Masterplan kinderopvang: een recht van elk kind

Ik heb me als schepen stevig vastgebeten in de kinderopvangproblematiek. Ieder kind heeft recht op goede kinderopvang, maar door de vele tekorten waren de wachtlijsten vaak erg lang en moesten jonge ouders zich in bochten wringen om op tijd een plekje te vinden voor hun kind. Toen duidelijk werd dat Leuven geheel onterecht niet op Vlaamse steun moest rekenen om dit aan te pakken, kaartte ik dat aan in verschillende opiniestukken en open brieven. Uiteindelijk besloot ik om het probleem zelf aan te pakken en kwam met een krachtig "masterplan" voor de Leuvense kinderopvang.

 

120 bijkomende plaatsen

Omdat er vanuit de Vlaamse overheid onvoldoende middelen naar Leuven komen om de nodige uitbreidingen te kunnen doen (wat wij al jaren aankaarten bij Kind & Gezin en waarover ik in meerdere open brieven en opiniestukken aan de alarmbel heb getrokken), lanceerde ik een ‘masterplan kinderopvang’. De stad maakte op mijn aandringen maar liefst 5,9 miljoen euro extra vrij om het ambitieuze doel van het masterplan te realiseren: 120 extra, betaalbare en kwalitatieve kinderopvangplaatsen. Die bieden plaats aan maar liefst 250 kinderen, want doordat niet elk kind voltijds naar de kinderopvang gaat, kan één plaats door meerdere kinderen ingenomen worden.

Daarnaast bouwen we ook twee grote nieuwbouwprojecten waar nieuwe kinderopvang zal komen. Eén aan de site van het OCMW in het centrum van de stad aan zorgsite Remy, een andere in Lolanden (Kessel-Lo). Eind 2020 – met de opening van het nieuwe kinderdagverblijf aan Remy - zullen alle 120 kinderopvangplaatsen van mijn masterplan gerealiseerd zijn.

Ook biedt de stad financiële ondersteuning voor nieuw startende of uitbreidende kinderdagverblijven met een start- en uitbreidingstoelage, en met een individueel begeleidingstraject voor starters. We ondersteunen de opvanginitiatieven ook kwalitatief, bijvoorbeeld via vormingen en begeleidingen. Dankzij de start- en uitbreidingspremie kregen de Leuvense opvangvoorzieningen die nieuwe of extra plaatsen realiseerden een financieel duwtje van 300 euro per plaats, waardoor er eind 2020 nog eens meer dan 200 nieuwe plaatsen bijkomen, vooral in Heverlee en Kessel-Lo maar ook in Wilsele. Die komen, voor de duidelijkheid, nog bovenop de 120 plaatsen van mijn masterplan.

Digitaal loket
Daarnaast lanceerde ik in Leuven het eerste "digitaal loket kinderopvang" van Vlaanderen, op vraag van de Leuvense kinderdagverblijven. Het loket vergemakkelijkt de zoektocht van ouders naar kinderopvang. Zij moeten zich nu op maar één plaats registreren om een plekje te vinden. Via dit centraal registratiesysteem kunnen we de vraag naar kinderopvang ook bundelen en duidelijk in kaart brengen.

In de prijzen

In 2015 wonnen we met het Leuvens stadsbestuur dan ook de Gouden Kinderschoen, een prestigieuze prijs voor ons kinderopvangbeleid. Van alle 85 inzendingen door lokale besturen over heel Vlaanderen, ging Leuven naar huis met de hoofdprijs in de categorie ‘beleid’. Een fijne erkenning voor het innovatieve kinderopvangbeleid dat we in Leuven op poten hebben gezet. Ons "digitaal loket" ging met alle aandacht lopen.