Leuven doet wat deze regering nalaat:

keihard strijden tegen kansarmoede

 

 

Dat de kansarmoede in ons land, in Vlaanderen en in onze steden stijgt, mag niet verbazen. Met een regering die alle facturen fors de hoogte heeft ingejaagd en de ene na de andere ondersteunende maatregel schrapt, vallen er vanzelfsprekend heel wat mensen uit de boot.

 

De recente cijfers van Kind & Gezin bewijzen het: overal stijgt de (kans)armoede. Ook in Leuven. Armoede-experts (o.a. Wim Van Lancker) zijn duidelijk: de cijfers zeggen niets over het lokaal beleid, maar tonen dat de levenscontext steeds moeilijker wordt voor kwetsbare gezinnen. De metingen zijn als de kanarie in de koolmijn: de steden fungeren als indicatie voor een groter probleem. En voor dat groter probleem wijzen de experts op de verpletterende verantwoordelijkheid van Vlaams en federaal beleid.

 

Dat is waar we in Leuven keihard tegen strijden. Met een stevig armoedebeleid gaan we al jaren in tegen het hardvochtige regeringsbeleid en doen we er alles aan om zo veel mogelijk mensen aan boord te houden.

 

Wat deze regering doet

 

Weet u het nog? N-VA-minister Liesbeth Homans ging de kinderarmoede halveren en daar mochten we haar op het einde van de legislatuur op afrekenen. Hier zijn we dan: overal is de armoede gestegen. Een dramatisch rapport waarvan men de schuld nu op anderen tracht te steken. In steden waarin N-VA niet in het bestuur zit, wijst men gretig naar het lokale beleid (zoals Lorin Parys in Leuven). En waar de Vlaams-nationalisten wél de plak zwaaien - denk aan Antwerpen - daar roept men, u raadt het, dat het de schuld is van de vreemdelingen.

 

Even serieus: wat had men verwacht van een regering die armoede relatief vindt en zich uitslooft om de bovenkant van de maatschappij te bedienen? Dat door de stroom aan asociale maatregelen de armoede zou dalen? Dacht men dat het verhogen van de gas-, water- en elektriciteitsfactuur geen slachtoffers zou maken? Dat het verdriedubbelen (!) van de kinderopvangprijs voor mensen met het laagste inkomen hen zou helpen? Dat minder dienstverlening, minder ondersteuning voor kansarmen in het onderwijs, hogere prijzen voor openbaar vervoer en gezondheidszorg niemand zouden raken? Dat de armoedeproblematiek die men plots - net voor de verkiezingen - opnieuw belangrijk lijkt te vinden, zou verbeteren?

 

Dat men nu de nefaste gevolgen van dat regeringsbeleid in de schoenen van lokale besturen probeert te schuiven en er een politiek spel van wil maken, toont naast een totaal gebrek aan intellectuele eerlijkheid, vooral de onwil om het debat op een faire en correcte manier te voeren. Dan krijg je populistisch getoeter over een thema dat veel te belangrijk is om het enkel te gebruiken als campagnemiddel.

 

Nee, dat spel spelen wij als socialisten niet mee. Terwijl de lokale oppositie en de regering staan te toeteren over armoede, doén we er in Leuven tenminste wat aan.

 

Wat Leuven doet

 

In Leuven zetten we al even alle zeilen bij om het hardvochtige en asociale beleid van deze regering zo veel mogelijk recht te trekken. En dat is niet vanzelfsprekend, want als de hogere bestuursniveaus de (kans)armoede niet aanpakken en zelfs in de hand werken, blijven het helaas druppels op een hete plaat.

 

Maar we laten ons niet ontmoedigen, integendeel. De stroom aan Vlaamse en federale maatregelen die het zo veel mensen moeilijker maakt, motiveert ons extra om keihard te werken aan een problematiek waarvan we in Leuven het belang wél inzien. Onze beleidsinitiatieven liegen er niet om: armoede is altijd een speerpunt geweest.

 

Want in Leuven toeteren we niet maar wat over armoede vlak voor de verkiezingen, nee: in Leuven werken we al jaren dag in dag uit keihard aan een stevig armoedebeleid.

