top of page

Leuven doet wat deze regering nalaat:

keihard strijden tegen kansarmoede

 

 

De recente cijfers van Kind & Gezin meet jaarlijks de (kans)armoede in ons land met een kansarmoede-index. Armoede-experts (o.a. Wim Van Lancker) zijn duidelijk: de cijfers zeggen niet iets over het lokaal beleid, maar tonen dat de levenscontext steeds moeilijker wordt voor kwetsbare gezinnen. De metingen zijn als de kanarie in de koolmijn: de steden fungeren als indicatie voor een groter probleem. En voor dat groter probleem wijzen de experts op de verpletterende verantwoordelijkheid van Vlaams en federaal beleid. De cijfers zijn vooral een wake up-call om met alle bestuursniveaus gezamenlijk en structureel werk te maken van de strijd tegen armoede.

 

In Leuven zetten we al een tijdje alle zeilen bij om iedereen aan boord te houden en niemand achter te laten. Dat is niet vanzelfsprekend, want als de hogere bestuursniveaus de (kans)armoede niet mee aanpakken maar ze zelfs in de hand werken, blijven het helaas druppels op een hete plaat.

 

Maar we laten ons niet ontmoedigen, integendeel. Het motiveert ons extra om keihard te werken aan een problematiek waarvan we in Leuven het belang wél inzien. Onze beleidsinitiatieven liegen er niet om: armoede is in Leuven altijd een speerpunt geweest.

 

Buurtwerk

Er is fors extra geïnvesteerd in buurtwerk en bewust niet bespaard of geprivatiseerd. Resultaat: er werden 2 nieuwe buurtcentra gebouwd, de werking werd uitgebreid, nieuwe kinderwerkingen met huiswerkbegeleiding werden opgestart etc. (Meer op biekeverlinden.be/buurtwerking)

 

Buddyproject

1.500 buddy’s begeleiden Leuvense kinderen en jongeren, geven hen bijles en aanmoediging. Dat aantal gaan we nog verdubbelen. (Meer op buddyleuven.be)

 

Kirikou

Onze spullencentrale tegen kinderarmoede. We herverdelen goede baby- en kinderspullen aan

gezinnen die ze nodig hebben: van babybadjes en buggy’s tot speelgoed en schoolspullen. De

werking is uitgegroeid tot een ongezien succes. Tijdens de coronacrisis verdeelden we via Kirikou ook meer dan 600 spelpakketten over gezinnen die het minder breed hebben. (Meer op biekeverlinden.be/kirikou)  

 

Sociale huisvesting

De laatste jaren bouwden we 1.284 nieuwe sociale woningen. We doen hier wat we kunnen aan het tempo dat Vlaanderen ons qua budget toestaat. We renoveren ook volop het bestaande aanbod, zodat de woningen kwaliteitsvol, energiezuinig en gezond zijn om in te wonen.

 

Leefloon bijpassen

Het leefloon ligt in ons land nog altijd onder de Europese armoedegrens. Omdat de regering het ondanks haar belofte niet gedaan heeft, passen we in Leuven het leefloon zelf bij zodat iédereen in de stad een menswaardig inkomen heeft en kan participeren aan de samenleving.

 

Huurpremie voor wachtenden sociale woning

In Leuven betalen we ook een huurpremie voor wie lang op de wachtlijst voor een sociale woning staat, zodat iedereen ondertussen in de mogelijkheid blijft om een geschikte woning te huren op de private huurmarkt.

 

UiTPAS

Een spaarkaart die deelname aan cultuur, sport en vrijetijdsactiviteiten betaalbaar maakt voor kwetsbare gezinnen. Hiervoor werken we ook veel samen met buurtcentra, we linken de pas aan ons deelsysteem voor kinderfietsen enzovoort.
(Meer op https://www.leuven.be/uitpas)

 

VELOKadee

Omdat kinderen snel uit hun fiets groeien, kan fietsen snel duur worden. Daarom zorgden we voor een betaalbaar alternatief: vanaf nu kan ieder kind een mooie, stevige en veilige fiets hebben om de stad te ontdekken dankzij ons deelsysteem voor kinderfietsen. Met een extra voordeeltarief voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming.

(Meer op www.biekeverlinden.be/velokadee)

 

Project Parel

Ondersteunt kwetsbare moeders al van tijdens hun zwangerschap. Parelcoaching zet een netwerk rond jonge ouders. De coaches zijn vroedvrouwen, maatschappelijk werkers of sociaal verpleegkundigen die het brede netwerk aan zorg en hulp in de stad kennen. Zo kunnen ze een netwerk op maat rond de gezinnen zetten. Doordat de coaching al start voor de geboorte, hebben de coaches de tijd om het gezin te leren kennen en alle hulp in stelling te brengen voor de geboorte van het kindje. Zodat wanneer het geboren wordt, het gezin al sterker staat. 

