top of page

OPINIE

ZORG EN KINDEROPVANG

10.14.2020

'Kinderopvang is meer dan een economische zet, het is een broodnodige investering in onze toekomst', schrijft Leuvens schepen Bieke Verlinden (sp.a) naar aanleiding van de week van de kinderbegeleider.

8.8.2020

'Terwijl onze beleidsmakers graag moord en brand schreeuwen over "de zesjescultuur" in het onderwijs, zien ze er geen graten in dat Vlaanderen afglijdt naar de staart van het peloton op vlak van zorg en welzijn', schrijft Leuvens schepen Bieke Verlinden (sp.a).

7.21.2020

De Warmste Week zal dit jaar geen geld inzamelen, maar focust op vrijwilligerswerk. Dat is lovenswaardig,maar de harde realiteit van organisaties is dat ze geld nodig hebben. 'Met vrijwilligers alleen huur je immers geen ruimte, koop je geen ingrediënten voor maaltijden, voorzie je geen materialen.'

6.26.2020

Na het applaus en de lakens, is het nu tijd om ook in ons dagelijkse handelen hetzelfde respect voor de mensen in de zorg te tonen', schrijft Leuvens schepen Bieke Verlinden (SP.A). 'Bescherm onze zorgverleners en houd je aan de regels.

5.10.2020

'De pauze in de crisis is broodnodig om iedereen die keihard heeft gewerkt even ademruimte te geven om alles te verwerken. Maar ook om de lessen van de afgelopen periode ter harte te nemen', schrijft Bieke Verlinden (SP.A).

4.29.2020

'Het is en blijft niet normaal om tussen vier muren alle rollen die je in het leven opneemt te combineren', schrijft Leuvens schepen Bieke Verlinden. 'Veel jonge ouders hebben dringend nood aan perspectief en duidelijkheid.'

4.8.2020

'De aanpak van de aangekondigde testings baart me grote zorgen: welke strategie en welk beleid zal uitgewerkt worden op basis van de tests?' vraagt Leuvens schepen Bieke Verlinden.

4.2.2020

Heel wat kinderen en volwassenen met een beperking verblijven ook nu, tijdens de coronacrisis, in een opvoedingsvoorziening of 'leefgroep'. Met vaak meervoudige handicaps zijn zij een grote risicogroep voor het coronavirus', schrijven Mario Verhaeren en Bieke Verlinden. 'Maar hun opvoedingsvoorzieningen hebben, in volle coronacrisis, vaak geen enkele medische ondersteuning. De opvoeders worden vergeten in de maatregelen.

4.7.2019

Leuvens schepen Bieke Verlinden (SP.A) pleit ervoor om kinderdagverblijven hun werkingsmiddelen toe te kennen zoals dat nu bij scholen gebeurt. 'We moeten zo vroeg mogelijk kwaliteitsvol investeren in onze kinderen.'

12.7.2018

'Met Wereldlichtjesdag doorbreken we de wettelijke grenzen en erkennen het recht op rouw van alle ouders', schrijft Bieke Verlinden (SP.A). Op iedere tweede zondag van december, worden wereldwijd doodgeboren en overleden kinderen herdacht met een kaarsje.

9.21.2018

Het is hoog tijd om uitvoerende zorg weer in te ruilen voor aanvoelende zorg', schrijft Bieke Verlinden

2.25.2018

'Moeten we ons dan niet afvragen hoe we als maatschappij voor mekaar willen zorgen?' vragen Dorien Meulenijzer en Bieke Verlinden een jaar na de lancering van de campagne 'Ook mijn zorg'.

11.30.2017

Een ritueel als Wereldlichtjesdag, dat over culturen en maatschappijen heen leeft, kan ook een algemeen moment van reflectie zijn.

11.8.2017

Bieke Verlinden (SP.A) over de discussie over gratis kinderopvang. 'Dit dossier vraagt om een duidelijke keuze, een echte investering in de toekomst.'

10.25.2017

Het M-decreet moest ons onderwijs inclusief maken voor kinderen met een beperking, ontwikkelingsstoornis of handicap', schrijft Bieke Verlinden (SP.A). 'Een prachtig idee, maar het loopt helemaal mis. Het water staat iedereen aan de lippen.

