top of page
Leuven doet wat deze regering nalaat:
keihard strijden tegen armoede

In Leuven zetten we al even alle zeilen bij om het hardvochtige en asociale beleid van deze regering zo veel mogelijk recht te trekken. En dat is niet vanzelfsprekend, want als de hogere bestuursniveaus de (kans)armoede niet aanpakken en zelfs in de hand werken, blijven het helaas druppels op een hete plaat.

 

Maar we laten ons niet ontmoedigen, integendeel. De stroom aan Vlaamse en federale maatregelen die het zo veel mensen moeilijker maakt, motiveert ons extra om keihard te werken aan een problematiek waarvan we in Leuven het belang wél inzien. Onze beleidsinitiatieven liegen er niet om: armoede is altijd een speerpunt geweest.

 

Want in Leuven toeteren we niet maar wat over armoede vlak voor de verkiezingen, nee: in Leuven werken we al jaren dag in dag uit keihard aan een stevig armoedebeleid.

 

 

 

Buurtwerk

Er is fors extra geïnvesteerd in buurtwerk en bewust niet bespaard of geprivatiseerd. Resultaat: er werden 2 nieuwe buurtcentra gebouwd, de werking werd uitgebreid, nieuwe kinderwerkingen met huiswerkbegeleiding werden opgestart etc. (Meer op biekeverlinden.be/buurtwerking)

 

Buddyproject

1.500 buddy’s begeleiden Leuvense kinderen en jongeren, geven hen bijles en aanmoediging. Dat aantal gaan we nog verdubbelen. (Meer op buddyleuven.be)

 

Kirikou

Onze spullencentrale tegen kinderarmoede. We herverdelen goede baby- en kinderspullen aan

gezinnen die ze nodig hebben: van babybadjes en buggy’s tot speelgoed en schoolspullen. De

werking is uitgegroeid tot een ongezien succes. (Meer op biekeverlinden.be/kirikou)     

 

Sociale huisvesting

De laatste jaren bouwden we 1.284 nieuwe sociale woningen. We doen hier wat we kunnen aan het tempo dat Vlaanderen ons qua budget toestaat. We renoveren ook volop het bestaande aanbod, zodat de woningen kwaliteitsvol, energiezuinig en gezond zijn om in te wonen.

 

Leefloon bijpassen

Omdat de regering het niet doet (ondanks haar belofte om dat wel te doen) passen we in Leuven het leefloon bij zodat iédereen in de stad een menswaardig inkomen heeft en kan participeren aan de samenleving.

 

Huurpremie voor wachtenden sociale woning

In Leuven betalen we ook een huurpremie voor wie op de wachtlijst voor een sociale woning staat, zodat iedereen die moet wachten in de mogelijkheid blijft om te huren op de private huurmarkt.

 

UiTPAS

Een spaarkaart die deelname aan cultuur, sport en vrijetijdsactiviteiten betaalbaar maakt voor kwetsbare gezinnen. Hiervoor werken we ook veel samen met buurtcentra, we linken de pas aan ons deelsysteem voor kinderfietsen enzovoort.)
(Meer op https://www.leuven.be/uitpas)

 

VELOKadee

Omdat kinderen snel uit hun fiets groeien, kan fietsen snel duur worden. Daarom zorgden we voor een betaalbaar alternatief: vanaf nu kan ieder kind een mooie, stevige en veilige fiets hebben om de stad te ontdekken dankzij ons deelsysteem voor kinderfietsen. Met een extra voordeeltarief voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming.

(Meer op www.biekeverlinden.be/velokadee)

 

Project Parel

Ondersteunt kwetsbare moeders al van tijdens hun zwangerschap.

 

Huis van het Kind

In het hart van de stad bereikt ons Huis van het Kind enorm veel kwetsbare gezinnen, zeker ook omdat het een consultatiebureau van Kind & Gezin in huis heeft. Kwetsbare gezinnen in groot Leuven worden op die manier heel goed bereikt. (En dat heeft, zoals verder in de tekst duidelijk wordt, een impact op de cijfers!)  
(Meer op www.huisvanhetkindleuven.be)

           

Kinderopvang

We hebben met de stad op eigen initiatief (Vlaanderen wilde geen middelen geven) maar liefst 120 (!) plaatsen bijgemaakt in de kinderopvang zodat er geen wachtlijsten meer zijn en elk kind in de opvang terecht kan. Er is immers aangetoond dat net de meest kwetsbare kinderen enorm gebaat zijn bij goede kinderopvang.

(Meer op https://www.biekeverlinden.be/masterplan-kinderopvang)

 

KinderKuren

Met ons nieuwste project zorgen we ervoor dat kinderen in de opvang op school hun talenten kunnen ontplooien tijdens een waaier aan activiteiten, hobby’s en workshops die ze aan de gewone (!) opvangprijs kunnen beleven. Ook hier telkens mét gezinskorting en sociaal tarief. Zo zijn hobby’s toegankelijk voor álle kinderen en worden ze gestimuleerd om hun talenten te ontdekken. (Meer op biekeverlinden.be/kinderkuren)

 

Sociale economie

We steunen en stimuleren de sociale economie waar die op het hogere niveau wordt tegengewerkt en afgebouwd, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch ervaring kunnen opdoen en een duwtje in de rug krijgen.

(Meer op https://www.biekeverlinden.be/de-nieuwe-start-sociale-economie)

           

Taalvloeren

We organiseren taalvloeren om nieuwkomers sneller Nederlands te helpen leren terwijl ze op een werkvloer ervaring opdoen. Een uniek project in Vlaanderen.

(Meer op biekeverlinden.be/taalvloeren)

           

Schoolfacturen

Wanneer schoolfacturen niet tijdig betaald worden, springt de stad in om zowel scholen als ouders te ontlasten en wordt er samen naar een haalbare oplossing gezocht, zodat er geen incassobureau’s moeten worden ingeschakeld die enkel de schuldindustrie voeden.

 

            … enzovoort.

WAT DOEN WE IN LEUVEN? EEN GREEP UIT ONZE PROJECTEN

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page