 

 

 

Buurtwerk

Er is fors extra geïnvesteerd in buurtwerk en bewust niet bespaard of geprivatiseerd. Resultaat: er werden 2 nieuwe buurtcentra gebouwd, de werking werd uitgebreid, nieuwe kinderwerkingen met huiswerkbegeleiding werden opgestart etc. (Meer op biekeverlinden.be/buurtwerking)

 

Buddyproject

1.500 buddy’s begeleiden Leuvense kinderen en jongeren, geven hen bijles en aanmoediging. Dat aantal gaan we nog verdubbelen. (Meer op buddyleuven.be)

 

Kirikou

Onze spullencentrale tegen kinderarmoede. We herverdelen goede baby- en kinderspullen aan

gezinnen die ze nodig hebben: van babybadjes en buggy’s tot speelgoed en schoolspullen. De

werking is uitgegroeid tot een ongezien succes. (Meer op biekeverlinden.be/kirikou)     

 

Sociale huisvesting

De laatste jaren bouwden we 1.284 nieuwe sociale woningen. We doen hier wat we kunnen aan het tempo dat Vlaanderen ons qua budget toestaat. We renoveren ook volop het bestaande aanbod, zodat de woningen kwaliteitsvol, energiezuinig en gezond zijn om in te wonen.

 

Leefloon bijpassen

Omdat de regering het niet doet (ondanks haar belofte om dat wel te doen) passen we in Leuven het leefloon bij zodat iédereen in de stad een menswaardig inkomen heeft en kan participeren aan de samenleving.

 

Huurpremie voor wachtenden sociale woning

In Leuven betalen we ook een huurpremie voor wie op de wachtlijst voor een sociale woning staat, zodat iedereen die moet wachten in de mogelijkheid blijft om te huren op de private huurmarkt.

 

UiTPAS

Een spaarkaart die deelname aan cultuur, sport en vrijetijdsactiviteiten betaalbaar maakt voor kwetsbare gezinnen. Hiervoor werken we ook veel samen met buurtcentra, we linken de pas aan ons deelsysteem voor kinderfietsen enzovoort.)
(Meer op https://www.leuven.be/uitpas)

 

VELOKadee

Omdat kinderen snel uit hun fiets groeien, kan fietsen snel duur worden. Daarom zorgden we voor een betaalbaar alternatief: vanaf nu kan ieder kind een mooie, stevige en veilige fiets hebben om de stad te ontdekken dankzij ons deelsysteem voor kinderfietsen. Met een extra voordeeltarief voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming.

(Meer op www.biekeverlinden.be/velokadee)

 

Project Parel

Ondersteunt kwetsbare moeders al van tijdens hun zwangerschap.

 

Huis van het Kind

In het hart van de stad bereikt ons Huis van het Kind enorm veel kwetsbare gezinnen, zeker ook omdat het een consultatiebureau van Kind & Gezin in huis heeft. Kwetsbare gezinnen in groot Leuven worden op die manier heel goed bereikt. (En dat heeft, zoals verder in de tekst duidelijk wordt, een impact op de cijfers!)  
(Meer op www.huisvanhetkindleuven.be)

           

Kinderopvang

We hebben met de stad op eigen initiatief (Vlaanderen wilde geen middelen geven) maar liefst 120 (!) plaatsen bijgemaakt in de kinderopvang zodat er geen wachtlijsten meer zijn en elk kind in de opvang terecht kan. Er is immers aangetoond dat net de meest kwetsbare kinderen enorm gebaat zijn bij goede kinderopvang.

(Meer op https://www.biekeverlinden.be/masterplan-kinderopvang)

 

KinderKuren

Met ons nieuwste project zorgen we ervoor dat kinderen in de opvang op school hun talenten kunnen ontplooien tijdens een waaier aan activiteiten, hobby’s en workshops die ze aan de gewone (!) opvangprijs kunnen beleven. Ook hier telkens mét gezinskorting en sociaal tarief. Zo zijn hobby’s toegankelijk voor álle kinderen en worden ze gestimuleerd om hun talenten te ontdekken. (Meer op biekeverlinden.be/kinderkuren)

 

Sociale economie

We steunen en stimuleren de sociale economie waar die op het hogere niveau wordt tegengewerkt en afgebouwd, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch ervaring kunnen opdoen en een duwtje in de rug krijgen.