Huis van het Kind

In het hart van de stad bereikt ons Huis van het Kind enorm veel kwetsbare gezinnen, zeker ook omdat het een consultatiebureau van Kind & Gezin in huis heeft. Kwetsbare gezinnen in groot Leuven worden op die manier heel goed bereikt. (En dat heeft, zoals verder in de tekst duidelijk wordt, een impact op de cijfers!)  
(Meer op www.huisvanhetkindleuven.be)

           

Kinderopvang

We hebben met de stad op eigen initiatief (Vlaanderen wilde geen middelen geven) maar liefst 120 (!) plaatsen bijgemaakt in de kinderopvang zodat er geen wachtlijsten meer zijn en elk kind in de opvang terecht kan. Er is immers aangetoond dat net de meest kwetsbare kinderen enorm gebaat zijn bij goede kinderopvang.

(Meer op https://www.biekeverlinden.be/masterplan-kinderopvang)

 

KinderKuren

Met deze innovatieve opvang op school, georganiseerd door de stad, zorgen we ervoor dat kinderen tijdens de opvang op school hun talenten kunnen ontplooien tijdens een waaier aan activiteiten, hobby’s en workshops die ze aan de gewone (!) opvangprijs kunnen beleven. Ook hier telkens mét gezinskorting en sociaal tarief. Zo zijn hobby’s toegankelijk voor álle kinderen en worden ze gestimuleerd om hun talenten te ontdekken. (Meer op biekeverlinden.be/kinderkuren)

 

Sociale economie

We steunen en stimuleren de sociale economie waar die op het hogere niveau wordt tegengewerkt en afgebouwd, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch ervaring kunnen opdoen en een duwtje in de rug krijgen.

(Meer op https://www.biekeverlinden.be/de-nieuwe-start-sociale-economie)

           

Taalvloeren

We organiseren taalvloeren om nieuwkomers sneller Nederlands te helpen leren terwijl ze op een werkvloer ervaring opdoen. Een uniek project in Vlaanderen.

(Meer op biekeverlinden.be/taalvloeren)

           

Schoolfacturen

Wanneer schoolfacturen niet tijdig betaald worden, springt de stad in om zowel scholen als ouders te ontlasten en wordt er samen naar een haalbare oplossing gezocht, zodat er geen incassobureau’s moeten worden ingeschakeld die enkel de schuldindustrie voeden.

 

            … enzovoort.

 

Centrumstad Leuven: meer begeleiding, meer faciliteiten, meer registratie

 


In Leuven werken we met alle partners op het veld intensief samen om alle Leuvenaars zo veel mogelijk kansen te bieden op vlak van opvang, onderwijs, cultuur en vrije tijd en arbeid. Daarbij focussen we op talenten en doorbreken we sociaal isolement. Want armoedebestrijding, dat doe je niet alleen: we werken over alle beleidsdomeinen heen, met zo veel mogelijk verschillende partners in de stad.

 

En dat beleid werpt zijn vruchten af. Zo brengen we de armoede in onze stad steeds beter in kaart en gaat de kwaliteit van onze diensten steeds omhoog. De kwaliteit van de sociale ondersteuning die een stad als Leuven biedt, de faciliteiten en de sterke begeleiding trekken heel wat mensen, ook wie in kansarmoede leeft, naar onze centrumstad.

 

Als stad bereiken we mensen in kansarmoede steeds beter. Omdat we er bewust voor kiezen om heel nauw samen te werken met kraamklinieken om kwetsbare gezinnen op te volgen, bereiken we net héél veel gezinnen waar mogelijke armoede of kwetsbaarheid bestaat. Door een goede doorverwijzing is er dus een positievere attitude en vertrouwen ten aanzien van die huisbezoeken. Gevolg? We registreren meer en beter verdoken armoede of kans op armoede. En die pakken we dan samen met ons sterk netwerk aan en houden iedereen aan boord.

Elke dag samen tegen armoede

 

In een stad als Leuven is er veel kwetsbaarheid en (kans)armoede, ook bij kinderen. En daar strijden we als socialisten op lokaal niveau keihard tegen, elke dag weer, met talloze initiatieven en beleidsmaatregelen. We zullen onverminderd blijven inzetten op het creëren van kansen, het helpen vinden van kansen en het grijpen van kansen.

In Leuven investeren we de komende jaren niet minder dan 300 miljoen euro in armoedebestrijding.

 

WAT DOEN WE IN LEUVEN? EEN GREEP UIT ONZE PROJECTEN

IMG_6745.JPG
Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page