Zorg

Zorgen is geen bandwerk, maar bindwerk

Zowel patiënten als zorgverleners trekken aan de alarmbel: de zorg is overgenomen door managers die zich bekommeren om kostenefficiëntie, en niet om mensen. Het hele systeem loopt ook vast in starre regels en procedures. Dat schrijven Dorien Meulenijzer, Leuvens OCMW-raadslid en persoon met een beperking, en Bieke Verlinden, Leuvens schepen van Sociale Zaken.

Lees deze opinie ook op knack.be  

Continue reading

Fiscaliteit en besparingen, Opinie

Het wordt tijd dat een term als ‘groei’ ook écht iets betekent. Voor ons allemaal.

Lees deze opinie ook op knack.be

Het regent de laatste tijd aankondigingen over herstructureringen en collectieve ontslagen. En daarbij valt steeds weer op dat het neoliberale denken als een onontkoombare natuurwet wordt geponeerd. Snoeien om te bloeien, we kunnen er blijkbaar niet aan ontsnappen. Al geruime tijd worstelt politiek links met de vanzelfsprekendheid van dat denken. Niet alleen gaat ze er soms zelf in mee, de angst om in te gaan tegen een alomtegenwoordige doctrine werkt blijkbaar verlammend. Is er nog ruimte voor een andere kijk?

Continue reading

In de pers, Kinderopvang

Schepen Verlinden start eerste fase van het masterplan kinderopvang

Bieke in kettefletHet valt op: Leuven heeft met schepen Verlinden iemand in de rangen die zich stevig vastgebeten heeft in de kinderopvangproblematiek. Nadat duidelijk werd dat de stad niet op Vlaamse steun kan rekenen, kaartte Verlinden dat niet alleen in verschillende opiniestukken en open brieven aan, ze besloot ook zelf in actie te komen met een doortastend masterplan.

Continue reading

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

Waar verloren we de aandacht voor elkaar?

Lees deze opinie ook op knack.be

In een tijd waarin angst en terreur de krantenkoppen bepalen en politici en experten vertellen dat we ons meer moeten ‘wapenen’ tegen extreem geweld, worden we overspoeld door repressieve voorstellen en maatregelen. Maar willen we een écht veilige samenleving – in elke betekenis van het woord – dan moeten we ook samen, van onderuit veiligheid opbouwen.

Continue reading

Extra, In de pers

Stad Leuven presenteert ‘Masterplan Kinderopvang’

bieke kinderopavngStad Leuven heeft een ambitieus masterplan klaar om tegemoet te komen aan de hoge nood aan kinderopvang bij haar inwoners.

Er klinkt op zijn zachtst gezegd boeiende toekomstmuziek in het landschap van de Leuvense kinderopvang. “Een begrotingsopmaak is de ideale gelegenheid om de gerichte beleidskeuzes te bevestigen en versterken”, vertelt Bieke Verlinden. “Een speerpunt in mijn beleid is om, in lijn met de sociale functie van de stad, tegemoet te komen aan de noden van onze inwoners en voldoende, betaalbare en kwalitatieve kinderopvang te verzekeren voor elk kind.” 

Continue reading

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen

In tegenstelling tot fraudeurs kunnen vluchtelingen niet rekenen op een of andere vorm van amnestie

Lees deze opinie ook op knack.be

Wie hier liegt over zijn naam of zijn geboorteplaats om de kans op een goedgekeurde asielaanvraag te vergoten, moet voor de rest van zijn leven vrezen voor vervolging’, schrijft Bieke Verlinden (SP.A). ‘Deze nieuwe maatregel van deze regering kan verwoestende gevolgen hebben voor kinderen van asielzoekers.

Continue reading