Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

Gratis fruit en koffie, maar geen vast contract: is dat wat we willen?

Daar sta je dan. Een prille dertiger. Je contract bij een vorige werkgever is ten einde en je bent op zoek naar iets anders. Een vaste job lijkt niet meteen klaar te liggen en je besluit te solliciteren bij een bank waar ze iemand zoeken om kredietanalyses uit te voeren. Op de jobdag waarvoor je werd uitgenodigd sta je temidden van een groepje kandidaten met uiteenlopende profielen die net als jij gehoord hebben dat ze mogen beginnen. Wel ja, voor één week. Verlengbaar met nog eens een week. En als je flink je best doet kan je misschien wel een maandcontract versieren. En wie weet nog eens een maand. Bovendien: fruit en koffie tussendoor zijn gratis!

Deze opinie verscheen op knack.be

Continue reading

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

Welke prijs betalen we voor het nieuwe Vlaanderen?

Vlaanderen, dat is kwaliteit en efficiëntie. Zo klinken althans de codewoorden van de strenge vooruitgangsvisie die men er vandaag vooropstelt. Als Vlamingen spannen we ons voortdurend in om de vereiste standaarden te halen en ervoor te zorgen dat alles zoveel mogelijk rendeert. Dat klinkt gedegen, maar in dat streven ontwaren we ook vaak een verstikkende kijk die nauwelijks perspectief biedt. En dat vertaalt zich steeds nadrukkelijker in de praktijk: hoe meer het nieuwe Vlaanderen vorm krijgt, des te meer doemen heel wat verontrustende tendensen op.

Deze opinie verscheen op SAMPOL en knack.be

Continue reading

Fiscaliteit en besparingen, Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

Deze regering heeft enkel oog voor economische rendement van werk en daar knelt het schoentje

De doorgedreven ‘doorstroom’-visie van deze regering naar jobs, jobs, jobs miskent, zo schrijven Bieke Verlinden en Jolien De Hertog, de basis van wat werk zou moeten zijn, namelijk mensen in staat stellen in hun levensonderhoud te voorzien en een zinvol leven uit te bouwen. ‘Maar vandaag is tijdelijk alles wat de klok slaat.’

Deze opinie verscheen op knack.be

Continue reading

Fiscaliteit en besparingen, Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

Voor deze regering is levenskwaliteit een onbeduidende variabele in een economische optelsom

Kent u iemand die bewust gestemd heeft voor langer en onregelmatiger werken, minder pensioen en hogere facturen? Waarschijnlijk niet. Al was het maar omdat geen enkele partij in haar verkiezingsprogramma de verhoging van de pensioenleeftijd had staan. Maar, zo klinkt het bij deze regering: als we de toekomst willen verzekeren, kunnen we niet anders dan ons luxeleventje achterlaten. Een vaste job, een volwaardig pensioen, betaalbare openbare diensten? Dat is blijkbaar niet meer van deze tijd. We hebben te lang boven onze stand geleefd: tijd om in te leveren. De vraag is alleen: wat precies leveren al die inspanningen ons eigenlijk op?

Deze opinie verscheen op knack.be

Continue reading

Opinie, Zorg

Het M-decreet: een eindejaarsrapport

Bieke Verlinden, schepen voor sp.a in Leuven, ziet in het M-decreet van minister Crevits een gapend gebrek aan gepaste ondersteuning en begeleiding voor leerlingen die niet zonder kunnen. ‘Overal een beetje maar nergens nog genoeg.’

De brief werd mee ondertekend door de ouders van inclusiefbuitengewoon.be, Leuvens OCMW-raadslid Dorien Meulenijzer en Leen Francen, mama van twee zorgenkindjes.

Continue reading

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

Ook een samenleving moet zich verzekeren tegen een hoog risico op armoede

‘Sinds 2004 moesten nog nooit zo veel Belgen rondkomen met een inkomen dat structureel te laag is’, schrijven Bieke Verlinden en Pieter Vandenbroucke. Ze pleiten ‘voor een zekerheidsinkomen dat mensen stabiliteit en garanties biedt, en niet afhankelijk wordt gesteld van regeltjes en komma’s.’

Dit opiniestuk verscheen op knack.be.

Pieter Vandenbroucke, ondervoorzitter OCMW Leuven
Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken stad Leuven

Continue reading

Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

De armoedecijfers zijn voor een rijke regio als Vlaanderen een regelrecht schandaal

Niemand die nog iets begrijpt van N-VA-minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans wanneer die bij het lezen van de Vlaamse armoedemonitor van 2017 juicht om wat ze een trendbreuk noemt. Vandaag leven 650.000 Vlamingen waarvan 150.000 kinderen onder de armoederisicodrempel.

Dit opiniestuk verscheen op knack.be

Continue reading