.

In de prijzen

In 2015 wonnen we met het Leuvens stadsbestuur dan ook de Gouden Kinderschoen, een prestigieuze prijs voor ons kinderopvangbeleid. Van alle 85 inzendingen door lokale besturen over heel Vlaanderen, ging Leuven naar huis met de hoofdprijs in de categorie ‘beleid’. Een fijne erkenning voor het innovatieve kinderopvangbeleid dat we in Leuven op poten hebben gezet. Ons "digitaal loket" ging met alle aandacht lopen.