(Meer op https://www.biekeverlinden.be/de-nieuwe-start-sociale-economie)

           

Taalvloeren

We organiseren taalvloeren om nieuwkomers sneller Nederlands te helpen leren terwijl ze op een werkvloer ervaring opdoen. Een uniek project in Vlaanderen.

(Meer op biekeverlinden.be/taalvloeren)

           

Schoolfacturen

Wanneer schoolfacturen niet tijdig betaald worden, springt de stad in om zowel scholen als ouders te ontlasten en wordt er samen naar een haalbare oplossing gezocht, zodat er geen incassobureau’s moeten worden ingeschakeld die enkel de schuldindustrie voeden.

 

            … enzovoort.

 

Centrumstad Leuven: meer begeleiding, meer faciliteiten, meer registratie

 

In Leuven werken we met alle partners op het veld intensief samen om alle Leuvenaars zo veel mogelijk kansen te bieden op vlak van opvang, onderwijs, cultuur en vrije tijd en arbeid. Daarbij focussen we op talenten en doorbreken we sociaal isolement. Want armoedebestrijding, dat doe je niet alleen: we werken over alle beleidsdomeinen heen, met zo veel mogelijk verschillende partners in de stad.

 

En dat beleid werpt zijn vruchten af. Zo brengen we de armoede in onze stad steeds beter in kaart en gaat de kwaliteit van onze diensten ook meer omhoog. Dat het kansarmoedecijfer van kinderen in Leuven gestegen is, ligt voor een deel ook aan de kwaliteit van de sociale ondersteuning die een stad als Leuven biedt. De faciliteiten en begeleiding, die velen steeds meer nodig hebben, trekken heel wat mensen naar onze centrumstad.

 

Ook doordat we mensen in kansarmoede heel goed bereiken vanuit de stad en diensten, stijgen de cijfers. Zo is een huisbezoek van Kind & Gezin niet verplicht. Maar de kraamklinieken raden - zeker bij kwetsbare gezinnen - aan om iemand te laten langskomen. Omdat we er als stad bewust voor kiezen om heel nauw samen te werken met kraamklinieken om kwetsbare gezinnen op te volgen, bereiken we net héél veel gezinnen waar mogelijke armoede of kwetsbaarheid bestaat. Door een goede doorverwijzing is er dus een positievere attitude en vertrouwen ten aanzien van die huisbezoeken. Gevolg? We registreren meer en beter verdoken armoede of kans op armoede. En die pakken we dan samen met ons sterk netwerk aan en houden iedereen aan boord.

 

Schaamte, waar is uw blos?

 

In een stad als Leuven is er veel kwetsbaarheid en (kans)armoede, ook bij kinderen. En daar strijden we als socialisten op lokaal niveau keihard tegen, elke dag weer, met talloze initiatieven en beleidsmaatregelen. Maar de laatste jaren is die strijd steeds moeilijker, omdat zowat alle ingrepen van de regering van bovenaf de kansarmoede vergroten. Dat de cijfers uit steden daar als eerste het bewijs van vormen, is een belangrijk signaal. Een signaal dat het op Vlaams en federaal niveau anders moet. Een rode lamp die aangeeft dat deze regering faalt in wat ze had beloofd.

 

En wanneer de socialisten, net dóór de hardvochtige maatregelen van deze rechtse regering, in Leuven méér dan ooit alles uit de kast halen om die groeiende armoede het hoofd te bieden, komen diezelfde rechtse politici klagen dat het niet goed gaat in onze stad? Zonder ook maar één constructief voorstel om op lokaal niveau hun regeringsbeleid een halt toe te roepen.

 

Het moge duidelijk zijn dat we met sp.a in Leuven wél enorme inspanningen leveren om dat asociale beleid te compenseren. En we zullen dat blijven doen. We zullen onverminderd blijven inzetten op het creëren van kansen, het helpen vinden van kansen en het grijpen van kansen.

 

Ik roep dan ook op om de cijfers juist en op een eerlijke manier te interpreteren. Om te kijken naar wat er werkelijk gebeurt, op het veld. Naar wie écht de handen uit de mouwen steekt. En kom bijgevolg op lokaal vlak niet de armoedebestrijder uithangen, terwijl je partij in de regering de meest kwetsbaren keer op keer vol in het gelaat treft met asociale maatregelen. Schaamte, waar is uw blos!

WAT DOEN WE IN LEUVEN? EEN GREEP UIT ONZE PROJECTEN