6.29.2017

Bieke Verlinden ziet in het M-decreet van minister Crevits een gapend gebrek aan gepaste ondersteuning en begeleiding voor leerlingen die niet zonder kunnen. 'Overal een beetje maar nergens nog genoeg.' De brief werd mee ondertekend door de ouders van inclusiefbuitengewoon.be, Leuvens OCMW-raadslid Dorien Meulenijzer en Leen Francen, mama van twee zorgenkindjes.

3.20.2017

‘Als de informele zorg meer en meer de professionele zorg moet vervangen, dan schuift de overheid één van haar kerntaken van zich af’, schrijven Bieke Verlinden en Mario Vanhaeren naar aanleiding van de Dag van de Zorg.

3.1.2017

‘Onze zorgsector loopt vast in starre regels en procedures door zich blind te staren op kostenefficiëntie eerder dan mensen’, schrijven Bieke Verlinden, Linus Vanlaere en Jan Vanwezer, een week na de lancering van de actie #ookmijnzorg.

2.21.2017

Zowel patiënten als zorgverleners trekken aan de alarmbel: de zorg is overgenomen door managers die zich bekommeren om kostenefficiëntie, en niet om mensen. Het hele systeem loopt ook vast in starre regels en procedures. Dat schrijven Dorien Meulenijzer, Leuvens OCMW-raadslid en persoon met een beperking, en Bieke Verlinden, Leuvens schepen van Sociale Zaken.

12.22.2016

‘Verdriet hangt niet samen met de duur van de zwangerschap maar met de intensiteit van je verlangen naar een kind’, schrijven Manu Keirse en Bieke Verlinden naar aanleiding van Wereldlichtjesdag, waarop wereldwijd kaarsen aangestoken worden ter herinnering aan levenloos geboren en overleden kinderen.

12.5.2016

Het regent de laatste tijd aankondigingen over herstructureringen en collectieve ontslagen. En daarbij valt steeds weer op dat het neoliberale denken als een onontkoombare natuurwet wordt geponeerd. Snoeien om te bloeien, we kunnen er blijkbaar niet aan ontsnappen. Al geruime tijd worstelt politiek links met de vanzelfsprekendheid van dat denken. Niet alleen gaat ze er soms zelf in mee, de angst om in te gaan tegen een alomtegenwoordige doctrine werkt blijkbaar verlammend. Is er nog ruimte voor een andere kijk?

11.8.2016

Hebt u al gehoord van het ‘plascontract’? Nee, niet het nieuwe woord van het jaar. Plascontracten zetten gisteren Nederland in rep en roer. Het personeel van verpleeghuis Grootenhoek in Hellevoetsluis bleek immers instructies te krijgen om, contractueel vastgelegd, patiënten maximaal drie keer per dag naar het toilet te laten gaan. Om 11, 14 en 18 uur, om precies te zijn. Een zorgwekkend bericht? Zeker. Maar helaas geen grote verrassing voor wie de zorgsector een beetje volgt. Ook in Vlaanderen hanteren heel wat rust- en verzorgingstehuizen een soortgelijk ‘plasbeleid’. Een rechtstreeks gevolg van een overdreven drang om zorg te standaardiseren om er zo op te kunnen besparen.

10.18.2016

‘Minister Muyters hoort dit misschien niet graag, maar we zullen altijd systemen nodig hebben om moeilijk toeleidbare groepen een zinvolle levensinvulling te geven’, schrijft Bieke Verlinden (SP.A).

6.13.2016

Vanavond vindt het Festival van de Gelijkheid plaats. Dat ethicus Peter Singer op de affiche staat, geeft de avond een grimmige sfeer, schrijven rolstoelgebruiker Dorien Meulenijzer, SP.A-schepen Bieke Verlinden en feministe Xanne Huybrecht.

