top of page

OPINIE

ARMOEDE EN BESPARINGEN

11.26.2020

'Bovenop het feit dat mensen thuis zitten zonder werk en in financiële problemen raken, lijkt er bij de hulpkas ook een en ander in het honderd te lopen. Wij krijgen als Leuvense schepenen steeds meer verontrustende verhalen te horen', schrijven de Leuvense schepenen Bieke Verlinden en Lalynn Wadera (SP.A).

2.2.2017

Dit weekend maakte de Stichting Innovatie & Arbeid de resultaten van de ‘werkbaarheidsmonitor’ bekend, een studie die peilt naar het welbevinden op ons werk. Twee tendensen vallen meteen op: de werkbaarheidsgraad is sterk gedaald (het aandeel werknemers met een werkbare job), en de werkdruk is fors gestegen. Erg opvallend daarbij zijn de slechte cijfers die ons bereiken vanuit het onderwijs, de overheid en de zorg. Het lijkt erop dat ook in die sectoren de fundamentele vraagstukken over de manier waarop we ons werk en bij uitbreiding onze samenleving willen organiseren ondergesneeuwd raken door het verstikkende managementdenken.

10.8.2016

Het regent de laatste tijd aankondigingen over herstructureringen en collectieve ontslagen. En daarbij valt steeds weer op dat het neoliberale denken als een onontkoombare natuurwet wordt geponeerd. Snoeien om te bloeien, we kunnen er blijkbaar niet aan ontsnappen. Al geruime tijd worstelt politiek links met de vanzelfsprekendheid van dat denken. Niet alleen gaat ze er soms zelf in mee, de angst om in te gaan tegen een alomtegenwoordige doctrine werkt blijkbaar verlammend. Is er nog ruimte voor een andere kijk?

1.10.2016

Omdat een stijgend aantal ouders de schoolfactuur niet meer kan betalen, moeten scholen steeds vaker een incassobureau inschakelen. Terwijl de bevoegde CD&V-ministers onverzettelijk besparingen doorvoeren, merkt de Vlaamse scholierenkoepel (VSK) op dat we ons misschien de vraag moeten stellen waarom zoveel gezinnen hun schoolrekeningen niet kunnen betalen. Een terechte opmerking, want de manier waarop de Vlaamse regering ouders, kinderen en scholen laat ploeteren is ongehoord. In Leuven koos de stad er zelfs voor om zelf in de bres te spingen om iedereen te ontlasten.

12.11.2015

‘Door flexi-jobs in te voeren, kiest deze regering kiest duidelijk voor haar ultieme vorm van vrijheid, die van de vos in het kippenhok’, schrijft Bieke Verlinden (SP.A).

11.16.2014

Waarin een studentenschepen zich afvraagt waarom de regering studeren duurder maakt en hiervoor verhuurders van koten niet om een faire bijdrage vraagt. “Als een overheid investeert in onderwijs, cultuur en een sociaal weefsel, bloeit ook de vastgoedmarkt. Meer zelfs: de vastgoedmarkt plukt de meest rijpe vruchten van dat beleid, terwijl zij nauwelijks voor de lasten moet instaan”.

11.2.2014

Ook bij de steden en gemeenten is het alle hens aan dek, want ook zij worden zwaar getroffen door de besparingen die door de hogere niveaus opgelegd worden. Heel wat van de aangekondigde maatregelen hebben dan ook een directe impact op de lokale budgetten.

5.3.2014

Onze solidaire samenleving staat op de helling: langzaam en bijna ongemerkt wordt het systeem uitgehold. We staan er niet genoeg bij stil wat de sociale zekerheid ons elke dag weer biedt. Eigenlijk zouden we veel beter moeten uitleggen hoe dat werkt. Dat er geen ‘onzichtbare hand’ is die voor ons zorgt – in goede en kwade dagen – maar dat je echt wel een hoop belastinggeld nodig hebt om al die rekeningen te betalen. Die solidariteit moeten we dringend eerlijker en transparanter organiseren. De sociale samenleving is er immers niet alleen voor de armen of voor de rijken, maar voor iedereen. Wij willen geen liefdadigheid maar rechtvaardigheid.

4.22.2014

Hoe verklaar je dat een ideologie die voluit de kaart trekt van de vermogende ondernemers ook heel wat anderen achter zich weet te scharen?

4.9.2014

Overheidsefficiëntie heeft indirecte gevolgen waar we niet bij stil staan, schrijft Bieke Verlinden (SP.A). ‘Niet of alle overheidsuitgaven zo efficiënt zijn, is de vraag. Wel wie het meest profiteert van een algemene lastenverlaging. Niet u en ik, wel de allerkapitaalkrachtigsten.’

4.3.2014

Bieke Verlinden (sp.a) is schepen van Sociale Zaken, Werk en Studentenzaken in Leuven. Ze vraagt zich af hoe een samenleving die zo luid schreeuwt om overheidsondersteuning op 25 mei de verwachte ruk naar rechts kan maken.

Please reload

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page