Fiscaliteit en besparingen, Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

Deze regering heeft enkel oog voor economische rendement van werk en daar knelt het schoentje

De doorgedreven ‘doorstroom’-visie van deze regering naar jobs, jobs, jobs miskent, zo schrijven Bieke Verlinden en Jolien De Hertog, de basis van wat werk zou moeten zijn, namelijk mensen in staat stellen in hun levensonderhoud te voorzien en een zinvol leven uit te bouwen. ‘Maar vandaag is tijdelijk alles wat de klok slaat.’

Deze opinie verscheen op knack.be

Continue reading

Fiscaliteit en besparingen, Het ‘nieuwe’ Vlaanderen, Opinie

Voor deze regering is levenskwaliteit een onbeduidende variabele in een economische optelsom

Kent u iemand die bewust gestemd heeft voor langer en onregelmatiger werken, minder pensioen en hogere facturen? Waarschijnlijk niet. Al was het maar omdat geen enkele partij in haar verkiezingsprogramma de verhoging van de pensioenleeftijd had staan. Maar, zo klinkt het bij deze regering: als we de toekomst willen verzekeren, kunnen we niet anders dan ons luxeleventje achterlaten. Een vaste job, een volwaardig pensioen, betaalbare openbare diensten? Dat is blijkbaar niet meer van deze tijd. We hebben te lang boven onze stand geleefd: tijd om in te leveren. De vraag is alleen: wat precies leveren al die inspanningen ons eigenlijk op?

Deze opinie verscheen op knack.be

Continue reading

Fiscaliteit en besparingen, Opinie

Het wordt tijd dat een term als ‘groei’ ook écht iets betekent. Voor ons allemaal.

Lees deze opinie ook op knack.be

Het regent de laatste tijd aankondigingen over herstructureringen en collectieve ontslagen. En daarbij valt steeds weer op dat het neoliberale denken als een onontkoombare natuurwet wordt geponeerd. Snoeien om te bloeien, we kunnen er blijkbaar niet aan ontsnappen. Al geruime tijd worstelt politiek links met de vanzelfsprekendheid van dat denken. Niet alleen gaat ze er soms zelf in mee, de angst om in te gaan tegen een alomtegenwoordige doctrine werkt blijkbaar verlammend. Is er nog ruimte voor een andere kijk?

Continue reading

Fiscaliteit en besparingen, Kinderopvang

Leuven in de bres bij onbetaalde schoolfacturen

Lees deze opinie ook op dewereldmorgen.be

Omdat een stijgend aantal ouders de schoolfactuur niet meer kan betalen, moeten scholen steeds vaker een incassobureau inschakelen. Terwijl de bevoegde CD&V-ministers onverzettelijk besparingen doorvoeren, merkt de Vlaamse scholierenkoepel (VSK) op dat we ons misschien de vraag moeten stellen waarom zoveel gezinnen hun schoolrekeningen niet kunnen betalen. Een terechte opmerking, want de manier waarop de Vlaamse regering ouders, kinderen en scholen laat ploeteren is ongehoord. In Leuven koos de stad er zelfs voor om zelf in de bres te spingen om iedereen te ontlasten.

Continue reading

Fiscaliteit en besparingen, Opinie

Waarom blijven kotbazen buiten schot?

deredactie.be
17 november 2014

Waarin een studentenschepen zich afvraagt waarom de regering studeren duurder maakt en hiervoor verhuurders van koten niet om een faire bijdrage vraagt. “Als een overheid investeert in onderwijs, cultuur en een sociaal weefsel, bloeit ook de vastgoedmarkt. Meer zelfs: de vastgoedmarkt plukt de meest rijpe vruchten van dat beleid, terwijl zij nauwelijks voor de lasten moet instaan”.

Al een tijdje vraag ik mij af wat eigenlijk de ultieme doelstelling van het versneld wegwerken van onze zo verfoeide staatsschuld is. De huidige beleidsploeg werpt zich op als redder van wat ondertussen een ‘bodemloze put’ heet en verdedigt haar besparingswoede vanuit een apocalyptisch motief. Alles en iedereen zal eraan geloven als we nu niet keihard ingrijpen om die torenhoge staatsschuld weg te werken. Want de staatsfinanciën moeten op orde. Hoe? Door te besparen.

Dat dit besparingsbeleid een eenzijdige factuur is aan het adres van de gewone man, wordt brutaal geparkeerd. Wie twijfelt aan de huidige keuzes of vragen heeft bij de onrechtvaardige manier waarop de besparingsrondes worden doordrukt, krijgt de gekende propaganda naar het hoofd geslingerd: “er is geen alternatief” en “gratis bestaat niet”. Tegenstanders zijn naïef of jaloers. Of erger nog, ze moeten het etiket “socialist” verdragen. Allemaal goed en wel, maar waar is in al die heisa de beloofde en zo begeerde omwenteling gebleven?

verder lezen »

Fiscaliteit en besparingen, Opinie

Lokale besturen onder zware druk

deredactie.be
3 november 2014

Ook bij de steden en gemeenten is het alle hens aan dek, want ook zij worden zwaar getroffen door de besparingen die door de hogere niveaus opgelegd worden. Heel wat van de aangekondigde maatregelen hebben dan ook een directe impact op de lokale budgetten.

Dat de steden en gemeenten het al niet gemakkelijk hadden, is een understatement. Met thema’s als de financiering van de lokale ambtenarenpensioenen, de daling van de inkomsten uit energiedividenden en de kortere leningstermijnen, hadden de lokale besturen al de handen meer dan vol. Nu ook de nieuwe besparingsmaatregelen op lager niveau beginnen in te slaan als bommetjes, staan de lokale overheden met de handen in het haar.

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) is dan ook niet te spreken over de gebrekkige communicatie over de effecten van die aangekondigde besparingen op de gemeenten. Terecht, want een van de grote problemen is dat alles in flarden gecommuniceerd wordt, dat iedereen één voor één van zijn stoel geblazen wordt en dat de besparingen blind, onsamenhangend en vooral erg onrechtvaardig zijn.

verder lezen »