4.19.2016

Bieke Verlinden reageert op de uitlatingen van Homans in De Morgen gisteren: “Als u mensen doet geloven dat de elite nu eenmaal meer recht heeft op de schaarse plaatsen omdat alleen zij de maatschappij voldoende dienen, dan werk je niet aan een gelijke kansenbeleid. Dan straf je onschuldige kinderen en ontneem je hen de kans op een gelijkwaardig bestaan.”

1.10.2016

Omdat een stijgend aantal ouders de schoolfactuur niet meer kan betalen, moeten scholen steeds vaker een incassobureau inschakelen. Terwijl de bevoegde CD&V-ministers onverzettelijk besparingen doorvoeren, merkt de Vlaamse scholierenkoepel (VSK) op dat we ons misschien de vraag moeten stellen waarom zoveel gezinnen hun schoolrekeningen niet kunnen betalen. Een terechte opmerking, want de manier waarop de Vlaamse regering ouders, kinderen en scholen laat ploeteren is ongehoord. In Leuven koos de stad er zelfs voor om zelf in de bres te spingen om iedereen te ontlasten.

5.29.2015

Kinderopvang is te kostbaar om over te laten aan de wetten van de markt, schrijft Bieke Verlinden, schepen bevoegd voor de regie van kinderopvang in Leuven.

12.17.2014

‘Het is misschien verrassend voor iemand als mevrouw Rutten, maar vele gezinnen uit de middenklasse leven slechts drie loonstrookjes verwijderd van de totale afgrond’, SP.A-Schepen Bieke Verlinden hekelt de besparingen op kinderopvang. ‘De kwetsbaren draaien op om de rest te ontzien.

9.2.2014

“Deze besparing treft enkel de minder gegoede Vlaming”

Stoere besparingen, efficiëntiewinst, en controledrift: het huidige Vlaamse beleid laat zich kenmerken door een wel erg starre visie. Dat de meeste maatregelen als een boomerang in het gezicht van de gemiddelde Vlaming zullen terugkeren, lijkt dan ook stilaan te dagen.

6.7.2014

Sinds 1 april is het nieuwe decreet over de kinderopvang voor baby’s en peuters in werking getreden. Je zou kunnen denken dat deze nieuwe regelgeving inspeelt op het dagelijks geploeter van een hedendaags gezin. Geploeter om arbeid en gezin beter op mekaar afgestemd te krijgen in combinatie met een steeds flexibel wordende arbeidsmarkt. Maar niets is minder waar. Er zijn immers heel wat regeltjes ingeslopen die misschien wel tekenend zijn voor nieuwe tendensen in het Vlaamse beleid. Tendensen die vertrekken vanuit wantrouwen en zelfs geen voeling meer hebben met de realiteit…

3.5.2014

Het stadsbestuur van Leuven en de KU Leuven vragen dat het Vlaamse kinderopvangbeleid bijgestuurd wordt, schrijven SP.A-schepen Bieke Verlinden en KU Leuven-rector Rik Torfs. ‘Tot 35 procent van de opvangplaatsen in onze universiteitsstad wordt intussen ingenomen door niet-Leuvenaars.’

10.21.2013

Hoe een falend beleid de armoedekloof in stand houdt

Geachte minister Vandeurzen,

Een drietal weken geleden schreef ik u een open brief in het kader van uw plannen om het probleem van kinderopvang aan te pakken. Omdat daaruit blijkt dat provinciehoofdstad Leuven geen extra hulp van u moet verwachten, trok ik aan de alarmbel. Tot op heden is die noodkreet onbeantwoord gebleven. De situatie in onze stad is ondertussen wel veranderd. Daarom geef ik u, in de hoop op een dialoog, een update.

9.20.2013

Geachte minister Vandeurzen,

Ik schrijf u in naam van jonge ouders. En daar hebben we er veel van in onze stad.

U wilt het tekort aan kinderopvang tegengaan door te maken dat tegen 2016 heel Vlaanderen aan de ‘norm van 50 procent’ voldoet: de helft van alle kinderen tussen 0 en 3 jaar moet een opvangplaats hebben. Een nobel streefdoel, dat zeker. Maar wel een dat iedere vorm van realiteitszin uit het oog verliest.

Please reload

Vooruit_combi_Mild-Red.png
bottom of page